GÜNDEM  (10 Kasım 2008)

1- İhtisas Komisyonları seçimine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

2- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

3- Büyükşehir Belediyesinin 2009 yılı Performans Programının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Büyükşehir Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Karatay Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

6- Meram Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

7- Selçuklu Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

8- Kaşınhanı ilk kademe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

9- Çarıklar ilk kademe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

10- Karadiğin ilk kademe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Yükselen ilk kademe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

12- Büyükşehir Belediyesinin 2009 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

13- Büyükşehir Belediyesinin 2009 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

14- Türk Anadolu Vakfı'na Belediyemizi temsilen üye seçilmesine dair (Yazı Kar.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Büyükşehir Belediyesi - TİKA işbirliği ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortaklaşa Meslek edindirme kursu açılmasına dair (Kültür ve Sosyal Hizmetler D.Bşk ait) teklifin görüşülmesi,

16- Raylı Sistem Şube Müdürlüğü için 1 adet kamyonet satın alınmasına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

17- Evsel Katı Atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla ilgili İlçe Belediyeler ile protokol yapılması ve Katı Atık Ayrıştırma tesisi kurulmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

18- 8'ci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- 5366 sayılı yasa kapsamında tescilli bina alımı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi, isimlerinin değiştirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Belediyemize ait zemin etüt laboratuarında, Belediyemiz dışına belirlenecek ücret karşılığı deney yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C2B imar paftasında, 5 pafta, 589, 594, 595 ve 3133 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N IV pafta, 25894 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4A, M29A17A4B, M29A17A4C ve M29A17A4D paftalar, 5367 ada, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 78, 79 ve 80 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Karatay İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 17 M 1, 18 M 4 paftalar, 589 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 9.G.II pafta, 19560 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17.J.III, IV paftalarda mevcut yollar, yapılar ve parsellere göre yoğunluk artırmadan konut alanları ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 10 H IV pafta, 15046 ada, 6 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J IV pafta, 26788 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Meram İlçesi, Dere Tapulaması, 8.F.II (kad.38) pafta, 4328 ve 4329 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Meram İlçesi, 3. derce doğal sit alanı içinde 16 İ IV pafta, 686 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 40 pafta, 1924 ve 1925 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 1- 21 L 4 pafta, 15431 ada, 10-11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 1 pafta, 18814 ada, 514 ve 515 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, 19 K 3 pafta, 28835 ada, 1 nolu parsele, Sille Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28411 ada, 1 nolu parsele, Molla Gürani Mahallesi, 19 J 2 pafta, 2929 ada, 35 ve 36 nolu parseller ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 19 K 4 pafta, 2978 ada, 28 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L 1 pafta, 19496 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle, 440(19 L 4) pafta, 470 ada, 38 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 430(18 K 3) pafta, 409 ada, 23 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M 4 pafta, 16793 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M 1, 26 M 4 pafta, 28390 ada, 1 ve 28391 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Eski adliye sarayının bulunduğu alanın ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- Kaşınhanı İlk Kademe Belediyesi, Yeni Mahalle, M29 d 02 d 2d pafta, 412 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 14 15 NO paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 17 LM paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Dedemoğlu Mahallesi, 16 17 LM paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Dedemoğlu Mahallesi, 16 17 LM paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

../… 48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 16 17 LM paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, 18 19 NO paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 13 FG 12 13 HI pafta, 23701 ada, 2, 3, 4, 5 parseller, 23702 ada, 2, 3, 4 parseller, 23704 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Orman Köyü, 366 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M29B3,B4,C1 paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu mahallesi, Bulgurlu caddesi üzerinde yeralan 123 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosnahersek Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Meclisimizin 12.09.2008 tarih ve 512 sayılı kararı ile onaylanan İstanbul yolu - Bosnahersek Mahallesi - kampüs kavşağı ile ilgili yapılan plana itirazına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

57- 2009 Yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin kadro ve ücretinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,