BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediyemiz ve Tübitak arasında Bilim Merkezi kurulması ve proje sözleşmesinin onaylanmasına dair teklifin aynen kabulüne,

2- Bilim Merkezi bina inşaatı yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınmasına dair teklifin ilgili birimine iadesine,

3- Konya Çevre yolu (Ereğli Yolu Köprülü Kavşağı İnşaatının da içinde bulunduğu) yapımı işi için İller Bankasından kredi alınmasına dair  teklifin aynen kabulüne,

4- Inno Trans 2008 Raylı Sistemler ve Ulaşım Teknikleri Fuarına katılmak ve Berlin Raylı Sistem İşletmesi BVG’de incelemelerde bulunmak üzere Almanya’ya heyet gönderilmesine dair  teklifin aynen kabulüne,

5- Bilim Merkezi Şube Müdürlüğünün kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,

6- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında internet evi kurulması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e protokol yapma yetkisi verilmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Aslım katı atık depolama sahasına gelen özel atıklardan ücret alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Şehrin muhtelif yerlerindeki Kent Mobilyalarının (Bilboard, CLP, Megalight, Silindir Kule, Otobüs ve Tramvay Durakları) 10 yıl müddetle kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Belediyemiz haberleşmesinde kullanılan GSM hatlarının belediye personellerinden kimler tarafından kullanılacağı ve aylık konuşma limitinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- KOSKİ Genel Müdürlüğü Atölye personelini işyerine getirip götürmek için şoförsüz otobüs tahsis edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay Belediyesi ek program yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III pafta, 21364 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, 19 N I pafta, 3692 ada, 100 ve 101 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12B4A ve M29A12B4D paftalar, 17551 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 M III pafta, 3859 ada, 90 ve 94 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi (Karahüyük Tapulaması) 12 İ IV (Kad.33)  pafta, 3065, 3066, 3067 ve 3068 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Büyük Aymanas Mahallesi 16 L III pafta, 4086 ada, 43 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi 10 H I pafta, 21110 ada, 31 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Org. Tural Mahallesi 17 J I (Kad.165) pafta, 20230 ada, 79 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Hoca Faruk Mahallesi 17 L II (Kad.32) pafta, 109 ada, 192, 193 ve 194 No.luparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi, 20 J 2 pafta, 2683-2684-2685-2706-2707 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, 19 K 3 pafta, 28814 ada, 1 nolu parsel, 28815 ada, 1-2-6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi, 32 N 4 pafta, 20852 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J 1-4 pafta, 19998 ada, 2 nolu parsel, 19999 ada, 2-3-4-5nolu parseller, 19973 ada, 2-3 nolu parseller, 19962 ada, 2-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M 2 pafta, 20560 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Y.Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 9 pafta, 948 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 21 pafta, 12 - 13 F G imar pafta, 1819, 1820, 1822 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, mülkiyeti Hazineye ait 1046 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 59 paftada Ağaçlandırılacak alan düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kampus girişi Kavşak düzenlemesinin yeniden yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 1034 ve 1039 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 24 M 4 pafta, 29212 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B imar paftasında, M29A21B1B pafta,22021 ada, 7nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 18 J III (Kad.205) pafta, 2765 ada, 93 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L 4 pafta, 16143 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-  Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 İ 3 pafta, 20069 ada, 1-2-3 nolu parseller, 20015 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller, 1775- 1776- 1777- 1778- 1780- 1781-1782-3724- 3725- 3726- 3728- 3729- 6270- 6272- 6310- 6311- 6419- 6420- 6421- 6422- 6423 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-  Karatay İlçesi, İstiklal mahallesi, M29 A11C3C Pafta, 25079 ada 1,6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-  Meram İlçesi sınırları içerisinde yer alan Su Koruma Havzasının içinde yer alan  nazım imar planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne karar verilmiştir.