GÜNDEM  (08 Eylül 2008)

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında internet evi kurulması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e protokol yapma yetkisi verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Belediyemiz ve Tübitak arasında Bilim Merkezi kurulması ve proje sözleşmesinin onaylanmasına dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Bilim Merkezi bina inşaatı yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınmasına dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Konya Çevre yolu (Ereğli Yolu Köprülü Kavşağı İnşaatının da içinde bulunduğu) yapımı işi için İller Bankasından kredi alınmasına dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Aslım katı atık depolama sahasına gelen özel atıklardan ücret alınmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Şehrin muhtelif yerlerindeki Kent Mobilyalarının (Bilboard, CLP, Megalight, Silindir Kule, Otobüs ve Tramvay Durakları) 10 yıl müddetle kiraya verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Belediyemiz haberleşmesinde kullanılan GSM hatlarının belediye personellerinden kimler tarafından kullanılacağı ve aylık konuşma limitinin belirlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- KOSKİ Genel Müdürlüğü Atölye personelini işyerine getirip götürmek için şoförsüz otobüs tahsis edilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Inno Trans 2008 Raylı Sistemler ve Ulaşım Teknikleri Fuarına katılmak ve Berlin Raylı Sistem İşletmesi BVG'de incelemelerde bulunmak üzere Almanya'ya heyet gönderilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay Belediyesi ek program yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III pafta, 21364 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, 19 N I pafta, 3692 ada, 100 ve 101 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12B4A ve M29A12B4D paftalar, 17551 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 M III pafta, 3859 ada, 90 ve 94 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi (Karahüyük Tapulaması) 12 İ IV (Kad.33) pafta, 3065, 3066, 3067 ve 3068 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Büyük Aymanas Mahallesi 16 L III pafta, 4086 ada, 43 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi 10 H I pafta, 21110 ada, 31 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Org. Tural Mahallesi 17 J I (Kad.165) pafta, 20230 ada, 79 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Hoca Faruk Mahallesi 17 L II (Kad.32) pafta, 109 ada, 192, 193 ve 194 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi, 20 J 2 pafta, 2683-2684-2685-2706-2707 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, 19 K 3 pafta, 28814 ada, 1 nolu parsel, 28815 ada, 1-2-6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi, 32 N 4 pafta, 20852 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J 1-4 pafta, 19998 ada, 2 nolu parsel, 19999 ada, 2-3-4-5 nolu parseller, 19973 ada, 2-3 nolu parseller, 19962 ada, 2-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M 2 pafta, 20560 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Y.Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 9 pafta, 948 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 21 pafta, 12 - 13 F G imar pafta, 1819, 1820, 1822 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, mülkiyeti Hazineye ait 1046 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 59 paftada Ağaçlandırılacak alan düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Kampus girişi Kavşak düzenlemesinin yeniden yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 1034 ve 1039 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 24 M 4 pafta, 29212 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,