BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ  


1- Atölyeler Şube Müdürlüğü ile Otobüs Tamirhane Şube Müdürlüğünün birleştirilerek Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğü kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,

2- Eski Adliye sarayının yıkılmasına dair teklifin aynen kabulüne

3- Aslım Katı Atık Sahası için enerji üretim tesisi kurdurularak işletme hakkının kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

4- Amerika’da düzenlenecek Sema programları için hey’et belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

5- Belediyemize  ait  bazı  gayrimenkullerin  satışına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay Belediyesi ek program yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Raporunun aynen kabulüne,

7- Büyükşehir  Belediyesi  ek  program  yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18C1A pafta, 935 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

9-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A17C3A-3B-3C-4A-4B-4C,M29A18D3C-3D-4A-4B-4C-4D, 29A18C4D, M29A23A1A-1B-1C-1D-2A-2B-2B-2C-2D3A-3B-3C, M2A22B2A-2B-2C,M29A17B2C-3A-3B-3C-3D,29A18A1A-1C-1D-2B-2C-2D-3B-3C-3D-4A-4B-4C-4D, M29A18B1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-2D-4A-4B-4C-4D, M29A19A1B-1C-1D-2B-2D, M29A19B1A-1B-1C-1D-2A-2C, M29A18C1A-1B-1C-1D, M29A18D2A-2B-2C, imar paftaları ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

10-Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 15 N II pafta, 30814 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

11-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12B4D pafta, 17551-17552-17557 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C3A- M29A16C4B imar paftalarında, M29A16C3A-M29A16C4B pafta, 1276 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A18A2A imar paftasında, M29A18A2A pafta, 23099 ada, 2-3 nolu parseler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçesi, Tırılırmak Mahallesi 15 L I pafta, 3349 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Org. Tural Mahallesi 17 İ III (Kad.165) pafta, 26932 ada, 66 Nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, 8 G III ve 7 G II imar paftasında trafo tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi 18 L IV (Kad.14) pafta, 353 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 18 J III (Kad.205) pafta, 2765 ada, 93 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi (Karahüyük Tapulaması) 12 İ I - IV pafta, 27254 ada, 1No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

20- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J 1 pafta 12222 nolu ada ve doğusundaki adadan geçen Enerji Nakil Hattı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Medrese, NişantaşFeritpaşa ve Yenişehir Mahallerinde trafo yapılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar, Mimar Sinan Mahallerinde trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Nişantaş Mahallesi, 19 L 4 pafta, 19341 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

24-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L 1-25 L 4 pafta, 21441 ada, 4-5-6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

25-Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 4 pafta, 1925 ada, 119-122-123-125 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

26-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L 4 pafta, 16143 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

27-Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 433(18 K 3) pafta, 2606 ada, 115 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

28-Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 İ 3 pafta, 20069 ada, 1-2-3 nolu parseller, 20015 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller, 1775- 1776- 1777- 1778- 1780- 1781-1782-3724- 3725- 3726- 3728- 3729- 6270- 6272- 6310- 6311- 6419- 6420- 6421- 6422- 6423 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 150 (20 K3) pafta, 4581 ada, 184 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

30- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 N II,III, 20 N IV, 21 N III, imar paftalarında Nazım İmar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

31- Karatay İlçesi, Ereğli Kavşağı alt geçit projesinin plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

32- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 18 M 1-M4 pafta, 25725 ada, 7, 8, 9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

33- Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 25985 ada, 5 parsel ile ilgili nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

34- Karatay ve Meram İlçeleri sınırları içerisinde yer alan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca da uygun görülen tramvay ve yol düzenlenmesi ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

35- Meram İlçesi, Ladikli mahallesi, 15 K I imar paftası, 318 kad. Paftası, 1743 ada, 121, 122, 123, 124 ve 140 parseller ile ilgili Nazım İmar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 18 19 JK pafta, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588 parseller ile ilgili nazım imar  plan  teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

37- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B imar paftasında, M29A21B1B pafta, 22021 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

38-  Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II, III pafta, 2310 ada, 14, 15, 32 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

39-  Meram İlçesi, Hadimi Mahallesi 14 L I pafta, 21041 ada 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi 24 L 4 paftadaki Büyükkeçeciler sokak ile EdipoğluCaddesinin kesiştiği kavşak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

41- Karatay İlçesi, İstiklal mahallesi, M29 A11C3C Pafta, 25079 ada 1,6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

42-  Selçuklu İlçesi, Musallabağları mahallesi, 20L 3 pafta, 1112 ada, 20 ve 31 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Tatköy mevkii, rahmet ormanları üzerinde bulunan maden ocağının plana işlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

44-  Meram İlçesi sınırları içerisinde yer alan Su Koruma Havzasının içinde yer alan  nazım imar planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

45- Şehrimizde bulunan bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,

46- Büyükşehir   Belediyesi   olarak   yaptırılacak   Botanik  ve  Japon Bahçesi için teknik incelemelerde bulunmak üzere Japonya’ya heyet gönderilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne karar verilmiştir.