GÜNDEM  (11 Ağustos 2008)

1- Aslım Katı Atık Sahası için enerji üretim tesisi kurdurularak işletme hakkının kiraya verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Amerika'da düzenlenecek Sema programları için hey'et belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Karatay Belediyesi ek program yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Büyükşehir Belediyesi ek program yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18C1A pafta, 935 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A17C3A-3B-3C-4A-4B-4C, M29A18D3C -3D-4A-4B-4C-4D, M29A18C4D,M29A23A1A-1B-1C-1D-2A-2B-2B-2C-2D3A-3B-3C, M2A22B2A-2B-2C, M29A17B2C-3A-3B-3C-3D, M29A18A1A-1C-1D-2B-2C-2D-3B-3C-3D-4A-4B-4C-4D, M29A18B1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-2D-4A-4B-4C-4D, M29A19A1B-1C-1D-2B-2D, M29A19B1A-1B-1C-1D-2A-2C, M29A18C1A-1B-1C-1D, M29A18D2A-2B-2C, imar paftaları ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 15 N II pafta, 30814 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12B4D pafta, 17551-17552-17557 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C3A- M29A16C4B imar paftalarında, M29A16C3A-M29A16C4B pafta, 1276 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A18A2A imar paftasında, M29A18A2A pafta, 23099 ada, 2-3 nolu parseler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Meram İlçesi, Tırılırmak Mahallesi 15 L I pafta, 3349 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Meram İlçesi, Org. Tural Mahallesi 17 İ III (Kad.165) pafta, 26932 ada, 66 Nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Meram İlçesi, 8 G III ve 7 G II imar paftasında trafo tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi 18 L IV (Kad.14) pafta, 353 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 18 J III (Kad.205) pafta, 2765 ada, 93 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi (Karahüyük Tapulaması) 12 İ I - IV pafta, 27254 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J 1 pafta 12222 nolu ada ve doğusundaki adadan geçen Enerji Nakil Hattı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Selçuklu İlçesi, Medrese, Nişantaş, Feritpaşa ve Yenişehir Mahallerinde trafo yapılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar, Mimar Sinan Mahallerinde trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Nişantaş Mahallesi, 19 L 4 pafta, 19341 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L 1-25 L 4 pafta, 21441 ada, 4-5-6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 4 pafta, 1925 ada, 119-122-123-125 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L 4 pafta, 16143 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesine,

25- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 433(18 K 3) pafta, 2606 ada, 115 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 İ 3 pafta, 20069 ada, 1-2-3 nolu parseller, 20015 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller, 1775- 1776- 1777- 1778- 1780- 1781-1782-3724- 3725- 3726- 3728- 3729- 6270- 6272- 6310- 6311- 6419- 6420- 6421- 6422- 6423 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 150 (20 K3) pafta, 4581 ada, 184 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 N II,III, 20 N IV, 21 N III, imar paftalarında Nazım İmar planı teklifinin görüşülmesinedair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Karatay İlçesi, Ereğli Kavşağı alt geçit projesinin plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 18 M 1-M4 pafta, 25725 ada, 7, 8, 9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 25985 ada, 5 parsel ile ilgili nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Karatay ve Meram İlçeleri sınırları içerisinde yer alan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca da uygun görülen tramvay ve yol düzenlenmesi ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Meram İlçesi, Ladikli mahallesi, 15 K I imar paftası, 318 kad. Paftası, 1743 ada, 121, 122, 123, 124 ve 140 parseller ile ilgili Nazım İmar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 18 19 JK pafta, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588 parseller ile ilgili nazım imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,