GÜNDEM  (12.11.2007)

1- İhtisas Komisyonları seçimine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılı Performans Programının görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Büyükşehir Belediyesinin 2008 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay Belediyesinin 2008 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Meram Belediyesinin 2008 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Selçuklu Belediyesinin 2008 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Kaşınhanı ilk kademe Belediyesinin 2008 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Çarıklar ilk kademe Belediyesinin 2008 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karadiğin ilk kademe Belediyesinin 2008 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Yükselen ilk kademe Belediyesinin 2008 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Gıda Tüketicisini Koruma Bilinçlendirme Projesine Ortak Olmaya İlişkin (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkulların satışına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O I imar paftasında, 18 O I pafta, 20388 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12C1A, M29A12C1D, M29A12D2C ve M29A12D2B, imar paftalarında, 396 pafta, 2354 ada, 21 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 N III imar paftasında, 20 N III pafta, 5107 ada, 40 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 M I, 15 M II ve 15 M III imar paftalarında, 15 M I, 15 M II ve 15 M III paftalar, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856 ve 5004 adalarla ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D2A ve M29A12D2D imar paftalarında, M29A12D2A ve M29A12D2D paftalar, 2332 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Akbaş Mahallesi 17 L I (Kad. 178) pafta, 1225 ada, 51 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 18 J III, 17 J II (Kad. 181) pafta, 2053 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15 K IV pafta, 26200 ada, 2 nolu parsel ile Bahçelievler Mahallesi, 17 L I pafta, 19907 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Cedidiye Mahallesi, 18 L IV (Kad. 6) pafta, 355 ada, 15 no'lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Alparsalan Mahallesi, 14 M I pafta, 20501 ada, 1 ve 16 no'lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J III (Kad.205) pafta, 4606 ada, 96 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 J 2 pafta 15316 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 26 N 1 pafta 16315 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 K 2 Pafta 14656 nolu ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 22 K 2 pafta 18116 ada 2-3-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi 25 O 4 paftadaki Başüstü Sokak ile Başbudak sokak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 29 M 1 pafta 24045 ada 1 nolu parsel ile 24046 ada 17 nolu parsel ve 24052 adadaki 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 K 4 pafta 7641 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 L 1 pafta 13517 ada 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 22 M 1 pafta 13936 ada 7321 nolu parsel ile, 28677 ada 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 15851 ada 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Kaşınhanı İlk Kademe Belediyesi, Yeni Mahalle, 447 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 16 17 LM Pafta 26480 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 17 K III imar paftası, 152 kadastro paftası, 1091 ada, 16 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40-Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, 18 L I Paftada yer alan Adliye Sarayının bulunduğu alan ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Aydınlık evler Mahallesi 20 21 LM pafta, 13182 adanın düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Belediyemize ait Sancak Mahallesi 17048 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Belediyemiz tarafından kamulaştırma çalışmaları devam eden; Akıncılar caddesinin bir bölümünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatını görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle, 125 pafta, 875 ada, 327 parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesinde bulunan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 1/1000 ölçekli imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2007 tarih ve 228 sayılı kararı ile onaylanan plana yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, M 28 B 22 C pafta, 29 nolu parsel ile ilgili Nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, M 28 B 22 D pafta, 6 nolu parsel ile ilgili Nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- Tramvay hatlarıyla ilgili görüşme ve inceleme yapmak üzere Çin'e görevli heyet gönderilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- Bosna Hersek'te bulunan Komek Kurs merkezlerinde inceleme yapmak üzere hey'et gönderilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- İspanya ve Hindistan'da düzenlenecek olan "Konya ve Mevlana Günleri" programına katılacak heyetin belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi