GÜNDEM  (08.10.2007)

1- Huzur Bahçeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Meram Belediyesinin 2007 yılı gider bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulun tahsisine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- 8 nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5-Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 19 O IV imar paftasında, 19 O IV pafta, 20375 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D2A imar paftasında, M29A12D2A pafta, 2375 ada, 20 nolu parselle, Yediler Mahallesi, 19 M II imar paftasında, 19 M II pafta, 3805 ada, 29 nolu parselle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16B4D imar paftasında, M29A16B4D pafta, 250 ve 2250 nolu parsellerle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 8- Karatay İlçesi, Fakıdede Mahallesi, 17 M I imar paftasında, 54 pafta, 49 ada, 221, 237, 238 ve 239 nolu parsellerle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16 N II ve 16 O I imar paftalarında, 16 N II ve 16 O I paftalar, 25056 ada, 8 nolu parselle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 M III imar paftasında, 20 M III pafta, 19538 ada, 1 nolu parselle, 19387 ada, 2 nolu parselle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D imar paftalarında, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D paftalar, 854 nolu parselle plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16 O I imar paftasında, 16 O I pafta, 5379 ada, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ve 64 nolu parsellere ve 5383 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 17 O I ve 18 O IV imar paftalarında, 17 O I ve 18 O IV paftalar, 24145, 24151 ve 24153 adalarla ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Fevziçakmak MahallesiM29A06B2C imar paftasında, IV paftalar, 25139 ada, 1 padselle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, 3.Derece Doğal Sit alanı içerinde yer alan, Durunday Mahallesi, 14 H l, IV pafta, 27041 ada, 1 ve 2 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 31 M 2 pafta, 17900 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi, 24 L 1 pafta, 16133 ada, 12 nolu parselin kuzeybatı köşesine trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N 4 pafta, 17052 ada, 3 nolu parsel ile, 17053 ada, 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 23 L 3 pafta, 16541 ada, 1-3 nolu parseller, 16542 ada 1-2 nolu parseller, 13702 ada 1-3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesinde Koski Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Koski Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Kırgızistan ve Kazakistan'da düzenlenecek Konya ve Mevlana Günleri programına katılacak heyetin belirlenmesi ne dair ( Kültür ve Sosyal İşler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi