GÜNDEM  (13.08.2007)

1- Özel Güvenlik personeli istihdamı,

2- Raylı Sistem Şube Müdürlüğü Atölyesinde kullanılmak üzere araç satın alınması,

3- Yurtdışı görevlendirilmesi,

4- Saraybosna'da açılacak kurs için görevlendirilecek personelin belirlenmesi,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı, intifa hakkı verilmesi veya kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi,

7- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J III (Kad.205) pafta, 17025 ada, 110 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

8- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 9 L III paftada, imar planının görüşülmesi,

9- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 16 J III, IV paftalardaki planının görüşülmesi,

10- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 20 pafta, 1618 nolu parsel ile ilgili Mevzi imar planının görüşülmesi,

11- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 28 N 4 pafta, 17053 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

12- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K 1 pafta, 14401 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

13- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 432(18 L 4) pafta, 823 ada, 126 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

14-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 K 4 pafta 18087 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

15- Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, 36(18 L 1) pafta, 466 ada, 92-127-215-217-220-318 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

16- Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle, 36(18 L 1) pafta, 466 ada, 212 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

17- Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, 19 K 2-3 pafta, 28834 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

18- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 K 2 pafta, 7259 ve 7263 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

19- Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle 18 L 4 pafta 817 ada 62, 63, 66, 72, 74 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 17 L I pafta, 1174 ada, 45, 46, 51, 52, 53 ve 60 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 18 J III, 17 J II pafta, 2053 ada, 33,34 ve 26372 ada, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Havzan mahallesi, 187 pafta, 20140 ada, 6 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Harmancık mahallesi, 14 J II, III, paftasına isabet eden bölgede 1/5000 ölçekli planın görüşülmesi,

24- Yağmur Suyu Projesi kapsamında Selçuklu İlçesi sınırları içerisindeki açık kanal güzergahları ile ilgili nazım imar planının görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II, III pafta 29146 ada, 1 parsel ile 2466 ada, 34 parsel ile ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 292 parsel ile ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi, 27 M I, IV ve 27 L III paftalardaki imar planı tadilatının görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Özlem mahallesi, 20 K IV pafta, 12160 ada, 9 parselde imar planı tadilatının görüşülmesi,

29- Çarıklar, Kaşınhanı, Boruktolu, Çomaklı Bölgesindeki sulama kuyularının açma ve kapatmaya ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesine dair komisyon raporunun görüşülmesi