GÜNDEM  (11.06.2007)

1- İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması,

2- Konya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan Eyaleti ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması,

3- Konya ve Filistin'in Hebron Şehri ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayri menkullerin satışı,

5- Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık imar programına ek program yapılması,

6- Karatay Belediyesinin 5 yıllık imar programına ek program yapılması,

7- Bazı cadde ve sokakların bakım ve sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine devri,

8- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A16B2B imar paftasında, M29A16B2B pafta, 5332 ada, 99, 100 ve 101 nolu parseller ile 5350 ada, 2 ve 59 nolu parsellerin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A ve M29A07A1B imar paftalarında, M29A07A1A ve M29A07A1B paftalar, 858 ve 863 nolu parsellerin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, 39 Mahallesi, 19 M I imar paftasında, 19 M I pafta, 20912 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Bulgurimam Mahallesi, 19 L III imar paftasında, 116 pafta, 505 ada, 525 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 20 N I imar paftasında, 20 N I pafta, 26004 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi ve Büyüksinan Mahalleleri, 20 M I, 20 M II ve 21 M III imar paftalarında, 20 M I, 20 M II ve 21 M III paftalar, 1532, 3737, 3765, 3738, 3739, 5319, 5320, 17666 ve 21228, adalarla ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C1B imar paftasında, M29A16C1B pafta, 5288 ve 5289 adalarla ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N I imar paftasında, 16 N I pafta, 5413 ada, 10 ve 18 nolu parsellerle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O I ve 18 O IV imar paftalarında, 18 O I ve 18 O IV paftalar, 20394 ada, 13 ve 22 nolu parseller ile 20393 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, , Fakıdede Mahallesi, 18 L III ve 18 M IV imar paftalarında, 18 L III ve 18 M IV pafta, 17660, 17661, 17662 ve 25126 nolu adalarla ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi 4-P-III,IV, 3-P-I,II imar paftalarında, 147, 148, ……, 203 ve 204 nolu adalarla ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, : Hatıp Mahallesi, 9 G III (Kad.44) pafta, 2508 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18.J.IV pafta, 26789 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 19.J.IV, 18 J I pafta, 24042 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Abdürreşit tapulaması 11 pafta, 1008 nolu parselde ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Org. Tural Mahallesi, 17 J IV pafta, 20230 ada, 58 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 M 4 pafta 22316 ada 1 nolu parselde ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 K 2 pafta 21102 ada 1 ve 15 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L 4 pafta 18638 ada 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi 21 L 1 pafta 19463 ada 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 30 N 4 pafta 17996 ada 1, 3, 4, 5 nolu parsellerle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi 2 pafta 1090 nolu parselle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

30- Karadiğin İlk Kademe Belediyesi, Toptaş Mahallesinde, 193 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

31- Karadiğin İlk Kademe Belediyesi, Toptaş Mahallesinde, 141 ada, 377 nolu parsele ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

32- Karatay İlçesi, Fetih mahallesi (Mezbaha mah) 396 pafta, 2354 ada 21 parsel ile ilgili 1/5000, 1/1000 ölçekli plan tadilatının görüşülmesi,

33- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 32 kadastro pafta, 8 G III imar pafta, 2656 parsel ile ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesi,

34- Meram İlçesi, Hacı isa Efendi Mahallesi, 17 K III, IV, 16 K I, II paftalara isabet eden bölge ile ilgili 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi,

35- Almanya ve Fransa'ya Sağlık çalışmaları ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere heyet gönderilmesi,

36- Hak İş Sendikası ile birlikte Almanya gezisi,

37- İstanbul Devlet Yolu Kampüs kavşağı ile ilgili 5393 sayılı kanununun 75. madde uygulaması

38- Karaaslan Fidanlığının temizlik, bakım, onarım ve güvenliğine ilişkin protokol yapılması için yetki verilmesi,

39- Çumra İlçesi sınırları içerisinde gayrimenkul satın alınması