GÜNDEM  (14.05.2007)

1- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bağlı Elkart Şube Müdürlüğü kurulması,

2- Özel Güvenlik Personeli istihdaminın görüşülmesi,

3- Konya ve Pakistan'ın Mutlan Şehri ile Kardeş Şehir ilişkisi başlatılması,

4- Resimli ve resimsiz el kart bedelinin yeniden değerlendirilmesi,

5- Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federal Cumhuriyetine heyet gönderilmesi,

6- Büyükşehir Belediyesinin 2006 Mali Yılına ait Bütçe Kesin hesabının görüşülmesi,

7- KONBELTAŞ Konya Müt.İnş.Nak.Dan.Bas.Yay. ve Org.Tic.A.Ş.ne kiraya verilecek Büfe ve Otoparkların görüşülmesi,

8- Hollanda'ya heyet gönderilmesi,

9- 5 yıllık imar programına ek program yapılması (Meram Belediyesi),

10- Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, 15 N I ve 16 N IV imar paftalarında, 15 N I ve 16 N IV paftalar, 5240 ada, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

11 Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 19 O IV imar paftasında, 19 O IV pafta, 20374, 20375, 20377, 20378, 20379 ve 20380 nolu adalar ve 20375 ada, 5, 6, 7, 9 ve 10 nolu parsellerle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

12 Karatay İlçesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında, belirtilen inşaat yüksekliğinin Hmax: 7.50 olarak değiştirilmesi ile ilgili plan notunun görüşülmesi,

13-Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A03C2B, M29A04A4C, M29A04A4D, M29A04D1A, M29A04D1B ve M29A04D1D imar paftalarında, 1 pafta, 1556, 1558, 1559 ve 1561 nolu parsellerle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A4C ve M29A07A4D imar paftalarında, M29A07A4C ve M29A07A4D paftalar, 2492 ada, 32 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 19 M II imar paftasında, 19 M II pafta, 3810 ada, 3, 4 ve 5 nolu parsellerle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17.İ.II ( Kad. 239) pafta, 4554 ada, 56 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15.M.IV pafta, 3634 ada, 201 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14 J IV pafta, 23805 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Dikmeli Mahallesi, 7 G I pafta, 21499 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi 16.H.II ,16.İ.I, 17.H.III, 17.İ.IV Paftalarda 627 ada 2,3,4,5,6,7,8,17,22,23,30 Parsellerle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi 17.İ.I II Pafta 722 ada 7 ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, : Dikilitaş Mevkii 23 N 1 pafta 13949 ada 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 24 M 4 pafta 17524 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi 24 L 3 pafta ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi ,Mülkiyeti Selçuklu Belediyemize ait Akşemsettin Mahallesi 19 J 1 pafta 15327 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 J 4 pafta 20686 ada 1 nolu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M 4 paftada Yazır Camii ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mevkii M 28 (24 J 3-4) pafta 1169 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mevkii 27 M 3 pafta 21597 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 J 4 pafta 8512 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi Dokuz Mahalle 35 M 3 pafta 21276 ada 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi 30 N 1 pafta 16008 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Sille Mevkii 26 L 4 pafta 15466 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, : Nişantaşı Mahallesi 190 (19 L 4) pafta 1320 ada 45 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi 2 Mahalle 433 (18K3) pafta 2603 ada 47 nolu parsel ile ilgili plan notunun görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Konya Yeni Çevre Yolunun İmar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 20 L 3 pafta 15118 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

38- Karatay İlçesi, Erler Mahallesi muhtarlığın 27.04.2007 tarih ve 1476 sayılı dilekçesi ile talep edilen nazım imar planı tadilatının görüşülmesi,

39- Karatay İlçesi, M 29 paftasına isabet eden bölgede organize tarım ve hayvancılık bölgesi düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

40- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi 21117 ada, 1 parsel mevcut imar planında ilkokul alanının konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesinde belediyemizce kamulaştırma çalışmaları devam eden genç Osman caddesi üzerinde dini tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Veysel karani caddesi ve bağlantılı İstanbul yolu güzergahı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi 8550 ve 8551 nolu parsellerle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi