GÜNDEM  (09.04.2007)

1- 2006 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

2- Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,

3- Belediyemize ait Norm kadroların görüşülmesi,

4- Özel sektör veya navigasyon firmalarına verilecek sayısal altlık bedellerinin belirlenmesi,

5- Aylık Abonman bedelleri ve biniş sayısının yeniden değerlendirilmesi,

6- Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi işinin 10 yıllığına ihaleye çıkarılması,

7- Kadın Konuk Evi olarak yapılan binanın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tahsisi,

8- El kart dolum miktarlarına uygulanan bonus oranları ile birinci ve ikinci binişler arasındaki indirim ve sürenin yeniden düzenlenmesi,

9- Mevlana sinema, çizgi film haklarının sermaye olarak Kültür A.Ş.ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

10- 5 yıllık imar programına ek program yapılması (Büyükşehir Belediyesi),

11- 5 yıllık imar programına ek program yapılması (Karatay Belediyesi),

12- İmar Yönetmeliğinde yeniden düzenlenme yapılması için yurtdışına teknik gezi düzenlenmesi,

13- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 17 N IV imar paftasında, 5398 ada, 10 nolu parsel ile 5395 ada, 98 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1C imar paftasında, 5441 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 19 M I imar paftasında, 118 pafta, 822 ada, 109, 113, 117, 118, 119, 123, 169, 176, 189 ve 303 nolu parsellerle ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Hocalar Köprüsü Mahallesi, 15 M I imar paftasında, 5004 ada, 29 ve 44 nolu parsellerle ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A16B2B imar paftasında, 30774 ada, 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 N III imar paftasında, 24347 ada, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerle ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16 O I imar paftasında, 5383 ada, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerle ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17.K.III-IV pafta, 21077 ada, 7, 10 ve 22 no'lu parseller ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 19 pafta, 1489 no'lu parsel ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü talebi doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 130(20 K 2-21 K 3) pafta, 2396 ada, 260 ve 362 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L 4 paftada 18641 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle 126(19 L 4)pafta 19341 ada 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 K 2 - 20 K 3 pafta 29151 ada 1 nolu parseldeki plan notunun eklenmesinin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L 4 pafta 16620 ada 7 ve 8 nolu parseller ile 17072 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait Sille Mahallesi, 26 J 4 pafta, 14551, ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 22 L 2 pafta 8255 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M 1 pafta 21773 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle 18 L 4 pafta 847 ada 109 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahalle 31 N 3 pafta, 17930 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M 2 pafta 16527 ada 2 nolu parsel ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi 19 K 1 pafta 28980 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J 1-4 pafta 20086 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 J 1, 4 pafta ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

36- Kaşınhanı İlkkademe Belediyesi, Yeni mahalle, 391 den 444 ' de kadar olan adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

37- Kaşınhanı İlkkademe Belediyesi, 27 G II a pafta, 1 pafta, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

38- Yükselen İlkkademe Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 26.03.2007 tarih ve 197-914 Sayılı yazısı ile talep edilen uygulama planının görüşülmesi,

39- Meram İlçesi, Havzan mahallesi, 187 pafta, 20140 ada, 6 parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesi,

40- Meram İlçesi, Taşrakaraaslan mahallesi, Esik mevkii, 20 pafta, 1618 parsel ile ilgili İmar Planının görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 21.03.2007 tarih ve 169-867 sayılı yazıları ile talep edilen Küçük Muhsine mahallesi sınırları içerisinde KÖYDES projesi uygulama planının görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Belediye Meclisimizin 19.07.2004 tarih ve 39/33 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak A.Pınarbaşı mahallesi, 14 pafta, 295 parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Konya Organize Sanayi Bölgesinin 4.4.2007 tarih ve 213 sayılı yazıları ile talep edilen 22410 ada, 13,16,17,18,19,20 parselleri kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 26.03.2007 tarih ve 2811 sayılı yazıları ile talep edilen 13 pafta, 1101,1102,1103 parsellerin Askeri Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının görüşülmesi,

45- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 30877 ada, 1 parsel ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi,

46- Belediyemize ait bilet satış büfelerinin KONBELTAŞ A.Ş.ye devredilmesi