GÜNDEM  (12.03.2007)

1. Konya ve Tacikistan'ın Kurgantepe şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması,

2. Meram Belediyesinin 2007 yılı gider bütçesinde aktarma yapılması,

3. Büfe ve Elkart dolum gişelerinin KONBELTAŞ Konya Müt.İnş.Nak.Dan.Bas.Yay. ve Org.Tic.A.Ş. tarafından işletilmesi,

4. Tatlıcak Asfalt Şantiyesi Laboratuarında yapılacak deney ve tetkiklerin ücret tarifelerinin belirlenmesi,

5. Toplu Ulaşım araçlarında indirimli veya sivil elkart kullananlara abonman elkart uygulamasının görüşülmesi,

6. İtfaiye Dairesi Başkanlığı "çok maksatlı su tanklı arazözlü ekibin" ücret tarifesinin belirlenmesi,

7. Eğitim Kurumlarına altyapı çalışma desteği verilmesi,

8. İl Özel İdaresi ile ortak proje çalışmaları yapılması,

9. Büyükşehir Belediye sınırları içerisine yeni dahil olan ana bağlantı yollarının yapım, bakım ve sorumluluklarının Büyükşehir Belediyesine verilmesi,

10. Dünya Güreş Şampiyonu güreşçimize ödül verilmesi,

11. 5 yıllık imar programına ek program yapılması,

12. 11-Karatay Belediyesi tarafından önerilen Hacı Sadık, Hacı Cemil, Sarnıç Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları konusunun görüşülmesi,

13. Karatay İlçesi, Doğuş ve Akebe Mahalleleri, 17 N I, 17 N III ve 17 N IV paftalar, 3256, 5371, 5372 ve 25717 adalara isabet eden imar plan tadilatının görüşülmesi,

14. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2A pafta, 23862 ada, 13 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatı görüşülmesi,

15. Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 19 M I pafta, 19542 ada ve 20915 ada, 1, 2 ve 14 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

16. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2C pafta, 24141 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

17. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1A ve M29A07D1D imar paftalarında Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

18. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D3A, M29A14D3D, M29A14D4B ve M29A14D4C imar paftalarında, 4 pafta, 984, 908, 909 ve 985 parsellerle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi,

19. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3C ve M29A17A3D paftalar, 5265 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

20. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A ve M29A07A1B paftalar, 858 ve 863 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

21. Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 20 M I, 20 M II ve 21 M IV paftalar, 25985 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

22. Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması M 28 pafta, 344 ada 30 ve 56 nolu parseller ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar planının görüşülmesi,

23. Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi 9 pafta, 717 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planın görüşülmesi,

24. Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi 14 İ II pafta 26420 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

25. Meram İlçesi, Abdülaziz mahallesi 18L IV (kad. 31) pafta 571 ada 2 ve 25 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

26. Meram İlçesi, Gazialemşah Mahallesi 18 L III (Kad 18) pafta, 274 ada, 2 nolu parseldeki ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

27. Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi 17 K II (Kad 438) pafta, 2543 ada, 4, 5, 27 ve 39 nolu parsellerle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

28. Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi ve Yenice Mahalleleri, 16 K I, II, 17 K III, IV paftalarına isabet eden bölge ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Plan tadilatının görüşülmesi,

29. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L 2 pafta 16199 ada 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

30. Selçuklu İlçesi, Nişantaşı Mahallesi 190(19 L 4) pafta 1327 ada 121 nolu parsel ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi,

31. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 L 4 pafta, 28909 ada ile 28915 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

32. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 27 M 2 pafta, 16514 ada, 16 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

33. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesinde olan 28 L 3 pafta 28909 ada 3 nolu parseldeki plan notunun kaldırılması konusunun görüşülmesi,

34. Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi 24 L 2-25 L 3 pafta, 22673 ada, 1 nolu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

35. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 1-2(29 M 2-30 M 3)pafta, 122 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

36. Selçuklu İlçesi, Erenköy Mahallesi 22 J 3 pafta, 22320 ada,1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

37. Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 19L 2 pafta, 2767 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

38. Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 28 M 3 pafta, 16510 ada, 5 nolu parselbahçe ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

39. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 O 3 pafta, 1087 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

40. Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi 29 N 1-2 pafta, 23947 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

41. Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M 29 A 14 D pafta, 828 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi,

42. Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3165 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının görüşülmesi,

43. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesinde Atık Su arıtma Tesisi (Çamur Depolama Sahası) düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi,

44. Meram İlçesi, Taşrakaraaslan Aybahçe Mahallesi, 19 pafta, 1489 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesi,

45. Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi ve Yenice Mahalleleri, 16 K I, II paftalarına isabet eden bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi,

46. Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi ve Yenice Mahalleleri, 16 K I, II, III, IV paftalarına isabet eden bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi,

47. Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 K I pafta, 2285 ada, 24 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının görüşülmesi,

48. Meram İlçesi, Değirmenköy Mevkii, M 28 B 1 pafta, Doğaltaş Mermer Ocak Sahasından karayoluna bağlantı yapılması ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının görüşülmesi,

49. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L I pafta, 380 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi,

50. Selçuklu İlçesi, Çakırlı Caddesi - Lamcı Geçidi Düzenlemesi, Selçuklu Belediyesi (Albayrak Caddesi) - İstanbul Yolu Kavşak Düzenlemesi ile Karatay İlçesi, Karaman Yolu - Çevre Yolu Kavşak düzenlemeleri ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları tadilatının görüşülmesi,

51. Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 15 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi,

52. Karatay İlçesi sınırları içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atık Sahası düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi,

53. Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, 1101, 1105, 1106, 1107 ve 1110 parsellerle ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi,

54. KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Memur ve İşçi personelin norm kadrolarının görüşülmesi