GÜNDEM  (14 Temmuz 2008)

1- Başarılı sporcuların ödüllendirilmesine dair ( Sağlık ve Sosyal Hizmetler D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

2- Fen İşleri Daire Başkanlığına ait Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

3- Büyükşehir Belediyesi olarak yaptırılacak Botanik ve Japon Bahçesi için teknik incelemelerde bulunmak üzere Japonya'ya heyet gönderilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Gülistan caddesi Köprülü Kavşak yapımı işi için İller Bankasından kredi alınmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi, 

5- İstinaf Mahkemesi bina inşaatı yapımı işi için İller Bankasından kredi alınmasına dair(Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

6- Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay Belediyesi ek program yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait)teklifin görüşülmesi,

8- Karatay Belediyesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.Madde uygulaması yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, 14 Mahalle, 18 L II imar paftasında, 56 pafta, 2731 ada,52 ve 53 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B imar paftasında, M29A21B1B pafta, 22021 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IV imar paftasında, 18 O IV pafta, 25726 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4D imar paftasında, M29A16C4D pafta, 21742 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 O IV imar paftasında, 16 O IV pafta, 25128 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II ve 17 N III imar paftaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi 19 J IV pafta, 3309 ada, 4 ve 5 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi 17 L IV (Kad.67) pafta, 967 ada, 327 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi 16 M IV pafta, 22705 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 18 İ III pafta, 26777 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Gazanfer Mahallesi 17 L III pafta, 3956 ada, 34 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi 15 K IV pafta, 26201 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Hadimi Mahallesi 14 L I pafta, 21041 ada 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 912 ada ile ilgili olarak hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi 24 L 4 paftadaki Büyükkeçeciler sokak ile Edipoğlu Caddesinin kesiştiği kavşak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 24- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M 4 pafta 18042 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 J 3 pafta 18437 nolu adanın kuzeyindeki park alanının bir kısmının Koski Tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L 1, 2, 4 - 27 L 3 paftalara isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 K 4 pafta 17427 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 163(20 M 1-20 L 2) pafta 2557 ada 56 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Hüsamettin Çelebi Mahallesi 22 K 2 pafta 18121 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle 433(18 K 3) pafta 2779 ada 179 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Karatay İlçesi, Karaasalan mahallesi, M 29A16C4B, M29A16C3A pafta 1276 parsele isabet eden alan ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Karatay İlçesi, Sakyatan mahallesi, M29A20 B pafta, 15 kadastro pafta, 3080 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Karatay İlçesi, İstiklal mahallesi, M29 A11C3C Pafta, 25079 ada 1,6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Karatay İlçesi, Sakyatan mahallesi, 29 pafta, 2085 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Meram İlçesi, Resil köyü, 19 pafta, 899,700,702,703,946, ve 947 parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, mülkiyeti kısmen hazineye ait kısmen de şahsa ait olan 1162,1163,1164,1165,1511,1528,ve 1625 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Musallabağları mahallesi, 20L 3 pafta, 1112 ada, 20 ve 31 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Tatköy mevkii, rahmet ormanları üzerinde bulunan maden ocağının plana işlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Belediyemiz tarafından hazırlanan Konya ve Yakın Çevresi Ulaşım Master Planı çerçevesinde yeniden düzenlenen nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Belediyemiz tarafından hazırlanan Konya ve Yakın Çevresi Ulaşım Master Planı çerçevesinde DDY kenarındaki yolun ulaşım master planına uygun olarak 12 m olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J 4 pafta, 20508 ada, 1, 2 parsel ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesi, 1396, 1503, 1540, 1735, 1411, 1640 ve 1670 parseller ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı mahallesi, L29D23A/B pafta, 687 parsel ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,