GÜNDEM  (09 Haziran 2008)

1- Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 10 adet okula spor salonu yapılmasına dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- 8. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay kamulaştırma) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- 4. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram kamulaştırma) dair İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- 8 nci 5 yıllık kamulaştırma programına ek program yapılmasına (Büyükşehir), dair(İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- UKOME Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- İmar Yönetmeliğinin 29. maddesinin yeniden düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, 18 L II pafta, 17124 ada, 35 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M II ve 19 M III paftalar, 3252 ada, 23, 24, 25 ve 32 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 19 N II pafta, 22666 ada, 3 nolu parsel ve Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 O IV pafta, 25988 ada, 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 17 M III pafta, 5175, 17074 ve 17075 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 19 O I ve 19 O IV paftalar, 20368 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, 18 L II imar paftasında, 77 pafta, 922 ada, 158 ve 183 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18C1C ve M29A18C1D paftalar, 807 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N III ve 16 N IV paftalar, 5423, 5424, 5425 ve 5426 adalara isabet eden imar adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A1B pafta, 30701 ada, 1, 2, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12A3A, M29A12A3B, M29A12A3C, M29A12B4A ve M29A12B4D paftalar, 17550, 17559, 19415 ve 19416 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 19 M IV pafta, 22335 ada, 5, 6, 12 ve 13 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay ilçesi, Karaaslan, Elmacı, Selim Sultan, Saraçoğlu, Karakulak, Çataltömek, İstiklal ve Akabe Mahallelerinde, M29A11C3B, M29A11C3C, M29A16D2B, M29A16D2C, M29A16C1A, M29A16A3C, M29A16B4A, M29A16B4B, M29A16B4D, M29A16B3A, M29A16B1C, M29A16B2B, M29A16B2C, M29A16B2D imar paftalarında, 2311, 25089, 25090, 25091, 25092, 5330, 5332, 30726, 30727, 30772, 30773, 30774, 30775, 5323, 5324, 5325, 5327, 5350, 5351, 30899, 30900, 5445, 5446, 1992, 25009, 5191, 26070, 26071, 26072, 26073, 26074, 5189, 25982, 25983, 21605 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II pafta, 26040 ve 26041 adalara isabet eden imar adalarının ve 26038 ile 26045 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 M III pafta, 3858 ada, 50 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II, III pafta, 2310 ada, 14, 15, 32 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi 13 İ IV pafta, 23686 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Uluğbey (22) Mahalle 17 L II pafta, 16734 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi 15 J I pafta, 26675 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi 18 L IV (Kad.23) pafta, 316 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 14 İ IV pafta, 26820 ada, 1 No.lu parselle ilgili nazım ve uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 25 N 1-4 pafta 20210 ada 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 25 O 1-4 pafta 20892 ada 13 nolu parsele, Sancak Mahallesi 25 N 2 pafta 20887 adanın batısındaki park alanına, Sancak Mahallesi 25 N 2 pafta 20897 adanın kuzeyindeki park alanına, Sille Mahallesi 26 M 4 pafta 28399 ada 1 nolu parsele, Şeyh Şamil Mahallesi 25 L 4 pafta 21439 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 25 O 1 pafta 23483 ada 9 nolu parsel, Hocacihan Mahallesi 20 J 3 pafta 3796 ada 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi 18 L 4 pafta 566 ada 9 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi M-28(23-24 İ-J) paftalara isabet eden 8585 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 20 L 3 pafta 15123 ada 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 29 M 2 pafta 20556 ada ile 20561 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle 36(18 L 1) pafta 466 ada 328 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sille mahallesi 23 H 2 pafta 2878 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ 3-20 J 4 paftalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 31 N 1 pafta 28888 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 20 L 2-20 M 4 pafta 15120 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi 19 İ 4 pafta 1629,1630 nolu ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Yazır Mahallesi 20569 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J 1-21 J 4 pafta 19998 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Sille Mahallesi 26 L 4 pafta 15468 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Çarıklar İlk Kademe Belediyesi, Mülkiyeti şahıslara ait olan Fatih mahallesi, 2263 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- Çarıklar İlk Kademe Belediyesi, Mülkiyeti şahıslara ait olan Fatih Mahallesi, 30193 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 17 O IV pafta, 5379 ada, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili plana yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- Karatay İlçesi, Fakıhdede Mahallesi, 17 L 2 ve 17 M1 paftalarında, 54 pafta, 49 adada yapılan nazım imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 25140, 25141 adalar ile 808 parsel ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48 Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 10 11 FG, 12 13 FG paftalarına isabet eden bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- Meram İlçesi sınırları içerisinde yer alan Su Koruma Havzasının içinde yer alan nazım imar planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi 30 N 2 pafta, 15999 ada, 1 parselle ilgili nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L 3 pafta, 1112 ada, 20 ve 31 parsellerle ilgili nazım planı talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 M 2pafta, 13753 ada, 1 parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-A/B pafta, 987 nolu parselle ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,