GÜNDEM  (14 Nisan 2008)

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2007 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,

3- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait yeni hazırlanan yönetmelik tasarısının görüşülmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine,

7- Kaşınhanı İlk Kademe Belediyesinin 2008 yılı gider bütçesinin bölümler arasında aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığna ait) teklifin görüşülmesi,

8- Konya Büyükşehir Belediyesi ile Fas'ın Fes (Fez) kenti ile kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Kardeş Şehrimiz olan Afganistan'ın Belh Şehrine park yaptırılması ve heyet gönderilmesi konusunun görüşülmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

10- Raylı Sistem şube Müdürlüğü Atölyesinde kullanılmak üzere araç satın alınmasına dair ( Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Güney Kore Cumhuriyeti'nin Gangneung Belediyesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Danimarka'ya yurtdışı görevlendirilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Meram İlçesi sınırları içerisinde yer alan Şato Sokağın bakım ve sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi,dair(İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi 

14- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı tesislere isim verilmesine, dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Belediyemize ait gayrimenkullerin satışına, dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- 8. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- İmar Yönetmeliğinin sehven yazılan maddelerinin düzeltilmesi konusunun görüşülmesine, dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının harita ücret tarifelerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

19- Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 19 N II pafta, 22666 ada, 2 ve 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 O I pafta, 5409 ada, 33 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karatay İlçesi, Yeni ve Mezbaha Mahalleleri, 18 N III ve 18 N IV paftalar, 1606, 1608, 1609, 1610, 1977, 1979, 1980, 1994, 22095, 22096, 22098, 25059 ve 25090 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 19 O I pafta, 20365 ada, 1 nolu parsel ile 20367 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2A pafta, 25044 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 M III pafta, 19538 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Karatay İlçesi, Keykubat ve Ulubatlı Hasan Mahalleleri, 20 M I, 20 M II, 20 M III, 20 M IV ve 21 M III paftalar 1532, 3732, 3733, 3737, 3738, 3739, 5320, 17666, 19390, 19391, 19392, 19393,19394, 19395 ve 26138 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Kartay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 21 M III ve 21 M IV paftalar, 25985 ada, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, İmar planında 3 ve 4 kat konut alanında kalmakta olan, Dr. Ziya Barlas Mahallesi, 17 L III pafta, 3955 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 15 K III pafta, 3194 ada, 60 No.lu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M I pafta, 27105 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Meram İlçesi, Kalfalar Mahallesi, 15 L II pafta, 4025 ada, 7 ve 8 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 J I-II-III-IV pafta, 20230 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, 18 K III, 17 K II (Kad.433) pafta, 2635 ada, 243 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15 K IV, 14 K I pafta, 26201 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Meram İlçesi, Hacışaban Mahallesi 16 İ I (Kad.257) pafta, 1672 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Meram İlçesi, Durunday Mahallesi 14 H II pafta, 22420 ada, 14 ve 15 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi 17 İ II (Kad.179) pafta, 2033 ada, 76 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Süleyman Çelebi Mahallesi, 25 M 4 pafta, 14062 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait, Sille Mahallesi, 25 K 2 pafta, 14686 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 18 K 3 paftadaki Sultan Cem Caddesi ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2006 tarih ve 111/2 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Yenikent planında yer alan plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L 3 pafta, 17846 ada, 14 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 432(18 L 4) pafta, 978 ada, 191 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 N 1-24 N 4 pafta 18413 ada 1 nolu parsel, 18414 ada 1 nolu parsel, 18415 ada 1 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L 1,4 pafta, 19527 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L3 pafta, 13446 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 M 4 pafta, 17848 ada, 2 parsel, 17849 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L 4 pafta, 15468 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan, Ankara yolu ile Gülistan Caddesi ve Ballıpınar Sokak kesişimini kapsayan alan ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- Karatay İlçesi, Fakıh Dede Mahallesi, 16 17 LM pafta, 49 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 10 pafta, 3510 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18C pafta, 807 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 2085 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- Karatay İlçesi, Hacıyusuf Mescit Mahallesi, 2494 ada, 6 parsel ile ilgili Çevre 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 17 O IV pafta, 5379 ada, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07 B1D-A3B-B4A-A2C pafta, 26312 ada, 1 parsel ile 868 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- Meram İlçesi, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 05.03.2008 tarih ve 147-592 sayılı yazısında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 31.07.2001 tarih ve 40/16 sayılı kararıyla onaylanan Meram İlçesi sınırları içerisinde yer alan "Su Havzası Koruma Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahallesi, L28C20C 2C-3B-3C, L29D16D 1D-4A-4D-1C-4B-4C-2D-3A pafta, 1486, 1489, 497, 116, 203/149, 494, 618, 457, 686, 2089 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 21 JK pafta, 29167 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N I pafta, 28888 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- Selçuklu İlçesi, Rahmet Ormanları Yolu üzerinde bulunan İR 6189 ruhsat nolu maden ocağı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- Selçuklu İlçesi, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 O III pafta, 1109 Parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,