11 Aralık 2006 Meclis Gündemi

23.11.2006 tarihli birleşime ait Meclis müzakere ve karar zaptı özetinin okunması,

1- 100. Yıl mahallesi Hocacihan Pazar Yeri Zabıta ve WC. binasının Selçuklu Belediyesine devredilmesi,

2- 2007 yılı geçici işçi vizesinin görüşülmesi,

3- Aykome yönetmeliğinin görüşülmesi,

4- Almanya, Avusturya ve Romanya'ya teknik araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere hey'et gönderilmesi,

5- Konya Kültür Sanat ve Spor Faaliyetleri A.Ş.ne kiraya verilecek büfe ve otoparklar,

6- KONBEL Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne kiraya verilecek büfe, çaybahçesi ve otoparklar,

7- KONBELTAŞ Konya Müt.İnş.Nak.Dan.Bas.Yay.Org. Tic.A.Ş.ne kiraya verilecek çaybahçeleri ve otoparklar,

8- 5 yıllık imar programına ek program yapılması,

9- Meram Belediyesine 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/e maddesindeki yetkilerin (Kentsel Dönüşüm ve Gelişim) devri konusunun görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3A imar paftasında, M29A13D3A pafta, 23035 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 19 M I imar paftasında, 19 M I pafta, 19542 ve 20915 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B3C imar paftasındaki düzenleme ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 M III imar paftasında, 20 M III pafta, 19556 ve 19557 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M IV imar paftasında, 17 M IV pafta, 5198 ada, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ve 171 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, 18 L II imar paftasında, 12 pafta, 514 ada, 6 ve 16 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16 N I ve 17 N IV imar paftalarında, 16 N I ve 17 N IV paftalar, 5395 ada, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

17- Meram ilçesi, Karakurt Mahallesi 17 L II pafta, 16721 ada, 2 nolu ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

18- Meram ilçesi, Uluırmak Saka Mahallesi, 16 M I pafta, 4065 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

19- Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 18758 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

20- Meram ilçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 15 J I, II pafta, 27156 ada, 1 parsel, 27157 ada, 1 parsel ve 27160 ada, 1 nolu parseller ile ilgili tadilatının görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyemize ait Yazır mahallesi 29 L 4 pafta,28906 ada,4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Özlem mahallesi 20 K 4 pafta, 12160 ada, 9 nolu parselle ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait Horozluhan Mahallesi 23 N 1 Pafta,17865 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 30.N.4 Pafta,17996 ada,1,3,4,5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Malazgirt Mahallesi 23 L 2 pafta 13516 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi 20 K 3-19 K 2 Pafta, 28513 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 22 J 3 pafta, 17381 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 L 2 pafta, 13629 ada, 4407, 4408 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 K 2 pafta, 20721 ada,1 parsel ile 21 K 3 Pafta 2262 ada,307 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi 24 L 2 pafta,14301,14302,14303 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi 22 J 3 pafta 14917 adada ihdas edilemeyen boşluğun çözümlenmesi için 14917 ada 15 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

32- Selçuklu ilçesi, dikilitaş mevki 449 parsel ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi,

33- Karatay İlçesi, Zivecik mahallesi, M29A04B1A,B,D pafta, 1561, 1556, 1558 ve 1559 parsellerde Nazım Plan değişikliği yapılması ile ilgili plan teklifinin görüşülmesi,

34- Karatay İlçesi, Fevziçakmak mah. M29a06b2c pafta, 25139 ada, 1 nolu parselde Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesi,

35- Meram İlçesi, Köyceğiz mahallesi, 16 17 H İ paftasına isabet eden bölge ve çevresinde Nazım İmar Planı çalışması yapılmasının görüşülmesi,

36- Meram İlçesi, Çayırbağı köyü M28B22C pafta, 249 ada, 26 nolu parselde Nazım İmar Planı değişikliği yapılması ile plan teklifinin görüşülmesi,

37- Meram İlçesi, Çayırbağı köyü M28B23B4A pafta, 344 ada, 56 nolu parselle ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Sille mahallesi, M28B09A,B,C paftada yeralan Kum, Kil, Kalker, Mıcır ve Dolomit Ocağı sahası ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Tömek mevkii, 6 pafta, 1081 ve 1082 parsel ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

40- 5393 sayılı Belediyeler ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun çerçevesinde yeniden düzenlenen M, C, T, TT plakalı ticari araçların Hizmet Yönetmelikleri konusunun görüşülmesi,

41- 17.03.2006 tarih ve 35 nolu meclis kararındaki Elkart kullanım şartnamesinin 6. maddesinde değişiklik yapılması,

42- 2006/04 Mahalli Çevre Kurulu kararı yakıt spektlerine uymayan kömürlerin yakalanıp depoya çekilmesinden sonra ilgilisinden tahsil edilecek masrafların belirlenmesi