GÜNDEM  (13.11.2006)

13.10.2006 Tarihli Olağan toplantıya ait Meclis müzakere ve karar zaptı özetinin okunması,

1- İhtisas Komisyonları seçimi,

2- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçilmesi,

3- Büyükşehir Belediyesinin 2007 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,

4- Karatay Belediyesinin 2007 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,

5- Meram Belediyesinin 2007 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,

6- Selçuklu Belediyesinin 2007 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,

7- Kaşınhanı ilk kademe Belediyesinin 2007 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,

8- Çarıklar ilk kademe Belediyesinin 2007 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,

9- Karadiğin ilk kademe Belediyesinin 2007 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,

10- Yükselen ilk kademe Belediyesinin 2007 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,

11- Büyükşehir Belediyesinin 2007 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifeleri,

12- Büyükşehir Belediyesinin 2007 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesi,

13- Ulaşım Dairesi Başkanlığı için İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü ihdas edilmesi,

14- Kuzey İrlanda'ya yurtdışı görevlendirilmesi,

15- Meram Belediye Başkanlığına Asfalt finişeri hibe edilmesi,

16- Grundvig 2 Öğrenme Ortaklığı Projesi için Avusturya'ya heyet gönderilmesi,

17- Büyükşehir Belediyesinin 2007 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plân ve Bütçe Komisyonu raporu,

18- AB hibe programı için İçme ve Kullanma Suyu Üretim Tesislerinin Geliştirilmesi Projesinin uygulanması,

19- AB hibe programı için Yeşil Alan Sürekliliğini Sağlayabilmek İçin İşçi Personelin Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi Projesinin uygulanması,

20- AB Hibe Programı için Gıda Üretim ve Tüketim Tesislerinde Çalışan Ara Kademe İşçilerine Hijyen Eğitimi Almış Sertifikalı İş Gücü Yetiştirme Projesinin uygulanması,

21- AB Hibe Programı için Konya'da Anaokulu ve İlköğretim Okullarında Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Projesinin uygulanması,

22- AB Hibe Programı için Hayata Köprü Projesinin uygulanması,

23- AB Hibe Programı için Sosyal Diyalog Yoluyla Belediyelerde İşyeri Bilgilendirme ve Danışma Konseyleri için Özgün Model Oluşturma Projesinin uygulanması,

24- AB Hibe Programı için Konya Halkı'nın Su Tasarrufu Konusunda Bilinçlendirilmesi Projesinin uygulanması,

25- Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkulların satışı,

26- 5 yıllık imar programına ek program yapılması,

27- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2C ve M29A06C3B imar paftalarında, M29A06C2C ve M29A06C3B paftalar, 24021 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

28- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1C imar paftasında, M29A17C1C pafta, 25006 ada, 1 nolu parsele isabet eden Cami Sahası ile 24545 ada, 1 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

29- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4B imar paftasında, M29A17A4B pafta, 5356 adaya isabet eden 8 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

30- Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 20 M IV imar paftasında, 20 M IV pafta, 15868 ada ile yol arasındaki otoparka Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi,

31- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2C ve M29A06C3B imar paftalarında, M29A06C2C ve M29A06C3B paftalar, 26022 ada, 1 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

32- Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 20 M II imar paftasında, 20 MII pafta, 3197 ada, 14 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

33- Karatay İlçesi, Fakıdede Mahallesi, 17 M I imar paftasında, 54 pafta, 49 ada, 73, 74, 160, 161, 216, 217, 221, 222 ve 223 nolu parseller ile 50 ada, 7, 36 ve 37 nolu parsellerle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

34- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 22 M III imar paftasında, 420 pafta, 2482 ada, 72 ve 73 nolu parsellerle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

35- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3A imar paftasında,

M29A06C3A pafta, 24022 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

36- Meram İlçesi, Köyceğiz ve Dere Mahallesi içinde 19 H III pafta, Köyceğiz tapulaması 687 parsel ve Dere tapulaması tescil harici parsellerle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

37- Meram İlçesi, Uluırmak Saka Mahallesinde mülkiyeti Meram Belediyesine ait 16 M I pafta, 4067 ada, 34 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

38- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesinde mülkiyeti Meram Belediyesine ait 17 K II (Kad.153) pafta, 1105 ada, 16 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

39- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesinde mülkiyeti Meram Belediyesine ait 14 M I pafta, 27105 ada, 3 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

40- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J IV (Kad.238) pafta, 2856 ada, 39, 40, 160 nolu parsellerle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

41- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8 N I pafta, 23192 ada kuzeyindeki park alanında talep edilen iki adet trafo ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

42- Meram İlçesi, Külahçı Mahallesi, 17 L III (Kad.65) pafta, 990 ada, 72, 94, 202, 215, 310, 311,312 nolu parsellerle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

43- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 18 J III pafta, 20828 ada, 7 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 İ 3 pafta, 8122 nolu adanın güneyindeki yaya yolu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 27.07.2006 gün ve 7181 sayılı yazılarına istinaden 4. mahalle (18 Ll,4 ) pafta, 454 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

46- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M 1,28 M 4,27 L 2 paftalar 144 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

47- Selçuklu İlçesi, Sille Mevkii 24 L 2,3 pafta 7824 ada ile 12157 ada 3 nolu parsel Sağlık merkezi ve idari bina merkezi sahasına isabet etmekte olup, Mülkiyeti Selçuklu belediyesine ait 12157 ada 3 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

48-Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L 4 pafta 17829 ada 4 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

49- Selçuklu İlçesi, Fatih Işıklar Mahallesi 20 L 4 pafta 2128 ada ile 2129 ada arasında kalan yol ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

50- Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi 22 J 3 pafta 14917 adada ihdas edilemeyen boşluğun çözümlenmesi için 14917 adâ 15 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

51- Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 26 M 4 pafta 17062 ada 1 nolu parseldeki cami sahası ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

52- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L 3 pafta 17141 ada 6 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

53- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi M 28 B 09 A pafta 8718 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

54- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 37 (19 K 2) pafta 5343 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

55- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 129 (21 K 3) pafta 2263 ada 307 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

56- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 129 (21 K 2) pafta 20723 ada 2 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

57- Selçuklu İlçesi, 22 M 3 pafta 2772 ada 44,47 nolu parsellerdeki hem demiryolu caddesinin açılması hem de Adana-Ankara Çevre yolu kavşak projesi nedeniyle imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

58- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mevkii 23 N 1 pafta 24109,24110,24111,24112 ada 1 nolu parsellerle ilgili plan notunun görüşülmesi,

59- Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi 18 K 1 pafta 28829 ada 1 nolu parselle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

60- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 29 M 2 pafta 20553 ada 3 nolu parsele 0,25/0,51 , 2 nolu parselle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

61- Çarıklar İlk Kademe Belediyesi, Fatih mahallesi, M29D07C1C pafta, 107 ada, 4 nolu parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesi,

62- Meram İlçesi, Selam mahallesi, 637 ve 641 nolu adalara ilişkin talebin incelenmesi,

63- Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin mahallesi, 17 K II pafta, 2543 ada, 4,5,27,39 nolu parsellerle ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

64- Meram İlçesi, Çayırbağı köyü M28B23B4A pafta, 344 ada, 56 nolu parselle ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

65- Meram İlçesi, Gödene mahallesi, M28B23,24 pafta, 4783 nolu parselle ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

66- Meram İlçesi, Hatip mahallesi, 8 G2 pafta, 2665, 2666 parsellerle ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

67- Selçuklu İlçesi, Kayacık mahallesi, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 537, 736 ve 730 nolu parseller ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

68- Selçuklu İlçesi, Sille mahallesi, M28B09A,B,C paftada yeralan Kum, Kil, Kalker, Mıcır ve Dolomit Ocağı sahası ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

69- Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde yeralan açık kanal güzergahları ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

70- Selçuklu İlçesi, Tömek mevkii, 6 pafta, 1081 ve 1082 parsel ile ilgili Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesi,

71- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D4C ve M29A07D4D imar paftalarında, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D4C ve M29A07D4D paftalar, 2492 ada, 6 nolu parselle ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

72- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 15NIIvel5 0I imar paftalarında, 15 N II ve 15 O I paftalar, 5437, 5438 adalara, 5428 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 36 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

73- Selçuklu ilçesi, dikilitaş mevki 449 parsel ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

74- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkul ile Mülkiyeti Meram Belediyesine ait gayrimenkulun takası,

75- Şeyh Ulema Recep ağa caddesinin altyapı, bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesine devri