GÜNDEM  (11.09.2006)

18.08.2006 Tarihli Olağan toplantıya ait Meclis müzakere ve karar zaptı özetinin okunması,

l- Konya Büyükşehir Belediyesinin Hal Yönetiminde değişiklik yapılması,

2- Konya Büyükşehir Belediyesinin Garaj ve Terminaller Yönetmeliğinde değişiklik yapılması,

3- Bakım ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine ait bazı caddelerdeki çalışmalar için Meram Belediyesine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

4- Selçuklu Belediyesinin gider bütçesinden ödenek aktarılması,

5- Özel Güvenlik istihdamı,

6- İsteğe bağlı ücret tarifelerinde değişiklik yapılması,

7- Meclisin tatil kararı almasının görüşülmesi