GÜNDEM  (14.08.2006)

1. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde mevzii imar planı, revizyon imar planı ve mer'i imar planında yapılacak plan tadilatlarının görüşülmesi,

2. 5 yıllık imar programına ek program yapılması,

3. Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi,

4. Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin satışı, takası, kiraya verilmesi,

5. D.S.İ. Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Taşkın Su Tesislerinin bakım ve sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine devri,

6. Bakım ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine ait bazı caddelerdeki çalışmalar için Meram Belediyesine yetki verilmesi,

7. Selçuklu Bölgesindeki bazı yeşil alanların her türlü altyapı, bakım, onarım ve diğer hizmetlerin Belediyemize devredilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

8. Meram sonduraktaki gayrimenkullerin KONBELTAŞ'a kiraya verilmesi,

9. İlçe ve İİk Kademe Belediyelerinin bakım ve sorumluluğunda bulunan bazı caddelerin bakım ve sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine devri,

10. Elektronik biletlerin arka yüzeylerine alınacak reklam ücretinin görüşülmesi,

11. TOKİ tarafından yaptırılan 12 adet dairenin Belediyemiz tarafından satın alınması,

12. Afganistan'ın Belh şehri ile Konya'nın kardeş şehir ilişkisi kurması,

13. Sudan'ın Gadaref şehri ile Konya'nın kardeş şehir ilişkisi kurması