GÜNDEM  (12.06.2006)

12.05.2006 Tarihli Olağan toplantıya ait Meclis müzakere ve karar zaptı özetinin okunması,

1 - Meclis 1 nci ve 2 nci Başkan Vekili ile 2 asil 2 yedek katip üyenin seçimi,

2-Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plân Taslağının görüşülmesi,

3-Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde mevzii imar planı, revizyon imar planı ve mer'i imar planında yapılacak plan tadilatlarının görüşülmesi,

4-5 yıllık imar programına ek program yapılması,

5-İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin bakım ve sorumluluğunda bulunan bazı caddelerin bakım ve sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine devri,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı ve satılacak gayrimenkullerin bedellerinin fiyat tespiti,

7- Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi,

8- Aziz Mahmut Hüdai ve Evliya Çelebi Caddeleri'nin Belediyemiz uhdesine alınması,

9- Huzur Bahçesinden faydalanan müstecirlerin devir ücretlerinin tesbiti,