24 Mayıs 2021 Meclis Gündemi 

 1. Filistin’e ayni, nakdi ve tıbbi yardım yapılması amacıyla Konya Valiliği İl Afad Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 2. Covid 19 sürecinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün şoför ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair (Yazı İşleri ve Kararlar D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Hukuk Müşavirliği’nin Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair (Hukuk Müşavirliği’ne ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Sosyal Destek Fonu Yönetmeliği’nin düzenlenerek onaylanmasına ilişkin (Sağlık ve Sosyal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Meram İlçe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Ahırlı İlçe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Belediyemiz ile DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü arasında Acil Durumlara Müdahale Operasyonları Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Keçili Taşkın Koruma Tesisi’nin KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlâna Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’nin uygulanması amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Çevre Kor. ve Kont. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Mezarlıklar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (Çevre Kor. ve Kont. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Tarım ve Hayvancılık ile ilgili ortak faaliyetler yürütülmesi amacıyla Belediyemiz ile Karatay İlçe Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Yeni Hayvan Pazarı Yapımı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. 2021 Genç KOMEK Yaz Okulu eğitiminin ücretsiz olması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Gençlik ve Spor Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Konya ilinde kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme alanlarındaki inşaat yapımı çalışmaları kapsamında Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Seyyid Harun Veli Parkı ve kafeteryasının Seydişehir Belediyesi’ne işletmesinin devri ile ilgili hükümlerin belirlenmesi konusunda Belediyemiz ile Seydişehir Belediyesi ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine yapılması planlanan Ilgın Ziraat Odası Başkanlığı Binası ile ilgili Belediyemiz ile Ilgın Ziraat Odası Başkanlığı ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı ilgili kuruluşlar ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında inşaat yapım karşılığı arsa takası için birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Belediyemiz ile Selçuklu Belediyesi ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, Dikilitaş Mahallesi’nde bazı taşınmazlarda gerçekleştirilecek kamulaştırma çalışmaları kapsamında birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Selçuklu İlçesi’nde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Meram İlçesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Akşehir ve Meram İlçesi’ndeki bazı taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere şartlı bağış olarak alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Akşehir İlçesi, Kuruçay Mahallesi, 145 ada, 46 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 639 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 445 ada, 23 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesinde, 30 metrelik Antalya Caddesi’nin bir kısmının 18 metre olarak düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 7978 parselin batısından geçen 7 metrelik yolun kaldırılarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 12098 parsele isabet eden Patlayıcı Madde Depolama Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Cihanbeyli İlçesi, Kuşça Mahallesi, 1309 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 992 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 8741 parsel ile 696 parsel arasında kalan plansız alanının taşıt yolu olarak planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 3153 ada, 49 ve 50 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 25 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 32849 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 24148 ve 24149 adalar ile ilgili, 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği teklifine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 42 ada, 42 ve 103 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 27109 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 37657 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 37529 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 348 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. Meram İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 41118 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 24042 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. Meram İlçesinde, Muhtelif Mahallelerde Trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliklerine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. Meram İlçesi, Kovanağzı Mahallesi, 37567 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. Selçuklu İlçesi, Esenler ve Akıncılar Mahalle sınırları içesinde, 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 revizyon uygulama imar planının yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 6665 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle (İhsaniye) Mahallesi, 819 ada, 186 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28858 ada, 8 parsel ve 14524 ada, 10 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42480 ada 5 parsele isabet eden Konut Alanında 4 adet trafo yerlerinin belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 8255 parsele isabet eden İlkokul Alanı ile Hocacihan Mahallesi, 42315 ada, 1 parsele isabet eden İlkokul Alanının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. Selçuklu İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 28979 ada, 18 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20426 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesinde Park alanı içerisindeki Trafo yerlerinin belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 251 sayılı Meclis Kararının yeniden düzenlenmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 441 ve 442 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 132 ada, 4, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Ve 60 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Baraj Mahallesi, 919 ada, 1 ve 2 parseller ile 226 ada, 53 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyğü Mahallesi, 553 ada, 15 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2021 /328 sayılı kararı ile onaylanan imar planına itiraza dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cahı Mahallesi, 1452 ada 27 parsel ve 2654 ada 4 ve 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1301 parsele isabet eden Konut Alanı içerisindeki Ticaret Alanının kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Kıreli Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2021 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 8412 ve 4441 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Çavuşcugöl Mahallesi, 4087 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahalle sınırları içerisinde, Aksaray Caddesi ile Keçili Kanalı Arasında yol düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdedeçeşme Mahallesi, 32413 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdedeçeşme Mahallesi, 32411 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, 19828 ada, 19 ve 28 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24720 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5751 ada, 1 ve 45 parsel ile 33086 ada,1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 32847 ada 1 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının güneyinde, tescil harici alanda bulunan Otopark Alanını çevresi ile birlikte düzenlenmemesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 33085 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan ve Keykubat Mahalleleri sınırları içerisinde, Rekreasyon Alanında düzenleme yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34160 ada, 1 parsel 34161 ada, 1 parsel, 34162 ada, 1 parsel, 34163 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden alanda imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan ve Melikşah Mahalle sınırları içerisinde, Demiryolu Caddesi’nin düzenlenmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 454 ada, 3, 4 ve 10 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 37297 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 400 ve 2350 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30113 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve parseller ile 30114 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sultanabdülhamithan Caddesi’nin, Beyşehir Caddesi’nden başlayıp Semavi Caddesi’ne kadar olan kısmında yol düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sultanabdülhamithan Caddesi’nin, Semavi Caddesi’nden başlayıp Kaletaş Caddesi’ne (Stad civarı) kadar olan kısmının yol düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sultanabdülhamithan Caddesi ile Semavi Caddesi kesişiminden başlayıp Güzeldere Caddesi’ne kadar olan kısmında (kanal güzergâhında) yol düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sultanabdülhamithan Caddesi ile Semavi Caddesi kesişiminden başlayıp Darulbeka Caddesi ile Yeni Sille Caddesi kesişimine kadar olan kısmında (kanal güzergâhında) yol düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sultanabdülhamithan Caddesi ile Semavi Caddesi kesişiminde kavşak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahalle sınırları içerisinde, Şefikcan Caddesinde, Park Alanında Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22543 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.