16 Nisan 2021 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/99

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Konya Suki Enerji Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından projesi yürütülen ''MAVİHES (Mavi Hidroelektrik Santrali Yapımı İşi)'' için 10.000.000,00 TL’lik (OnmilyonTürkLirası) işletme kredisi kullanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden borçlanma izni alınması için yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/100

Karapınar İlçe Belediyesi’nin;

2021 Yılı Gelir Bütçesi, 04.2.2.01 Hazine Yardımına (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 10.000.000,00 TL ve 06.1.5.01 Arsa Satışına 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL gelir karşılığında;

2021 Yılı Gider Bütçesinin;

Fen İşleri Müdürlüğüne; 8.785.500,00 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne; 1.175.000,00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğüne; 2.550.000,00 TL

İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; 300.000,00 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğüne; 7.189.500,00 TL

olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/101

Taşkent İlçe Belediyesi’nin; 2021 Yılı Gelir Bütçesi; 04.5.2.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımlarına (Mevka ve İller Bankası) 1.200.000,00 TL gelir karşılığında; 2021 Yılı Gider Bütçesi Fen İşleri Müdürlüğünün; 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine (Sokak Aydınlatma Projesi ve Millet Bahçesi Parkı) 1.200.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/102

Derbent İlçe Belediyesi’nin;

2021 Yılı Gelir Bütçesi, 04.5.2.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları (Mevka) 750.000,00 TL ve 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 400.000,00 TL olmak üzere toplam 1.150.000,00 TL gelir karşılığında;

2021 Yılı Gider Bütçesinin; Fen İşleri Müdürlüğü 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine (GES Güneş Enerjisi Santrali Projesi için) 1.150.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/103

Meram İlçe Belediyesi’nin 2021 Yılı Gider Bütçesinde; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden 1.462.201,12 TL düşülerek Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden 513.785,49 TL düşülerek Zabıta Müdürlüğü’ne aktarılması uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/104

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Özbekistan’ın Semerkant şehri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/p maddesi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulması, kardeş şehir protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/105

Payitaht Müzesi’nin kullanımına ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/106

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Vakfı ortak iş birliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/107

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Yunak İlçesi Modüler Kesimhane Projesi” kapsamında Yunak İlçesinde yapılan mezbahanenin işletme ve işlettirme hakkının Yunak Belediyesi’ne devredilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/108

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi son fıkrası gereğince Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hibesi ve DMO Genel Müdürlüğü aracılığı ile almış olduğumuz 42 AIL 646 plakalı 7 m³ yol süpürme aracı, 42 AIL 629 plakalı 13+1,5 m³ kapasiteli çöp toplama kamyonu ve 42 AIL 663 plakalı arazözün kamu hizmetine tahsisi (haczedilememesi) Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/109

3. Bölge Şefliği 1. Kısım Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 3.000.000,00 TL (Üç Milyon Türk Lirası KDV Dahil)’ye kadar kredi kullanılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/110

7. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 3.000.000,00 TL (Üç Milyon Türk Lirası KDV Dahil)’ye kadar kredi kullanılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/111

Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendi gereğince ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/112

Belediyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği, Derbent İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, 529 ada, 100 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılması planlanan Günübirlik Tesis Alanının yapımına yönelik, birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/113

İlimiz, Akşehir İlçesi, Meydan Mahallesi, 1522 ada, 2 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması, devire esas vergi ve harçların bütçenin ilgili tertibinden karşılanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/114

Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği, satışa konu edilecek taşınmazların emlak beyan değerinden (rayiç bedel) az olmamak üzere en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/115

Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 26779 ada, 3 parsel ve Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, Fatih Caddesi, No:96/A zemin katın Meram Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Yasa’nın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 2 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/116

Konya İli Beyşehir İlçesi İçerişehir Mahallesi sınırları içerisinde, ekte Alan Sınırı, Koordinatları ve Uydu Görüntüsü belirtilen alanda; tapunun İçerişehir Mahallesi 179 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 180 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 181 ada 1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23 ve 25 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 182 ada 3 numaralı parsel, tapunun İçerişehir Mahallesi 183 ada 3, 4, 5, 6, 13 ve 14 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 184 ada 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 191 ada 6 ve 7 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 192 ada 1, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 194 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 195 ada 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 196 ada 1, 2, 3, 4, 8 ve 9 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 197 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, tapunun İçerişehir Mahallesi 199 ada 5, 6 ve 7 numaralı parseller ile tapunun İçerişehir Mahallesi 230 ada 12, 14, 15, 25 ve 26 numaralı parseller anılan parseller üzerinde yer alan tüm taşınmazlara ilişkin olarak; bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacı ile 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanı Projelerinin yürütülmesinin sağlanması amacı ile Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/117

Karatay Belediyesi’nin 11'inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 01/03/2021 tarih ve 48 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/118

13.03.2020 tarih ve 250 sayılı Meclis Kararının ekinde bulunan Kentsel Dönüşüm Uygulama Esaslarının 4. maddesinin (e) bendinin:

"Bodrum Kattaki Taşınmazlar

1. Zemin kat ve bodrum katta tapuda maliki aynı olan taşınmazlara bodrum katta yer olması durumunda yer verilecektir.

2. Bodrum kattaki taşınmazlara talep edilmesi durumunda %30 kesinti ile yer verilecek ya da satın alma işlemi gerçekleştirilecektir."

şeklinde düzeltilerek, diğer bütün maddelerin olduğu gibi ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/119

Bozkır İlçesi, İnönü Caddesi Üzerinde Cephe İyileştirilme Yapılması işine ilişkin Belediyemiz ile Bozkır Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/120

Toplu ulaşım sisteminde Büyükşehir Belediyesi adına hizmet veren ticari hatlı minibüs/otobüs ve taşımacı esnafın mağduriyetinin önlenerek hizmet devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla 2021 yılı isteğe bağlı ücret tarifelerine ait Belediye Meclisimizin 12.02.2021 tarih ve 88 nolu kararı ile yeniden düzenlenen ''Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2021 Yılı Fiyat Tarifeleri'' başlıklı bölümünün "Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü" alt başlığı altındaki "ticari hatlı minibüs", "ticari taksi" ve "Kaşınhanı dolmuşları" yıllık işletme ruhsat ücretlerinin %50 oranında düşürülmesi ile bu düzenlemeye bağlı olarak 2021 yılı mevcut tarifeye göre tahsil edilen fazla ücretlerin sonraki ödenecek ücretlerden mahsup edilmesi veya geri iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/150

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 204 ada, 13, 14, 15 ve 16 parsellere isabet eden Konut Alanında ada kenarı hattı çizgisinin mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/151

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, 113 ada ile 138 ada arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/152

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesinde, 32230 Sokak ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arasında kalan dere kenarında yol hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/153

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 12106 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/154

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11113 parsele isabet eden 7 metrelik yolun, parsel sınırları içerisinde kalan kısmının kuzeye kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/155

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, 121 ada 1 parsele isabet eden Park alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/156

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi 516 ada, 1 parsel ile ilgili dosyanın tamamlandıktan sonra görüşülmesi, Pazar Mahallesi, 112 Ada 34 parsel ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinde ise, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/157

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, 129 ada 440 parselde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/158

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 369 ada 15 parsel de turizm tesis alanının yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/159

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 277 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2021 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/160

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 744 ada 1 nolu parselin batısındaki tescil harici alana isabet eden Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/161

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 729 ada, 1 nolu parselin batısındaki tescil harici alana isabet eden Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla, trafo binasının kütle boyutları yazılarak Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/162

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 117 ada, 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 421 sayılı kararı ile onaylanan ilave nazım imar planına göre hazırlanan, 1/1000 uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/1000 ölçekli imar planı teklifinin yeniden düzenlendiği ve üst ölçek plan değişikliği gerektiren yerlerde 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile birlikte düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/163

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2021 tarih ve 145 sayılı kararı ile onaylanan ilave nazım imar planına göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/164

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Küçükaşlama Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2021 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan ilave nazım imar planına göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/165

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada 13 parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada, 13 parsele isabet eden Sanayi Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/166

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24637 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24637 ada 1 ve 2 parsellere isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının plan notları eklenerek düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/167

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 32397 ada 2 nolu parselin mer’i imar planında; E=0.60, Taks= 0.30 Yençok= 12.00 metre Spor Tesisleri Alanı olan imarının; E=0.60, Taks= 0.50 Yençok= 12.00 metre Kapalı Spor Tesisleri Alanı olarak planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/168

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 19882 ada 1 nolu parselin Cami Alanı olan imarında yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/169

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 30972 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun E:1.20, Taks: 0.30, Yençok: 4 Kat ve yapı yaklaşma mesafeleri ile yapılaşma koşullarının belirlenip Belediye Hizmet Alanı (İdari ve Sosyal Tesis Alanı) olarak planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/170

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kayacıkaraplar Mahallesi, 31551 ada 12 ve 13 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/171

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada 2 nolu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun E:1.50, Taks: 0.40, Yençok: 5 Kat ve yapı yaklaşma mesafeleri ile yapılaşma koşullarının yeniden belirlenip Ticaret Alanı olarak planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, E=1.10, Taks=0.40 Yençok= 5 Kat Ticaret Alanı , “Zemin Kat Ticaret, Üst Katlar Konut Yapılacaktır.” Plan notu eklenerek düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/172

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 3421 ada 6, 7, 17, 22 ve 23 nolu parsellerde sınırları belirlenen alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun Konut Alanı, E:0.60, Taks:0.40, Yençok: 15 m. ve yapı yaklaşma mesafeleri ile yapılaşma koşulları belirlenerek Cami Alanı, otopark ve taşıt yolu olarak planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/173

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kumköprü Mahallesi, 33324 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 33343 ada, 1,2, 3 parsellerin mer’i imar planında; E=1.50, Taks=0.25 Yençok= 18.00 metre Konut Alanı olan imarının; E=1.50, Taks=0.30 Yençok= 18.00 metre Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/174

Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 135 ada 74 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 135 ada 74 parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan (Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/175

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 26675 ada 6 ve 7 parsellerdeki Dini Tesis Alanı ve Konut Alanındaki fonksiyon ayrım sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/176

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 342 ada 1 parseldeki Sanayi Alanında Depolama Alanı ve Havuç İşleme Tesisi plan kararının Süt ve süt ürünleri Entegre Tesisi şeklinde düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/177

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Gödene ve Çayırbağı Mahallelerinde, 38587 ada 3, 4, 5, 6, 12 parseller ve 340 ada 35 ve 36 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2021 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, üst ölçekli plan değişikliği gerektirmesi nedeniyle söz konusu parsellerin Konut, İbadet Alanı, Rekreasyon Alanı ve Park olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu ile birlikte düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/178

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aşkan, Melikşah, Havzan Mahallelerinde, Yeni Meram Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi ve Şehir Caddesi’nin kesişiminde bulunan kavşağın çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/179

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,0 ada 10876 parselin batısında bulunan tescil harici alana isabet eden Otopark Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/180

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 0 ada 377 parsele isabet eden Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/181

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 29971 ada, 265 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2015 tarih ve 1534 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre hazırlanan, 1/1000 uygulama imar planını değişikliğinin E:0.40, TAKS:0.40, Yençok:8m. Günübirlik Tesis Alanı olarak yapılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/182

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, 101, 102, 103 ve 104 ada ve çevresini kapsayan alanda yapılaşma şartları değiştirilmeden konut adalarının kadastro durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu plan değişikliğinin üst ölçek plan kararlarını etkilemesi nedeniyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile birlikte düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/183

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 19347 ada, 5, 6 ve 7 parsel, 20203 ada, 17 parsel, 22753 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel, 22754 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel, 22755 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan yazır revizyon imar planının 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı revizyonu teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/184

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 15129 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin 10 katlı ebatlı blok konut alanı olan imarlarında, yapılaşma koşulları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin ve blok ebatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.04.2021

Sayı   : 2021/185

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18644 ada, 1 parselin yapılaşma şartlarının E:1.09, TAKS:0.20, Yençok:5 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/186

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 23949 ada, 3 parselin yapılaşma şartlarının E:1.08, TAKS:0.22, Yençok:5 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/187

Otopark yönetmeliğinin bazı maddelerinde düzenleme yapılması ve otopark ile ilgili alınmış meclis kararlarının iptali ve yeniden düzenlenmesine dair teklifin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/188

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1058 ada, 1, 2, 4, 5 parseller, 1059 ada, 1 parsel, 1060 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Konut ve Ticaret + Konut Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özdenler Elektrik Ürt. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/189

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 adalar ve çevresine ait imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili TOKİ Başkanlığı’nın tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/190

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi’nde ekte planda sırları belirlenen alan içerisinde, 2. el araç satış yerleri ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/191

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 553 ada, 15 parselin Enerji Üretim Alanı olarak düzenlenmesi (Biyogaz-Biyokütle Enerjisine Dayalı) ile ilgili 5 Er Enerji Tarım Hayv. A.Ş.’nin imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/192

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 343 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Konut ve Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili Serkan Alkan’ın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/193

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesi, Hamamyakası mevkiinde termal tesis alanı ve otopark alanı düzenlemesi ile ilgili Hüyük Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/194

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 3202 ada, 2 parsel 30791 ada, 1 parsel, 20354 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere isabet eden Konut Alanlarının; Ticaret Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Rekreasyon Alanı, Otopark Alanı, Trafo Alanı ve İlkokul Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/195

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24630 ada 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24630 ada 3, 4 ve 5 parsellere isabet eden sanayi alanının beton santrali alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Küçük Aladağlı Yapı Beton San. Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/196

Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 27624 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmadan söz konusu parsellerde inşaat ruhsatı düzenlenemez.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 27624 ada, 1 parsele isabet eden Rekreasyon Alanına “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla San. A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/197

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aşkan, Melikşah, Havzan Mahallelerinde, Yeni Meram Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi ve Şehir Caddesinin kesişiminde bulunan kavşağın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/198

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, 16721 ada 1 ve 2 parsellere isabet eden Ticaret Alan ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/199

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Fatih Mahallesi, 279 ada, 4 parsele isabet eden “Kamu Hizmet Alanının Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/200

Kamu yararı kararı alınması ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 19, 21, 22, 45, 76, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 104, 105, 182, 186, 187, 220, 221 ve 222 nolu parsellerde yapılacak Konut amaçlı (sosyal ve teknik altyapı dahil) imar planlarına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde kamu yararı kararı alınması hakkındaki teklif, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/201

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 17526 ada, 1 parsel ve 17483 ada, 1 parseller arasındaki yaya yolu kaldırılıp Otopark Alanı ayrılarak düzenlenmesi ile ilgili Yapalı İnş. Eml. Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/202

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18629 ada, 1 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili Hülya DÖKÜCÜLER’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/203

İmar planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bilecik ve Sızma Mahallelerinde Enerji Üretim Alanı (Rüzgar Enerji Santrali) amaçlı Esin Rüzgar Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.’nin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.04.2021

Sayı   : 2021/204

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi 29863 ada 203, 206 parseller ve 43804 ada 1 parselde savunma sanayi amaçlı üretim yapılması amacıyla Endüstri Bölgesi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş.’nin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/205

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28994 ada, 1 parsele isabet eden Spor alanının Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Paye Mimarlık Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/206

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille, Tatköy ve Ardıçlı Mahalleleri sınırları içerisinde Konya Çevre Yolu kamulaştırması kapsamında sınırları kesinleşen Çevre Yolu Güzergâhının imar planlarına işlenmesi ile ilgili Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ve Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/207

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 497 ada, 527 ve 530 parsellere isabet eden Sanayi Alanının Enerji Üretim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Eti Alüminyum A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/208

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 116 ada, 18, 19, 25 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Abdullah ERŞAN’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/209

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 572 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/210

İmar planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28B14A1A, M28B14A1B, M28B14A1C paftalarının isabet ettiği bölgede imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/211

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun Ek Madde 3 – (Ek:RG-16/10/2020-7254/10 md.) maddesi gereğince, İlçelerimizde, “Kırsal Mahalle /Kırsal Yerleşik Alan” belirlenmesine ilişkin tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/212

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/213

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 886 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/214

İmar planı değişikliği itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçe merkezinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, itiraz kısmen kabul edilerek, imar planı değişikliklerinin düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.04.2021

Sayı   : 2021/215

İmar planı değişikliği itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 923 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.