12 Nisan 2021 Karar Özetleri 

 1. Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi yapılmıştır.
 2. Divan Kâtip Üyeleri seçimi yapılmıştır.
 3. Belediye Encümen Üyelerinin seçimi yapılmıştır.
 4. İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapılmıştır.
 5. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 6. 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu Meclisin bilgisine sunulmuştur.
 7. Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde? Büyükşehir Belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY ve 3 asıl üye belirlenmiştir.
 8. KOSKİ Genel Müdürlüğü iştiraki olan Konya Suki Enerji Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından projesi yürütülen MAVİHES projesinde işletme kredisi kullanılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden borçlanma izni alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Karapınar İlçe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Derbent İlçe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Meram İlçe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesine aktarma kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Özbekistan’ın Semerkant şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Payitaht Müzesinin kullanımına ilişkin Belediyemiz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Belediyemiz ile Türkiye Yeşilay Vakfı arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Yunak İlçesi Modüler Kesimhane Projesi kapsamında yapımı tamamlanan mezbahanenin işletme veya işlettirmek üzere Yunak Belediyesi’ne devredilmesi için Belediyemiz ile Yunak Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen araçların kamu hizmetine tahsisi kararının alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. 3. Bölge Şefliği 1. Kısım Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. 7. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Altyapı Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Derbent İlçesinde yapılması planlanan Günübirlik Tesis Alanına ilişkin Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Akşehir İlçesinde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesindeki taşınmazın Meram Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne bedelsiz 2 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Beyşehir İlçesindeki bazı gayrimenkullerin bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlanması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacı ile 5366 sayılı Kanun kapsamında Kentsel Yenileme Alanı ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanı Projelerinin yürütülmesinin sağlanması amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Kentsel Dönüşüm Uygulama Esasları’nda düzenleme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Bozkır İlçesi İnönü Caddesi'nde yapılacak cephe iyileştirme çalışmasına ilişkin Belediyemiz ile Bozkır Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Ticari Hatlı Minibüs, Ticari Taksi ve Kaşınhanı Dolmuşları’nın 2021 yılı yıllık işletme ruhsat ücretlerinin yeniden değerlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 204 ada, 13, 14, 15 ve 16 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, 113 ada ile 138 ada arasında kalan yolun düzenlenmesine ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesinde, 32230 Sokak ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arasında kalan dere kenarında yol hattının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 12106 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11113 parsele isabet eden 7 metrelik yolun, parsel sınırları içerisinde kalan kısmının kuzeye kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, 121 ada 1 parsele isabet eden Park alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, 112 Ada 34 parsel ve Harman Mahallesi, 516 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Derebucak İlçesi, Sarayönü mahallesi, 129 ada 440 parselde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp mahallesi, 369 ada 15 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 277 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 744 ada 1 parselin batısındaki tescil harici alana isabet eden Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi,729 ada 1 parselin batısındaki tescil harici alana isabet eden Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 117 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesinde ilave imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Karapınar İlçesi, Küçükaşlama Mahallesinde ilave imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada, 13 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24637 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 32397 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 19882 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 30972 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Karatay İlçesi, Kayacıkaraplar Mahallesi, 31551 ada 12 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 3421 ada 6, 7, 17, 22 ve 23 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Karatay İlçesi, Kumköprü Mahallesi, 33324 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 33343 ada, 123 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 135 ada 74 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 26675 ada 6 ve 7 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 342 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Meram İlçesi, Gödene ve Çayırbağı Mahallelerinde, 38587 ada 3, 4, 5, 6, 12 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Meram İlçesi, Aşkan, Melikşah, Havzan Mahallelerinde, Yeni Meram Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi ve Şehir Caddesinin kesişiminde bulunan kavşağın çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan Nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan, 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 10876 parselin batısında bulunan tescil harici alana isabet eden Otopark Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 377 parsele isabet eden Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 29971 ada, 265 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, 101, 102, 103 ve 104 ada ve çevresini kapsayan alanda ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 19347 ada, 5, 6 ve 7 parsel, 20203 ada, 17 parsel, 22753 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel, 22754 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel, 22755 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 15129 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18644 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 23949 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Otopark yönetmeliğinin bazı maddelerinde düzenleme yapılması ve otopark ile ilgili alınmış meclis kararlarının iptali ve yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1058 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 1059 ada, 1 parsel, 1060 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 adalar ve çevresinde imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi sınırları içerisinde, 2.el araç satış yerleri ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 553 ada, 15 parsel ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 343 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesi, Hamamyakası mevkii Termal Turizm alanı düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 3202 ada, 2 parsel 30791 ada, 1 parsel, 20354 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24630 ada 3, 4, 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 27624 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan, Melikşah, Havzan Mahallelerinde, Yeni Meram Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi ve Şehir Caddesinin kesişiminde bulunan kavşağın çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliği teklifine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, 16721 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Fatih Mahallesi, 279 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 19, 21, 22, 45, 76, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 104, 105, 182, 186, 187, 220, 221, 222 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 17526 ada, 1 parsel ve 17483 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18629 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bilecik ve Sızma Mahallelerinde Enerji Üretim Alanında (Rüzgar Enerji Santrali) imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 203 ve 206 parseller ile 43804 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28994 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille, Tatköy ve Ardıçlı Mahalleleri sınırları içerisinde Konya Çevre Yolu kamulaştırma kapsamında sınırları kesinleşen Çevre Yolu Güzergahının imar planlarına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 497 ada, 527 ve 530 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 116 ada, 18, 19, 21, 25, 26, 32, 35, 36, 37 ve 40 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 572 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28B14A1A, M28B14A1B, M28B14A1C paftalarının isabet ettiği bölgede imar planı değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun Ek Madde 3 – (Ek:RG-16/10/2020-7254/10 md.) maddesi gereğince, İlçelerimizde, “Kırsal Mahalle /Kırsal Yerleşik Alan” belirlenmesine ilişkin tekliflerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 889 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına askı süreside yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçe merkezinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan imar planına yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde 383 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 384 ada, 3 ve 5 nolu parsellere isabet eden alanda Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 923 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. Bozkır İlçesindeki taşınmazın izale-i şuyu yoluyla Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi için yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 97. Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 98. İlimizde artan Covid-19 vaka sayılarına bağlı olarak filyasyon, izolasyon, tarama faaliyetleri pozitif vakaların evden gözlemleri, ilaç dağıtımı ve aşılama çalışmalarına yönelik şoförlü araç temini konusunda Belediyemiz ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:21’de son verilmiştir.

Keyfiyet Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince ilan olunur.