12 Mart 2021 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/65

Mevlana Kalkınma Ajansına, Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında "UNESCO Dünya Mirası Listesinde Bulunan Çatalhöyük Neolitik Kentinin Konya Turizmine Kazandırılması'' adlı sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/66

Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus+ programı kapsamında başvurusu yapılan ve kabul edilen 20203TR01ESC11097323 numaralı ''Uluslararası Öğrenme Aracı Olarak ESC'' adlı projenin sözleşme ve diğer evraklarını Konya Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya, Belediyemizi temsile ve ilzama ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/67

Karatay İlçe Belediyesi’nin 2021 Yılı Gider Bütçesinde; Sağlık İşleri Müdürlüğü 2021 Yılı Bütçesi ve faaliyetlerinin, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aktarılması uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/68

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Konya Mavi Tünel İçme Suyu Projesine ait vadesi geçmiş borcun yapılandırılması için KOSKİ Genel Müdürlüğü'nce başvuru yapılmış olup, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısı ile; yapılandırma yetki kararlarında, borçtan dolayı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne karşı Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun beyan edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/69

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince ekli (I) sayılı Cetveldeki kadro değişikliğinin yapılmasının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/70

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Komek Mensupları ve Mezunları Derneği ortak iş birliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Komek Mensupları ve Mezunları Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/71

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddesi gereğince; UNESCO Dünya Miras Listesinde Bulunan Çatalhöyük Neolitik Kenti için Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin işletme haklarının belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol yapılması, gerekli olan hallerde protokolün taraflarınca diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/72

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 60. maddeleri gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen "İstiklal Kısa Film Yarışması" kapsamında, muhtelif branşlarında dereceye girecek olan yarışmacılara ve seçici kurul üyelerine ekli listedeki ödül ve ücret tutarlarının ödenmesi ve yarışmanın diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/73

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 60. maddeleri gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy Eserleri Beste Yarışması" kapsamında, muhtelif branşlarında dereceye girecek olan yarışmacılara ve seçici kurul üyelerine ekli listedeki ödül ve ücret tutarlarının ödenmesi ve yarışmanın diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/74

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 60. maddeleri gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “Konya Üzerine Şiir Yazma Yarışması” kapsamında, muhtelif branşlarında dereceye girecek olan yarışmacılara ve seçici kurul üyelerine ekli listedeki ödül ve ücret tutarlarının ödenmesi ve yarışmanın diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/75

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/p maddesi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulması, kardeş şehir protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/76

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ait arazide oluşturulacak kamp alanları ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı olarak iş birliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/77

Fen lisesi öğretmen ve öğrencilerin Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirecekleri bilim uygulamaları ve etkinlikleri için Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı olarak işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/78

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Taşkent ve Doğanhisar İlçesi Modüler Kesimhane Projesi” kapsamında Taşkent ve Doğanhisar İlçelerinde yapılan mezbahanelerin işletme ve işlettirme hakkının Taşkent ve Doğanhisar Belediyelerine devredilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/79

Ekli haritada sınırları çizilmiş ve imar planında Sanayi Tesis Alanı olarak belirlenmiş Çomaklı Mahallesi; 41833 ada 1 parsel, 41835 ada 1 parsel, 41836 ada 1 parsel, 41387 ada 1 parsel ve 41839 ada 1 nolu parsellerin;

 • MERMER ATÖLYESİ
 • İNŞAAT CAMI İMALAT ve MONTAJ
 • İNŞAAT MALZEMELERİ İMALAT ve SATIŞI
 • BİNA YIKIM İŞLERİ ve DEPOLAMA
 • HAFRİYAT İŞLERİ İRTİBAT BÜROSU
 • PEYZAJ MALZEMELERİ İMALAT ve SATIŞI
 • GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İMALAT ve SATIŞI

Faaliyeti gösterecek işletmelere tahsis edilmesi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin gayrisıhhî müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulması başlıklı 26. maddesinde “Bir gayrisıhhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır.” hükmü gereği belirtilen faaliyet kolları dışındaki işletmelere izin verilmemesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/80

Büyükşehir Belediyemiz İştiraki Konya Organizasyon Turizm Reklam ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 26.03.2021 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsilen Kaynak Geliştirme Şube Müdürü Ezel ÇİMENOĞLU’nun ve yapılacak yönetim kurulu seçiminde Büyükşehir Belediyemizin tüzel kişiliğini temsil etmek üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet BİLGİÇ’in görevlendirilmeleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/81

Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Konya Organizasyon Turizm Reklam ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 100.000,00-TL olan sermayesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (i) bendi gereğince 4.900.000,00-TL artırılarak 5.000.000,00-TL’ye çıkartılması ve Büyükşehir Belediyesi olarak sermaye artışına iştirak edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/82

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendinde “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” ve 18. maddesinin (m) bendinde “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” maddeleri gereğince ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/83

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesi (g) bendi ve 75. maddesinin (a) bendinde “Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü gereğince Belediyemize ait asfalt plentinin Karatay Belediyesi’ne hibe edilmesiyle ilgili Belediyemiz ile Karatay Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/84

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 38. maddesi (g) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereğince, Belediyemiz ile Akdeniz Belediyesi arasında makine ve ekipmanları konusunda ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/85

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesi (g) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereğince DSİ 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan "18,5 km. uzunluğundaki Keçili ve Sille Kanalının" Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin yapılmasına ilişkin Belediyemiz ile DSİ 4. Bölge Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/86

Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 01.02.2021 tarih ve 27 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/87

İlimiz, Ereğli İlçesi, Yukarı Göndelen Mahallesi, 487 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması, devire esas vergi ve harçların bütçenin ilgili tertibinden karşılanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/88

İlimiz, Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 159 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması, devire esas vergi ve harçların bütçenin ilgili tertibinden karşılanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/89

İlimiz, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43565 ada, 119 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması, devire esas vergi ve harçların bütçenin ilgili tertibinden karşılanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/90

Konya İli Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi 44 ada 34 parsel ve üzerinde bulunan tüm bağımsız bölümlerin; bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacıyla Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması ile tapudaki harç ve masrafların tamamının Belediyemiz tarafından ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/91

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde kalan, Konya İli Selçuklu İlçesi Işık Mahallesi 2139 ada 188, 189, 190, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ve 208 parsel ile Konya İli Selçuklu İlçesi Işık Mahallesi 2172 ada 66 parsel ve anılan parseller içinde bulunan tüm bağımsız bölümlerin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması ile tapudaki harç ve masrafların tamamının Belediyemiz tarafından ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/92

Konya İli, Tuzlukçu İlçesi, Pazar Mahallesi, 384 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz, İcra Müdürlüğünde ihaleye katılma yoluyla satışa konu edileceğinden Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi kapsamında Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli Harita Mühendisi İbrahim YEDİKARDEŞ ve Hukuk Müşavirliği’nde görevli Avukat Ahmet Fatih BÜYÜKDİNÇ’e yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/93

Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği, satışa konu edilecek taşınmazların emlak beyan değerinden (rayiç bedel) az olmamak üzere en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/94

Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği, satışa konu edilecek taşınmazların emlak beyan değerinden (rayiç bedel) az olmamak üzere en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/95

Belediyemizin 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulayacağı ekteki listede belirtilen Belediyemize ait alanların baz istasyonu olarak kullanılmasından alınacak yer ücret tarifeleri ile bedellerinin 2464 sayılı Kanun’un 97. maddesi, 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (f) fıkrası ile 5216 sayılı Kanun’un 23. maddesi (m) fıkrası gereğince kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/96

Kuzören Mahallesinde ikamet eden vatandaşların toplu ulaşım imkânlarının artırılması amacıyla UKOME’nin 03.02.2021 tarih ve 2021/1/21/b nolu kararı ile aşağıda güzergahı belirtilen taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 1 araçlık hattın 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilmesi hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanun’un 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Kuzören – Akşehir Hattı

Güzergah : Kuzören Mahallesinden hareketle – Hilal Caddesi – Yunak Caddesi – Yeni İstanbul

Caddesi – İstasyon Caddesi – Mustafa Kemal Paşa Caddesini takiben Akşehir Köy Garajı.

Araç Sayısı : 1 Araç

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/97

Karaali ve Yenidoğan Mahallelerinde ikamet eden vatandaşların toplu ulaşım imkânlarının artırılması amacıyla UKOME’nin 03.02.2021 tarih ve 2021/1/12/a nolu kararı ile aşağıda güzergahı ve ara durağı belirtilen taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 1 araçlık hattın 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilmesi hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanun’un 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Karaali – Yenidoğan – Beyşehir Hattı

Güzergah : Karaali Mahallesinde hareketle Karaali Caddesi – 45023 Sokak – Yenidoğan Caddesi – 44955 Sokak – 45035 Sokak – 45069 Sokak – 45053 Sokak – Şehit Sait Söyler Caddesi – Üçpınar Caddesi – Beyşehir Caddesini takiben Beyşehir Otobüs Terminali.

Araç Sayısı : 1 Araç

Ara Durak : Yenidoğan

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/98

Konya İli Selçuklu İlçesi Sille Subaşı Mahallesindeki özel ağaçlandırma projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılacak olan sözleşme ve proje onayları ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Murat CAN'ın görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/88

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesinde, Akşehir Deresine yapılan taşkın koruma alanına göre hazırlanan imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/89

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 137 ada, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 102 ve 157 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/90

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 413 adaya isabet eden Konut ve Konut+Ticaret Alanlarının ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/91

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 10 ve 17 parseller ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1015 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Konut ve Park Alanlarının Düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/92

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 467 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının E=1,22 Yençok:5 Kat, ve Maksimum Taks:0.25 olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/93

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan yapılan revizyon nazım imar planına göre hazırlanan revizyon uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/94

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 399 ada, 4 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 774 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Sanayi Alanı) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/95

mar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 3517 ada, 1 parsele isabet eden Ortaokulu Alanının Anaokulu olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/96

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 895 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlarının Düzenlenmesi) revizyonuna göre hazırlanan revizyon uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/97

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesinde, 7749 parseli de içerisine alan 7 metrelik imar yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/98

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsele isabet eden Sanayi Alanı (Soğuk Hava Deposu) ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planının da sanayi alanı olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/99

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 348 ada, 45 parsele isabet eden Ticaret+ Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/100

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Orhaniye Mahallesi 157 ada 1 parseli de içerisine alan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Plan Notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/101

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 479 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2021 tarih ve 60 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/102

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yağlıbayat Mahallesi, 102 ada, 1 parsel ile 116 ada, 2 parsel ve çevresi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 909 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Belediye Hizmet Alanı - İdari ve Sosyal Tesis Alanı) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/103

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 20803 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 911 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/104

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Parsel malikleri tarafından verilen 02.03.2021 tarihli dilekçe de dikkate alınarak, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 25643 ada 7 parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Ticaret Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin iadesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin eski haline getirilerek, taşınmazın ilgili planda ticaret alanı olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/105

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, 1609 parsele isabet eden Akaryakıt – LPG Satış İstasyonu ve Sosyal Tesisleri Alanının yapı yaklaşma mesafeleri yeniden belirlenip Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/106

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 34351 ada, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 34351 ada, 4, 5, 6 ve 7 parsellerin 4 kat ve 2 kat olan konut imarının; E=1.17 Yençok 4 Kat Taks=0.30 Konut Alanı olarak düzenlenerek aradaki kademe hattının kaldırılarak emsal birleştirmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konu imar planı değişikliğinin güneyindeki 7 metrelik yaya yolundan 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin, 7 metre olarak yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/107

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kozanlı Mahallesi, 246 ada 1 parsel, 245 ada 5 parsel, 101 ada 3, 4, 6 parsellere ve 114 ada 3 parsellere isabet eden alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 778 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Kamu Hizmet Alanı, Ticaret+Konut ve Meydanın düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/108

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Sağlık Kuyubaşı Mahallesi, 374 ada, 139 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 917 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi) göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/109

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 81 parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/110

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Kanunla, 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen "Geçici Madde 20: Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri Yençok:Serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur." maddesine istinaden Yençok: Serbest olan alanlarda yoğunluk artışı yapılmadan kat ve yapı yüksekliklerinin düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/111

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-C-4-A ve M28-B05-C-4-B paftalara isabet eden alanda bölgede bulunan Cami Alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, park alanı içerisinde 25x30 ebatlı blok Cami Alanı ayrılarak Park Alanı ile birlikte çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikleri teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/1000 ölçekli imar planı değiştirilerek uygun, yapılan imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gerektirmesi sebebiyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/112

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15723 ada, 1 parselin 3 adet 5 katlı 22x22 ebatlı blok konut alanı olan imarında, yapılaşma koşulları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/113

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, 2872 ada, 21 parselin 28x38 ebatlı blok cami alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 Uygulama İmar Planının 28X38 ebatlı blok Cami Alanı ve 17x45 ebatlı blok 4 Kat Resmi Kurum Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/114

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20260 ada, 6 parselin cami alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, üst ölçekli plan değişikliği gerektirmesi nedeniyle söz konusu parselin İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile birlikte düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/115

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15849 ada, 1 ve 2 parsellerin 20x35 ebatlı 4 kat blok ve 20x45 ebatlı 4 kat blok konut alanı olan imarlarının, yoğunluk artışı yapılmadan E:1.01, TAKS:0.30, Yençok:4 Kat konut alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca TAKS:0.25 olarak değiştirilek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/116

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15612 ada, 5 parselin yoğunluk artışı yapılmadan E:0.70, TAKS:0.20, Yençok: 4 Kat konut alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca TAKS:0.17 olarak düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/117

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Aşağı ve Pazar Mahallesi, Akşehir Caddesi üzerinde, Nasrettin Hoca Caddesi ile 165039 Sokak arasındaki yol boyu Ticaret–Konut Alanlarının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1012 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/118

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Akyayla Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 901 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/119

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, Büyükçiçek Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 903 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/120

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kulfel Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 904 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/121

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Koymat Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 902 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/122

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Sırnık Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 906 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/123

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Vahapoğlu Yaylasını kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 905 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/124

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun Ek Madde 3 – (Ek:RG-16/10/2020-7254/10 md.) maddesi gereğince, İlçelerimizde, “Kırsal Mahalle /Kırsal Yerleşik Alan” belirlenmesine ilişkin tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/125

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 5830 parsel, Yaylabelen Mahallesi, 253 ada, 4, 5 parseller, Doğanhisar İlçesi, İlyaslar Mahallesi, 206 ada, 38 parsel ve 204 ada, 78 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili Şule Enerji San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/126

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken, Bahçelievler ve Köprübaşı Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 743 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/127

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 1535 ada 1 parsel, 1536 ada 1 parsel, 1537 ada 1 parsel, 1538 ada 1 parsel, 1539 ada 1parsel, 1545 ada 1 parsel, 1546 ada 1 parsel, 1547 ada 1 parsel, 523 ada 53 parsel ve 539 ada 21 parseller (eski 523 ada, 34 parsel, 539 ada, 1 parsel ve çevresi) ve çevresinde hazırlanan Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/128

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Yeni Mahallesi, 267 ada, 53 parselin “Katı Atık Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/129

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 182 ada, 2 parsel, 176 ada, 126 ve 127 parseller ve 178 ada, 1 parsele isabet eden alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 775 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/130

İmar planı değişikliği itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçe merkezinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/131

Koruma amaçlı imar planı değişikliği itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şemsi Tebriz’i Mahallesi, 909 ada, 127, 137, 141, 148, 155, 158 ve 159 parsellere isabet eden Ticaret-Turizm-Konut Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 913 sayılı kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planı değişikliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) itirazının reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/132

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 24148 ve 24149 adalara isabet eden meri nazım imar planında; T1 (Ticaret Alanı), Küçük Sanayi Alanı, Otopark Alanı olan imarının; Kamu Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Küçük Sanayi Alanı ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/133

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 34378 ada, 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet (İtfaiye) Alanının çevresinde; bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/134

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A16C ve M29A17D paftalara isabet eden 25 metrelik yol hattının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/135

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye ve Sarnıç Mahalleleri sınırları içerisinde, 19, 5066, 24079, 30371, 32354 ve 32689 adaları içerisine alan Belediye Hizmet Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Kültürel Tesis, Dini Tesis, Ticaret ve Konut alanları ile yol alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/136

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 1593 ada, 38 parsele isabet eden Ticaret ve Kültür Merkezi Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/137

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 41238 ada, 1 parselde Belediye Hizmet Alanının Mezarlık Alanı olarak düzenlendiği ve 41575 ada ve çevresinde bulunan, Donatı Alanlarının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/138

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili Baştav Tarım Hay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/139

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler ve Akıncılar Mahallelerinde, Genç Osman Caddesi, Akıncılar Caddesi ve Çevreyolu Caddesi arasında kalan bölgede 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/140

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 21464 ada, 22 parsele isabet eden Ticaret ve Park Alanının İbadet Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ayrot Otom. Tarım ve Hayv. Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/141

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, 105 ada, 11 parselin Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye) olarak düzenlenmesi ile ilgili Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/142

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Selimiye, Çetmi ve Kale Mahallerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/143

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesinde, Celalettin Karatay Caddesi’nin Aslanlıkışla Caddesi’ne bağlantı yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/144

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 131 ada, 9 parsele isabet eden Sanayi Alanına “Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/145

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.03.2021

Sayı   : 2021/146

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 886 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/147

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçe sınırları içerisinde yeralan, Meram Bağları Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 24/06/2020 tarih ve 128694 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen, Meram Bağları Doğal Sit Alanı sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2021

Sayı   : 2021/148

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyubi (tapuda Sille) Mahallesi, 14535 ve 14540 imar adalarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde, imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2021

Sayı   : 2021/149

İmar planı değişikliği itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 923 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.