08 Mart 2021 Meclis Gündemi 

 1.  UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Çatalhöyük Neolitik Kentinin Konya Turizmine Kazandırılması adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 2. Uluslararası Öğrenme Aracı Olarak ESC adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkilendirilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Karatay İlçe Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesine aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Belediyemiz ile Komek Mensupları ve Mezunları Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Çatalhöyük Neolitik Kenti için Belediyemiz tarafından yaptırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin işletme haklarının belirlenmesine ilişkin Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Belediyemiz tarafından düzenlenecek İstiklal Kısa Film Yarışması kapsamında verilecek olan ödül ve ücretlerin ihtivası ve miktarının belirlenmesi ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Belediyemiz tarafından düzenlenecek Mehmet Akif Ersoy Eserleri Beste Yarışması kapsamında verilecek olan ödül ve ücretlerin ihtivası ve miktarının belirlenmesi ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Belediyemiz tarafından düzenlenecek Konya Üzerine Şiir Yazma Yarışması kapsamında verilecek olan ödül ve ücretlerin ihtivası ve miktarının belirlenmesi ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Mersin Akdeniz İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na ait arazide oluşturulacak kamp alanları ile ilgili Belediyemiz ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Gençlik ve Spor Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Fen lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirecekleri bilim uygulamaları ve etkinlikler için Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğrenim Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Gençlik ve Spor Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Taşkent ve Doğanhisar İlçesi Modüler Kesimhane Projesi kapsamında yapımı tamamlanan mezbahanelerin işletme veya işlettirmek üzere Taşkent ve Doğanhisar Belediyelerine devredilmesi için Belediyemiz ile Taşkent ve Doğanhisar Belediyeleri arasında protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Tesis Alanı olarak belirlenmiş bazı taşınmazların belirtilen faaliyetleri gösterecek işletmelere tahsis edilmesi ve belirtilen faaliyet kolları dışındaki işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsat izni verilmemesine dair (Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Belediyemiz iştiraklerinden Konya Organizasyon Turizm Reklam ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsilen görevlendirilme yapılmasına dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Belediyemiz iştiraklerinden Konya Organizasyon Turizm Reklam ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermayesinin arttırılması ve yapılacak sermaye artışına Büyükşehir Belediyemizin hissesi oranında katılınmasına dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Belediyemize ait asfalt plentinin Karatay Belediyesi’ne hibe edilmesi için Belediyemiz ile Karatay Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Belediyemiz ile Mersin Akdeniz İlçe Belediyesi arasında makine ve ekipmanları konusunda ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Keçili ve Sille Kanalının Belediyemize devrinin yapılabilmesi için Belediyemiz ile DSİ 4. Bölge Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Ereğli İlçesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Ilgın İlçesindeki bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Selçuklu İlçesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Karatay İlçesindeki bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Eski Sanayi Sitesi ve Karatay Sanayi Sitesinin de içinde bulunduğu bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Tuzlukçu İlçesindeki taşınmazın İcra Müdürlüğünde ihaleye katılma yoluyla Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi için yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. UKOME kararı ile Kuzören-Akşehir taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 1 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Ulaşım D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. UKOME kararı ile Karali-Yenidoğan-Beyşehir taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 1 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Ulaşım D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Sille Subaşı Mahallesindeki özel ağaçlandırma projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Belediyemiz yapılacak olan sözleşme ve proje onayları ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Murat CAN’ın görevlendirilmesine dair (Park ve Bahçeler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesinde, Akşehir Deresine yapılan taşkın koruma alanına göre imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 137 ada, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 102 ve 157 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 413 adaya isabet eden Konut ve Konut+Ticaret Alanlarının ifraz hattı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 17 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 467 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan yapılan revizyon nazım imar planına göre hazırlanan revizyon uygulama imar planına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 399 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 3517 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. Ereğli İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 895 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlarının Düzenlenmesi) göre hazırlanan revizyon uygulama imar planına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesinde, 7749 parseli de içerisine alan 7 metrelik yolun çevresiyle birlikte düzenlenmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 348 ada, 45 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. Ilgın İlçesinde, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Plan Notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 479 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. Karatay İlçesi, Yağlıbayat Mahallesi, 102 ada, 1 parsel ile 116 ada, 2 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 20803 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 25643 ada 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, 1609 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 34351 ada, 4, 5, 6 ve7 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. Kulu İlçesi, Kozanlı Mahallesi, 246 ada,  1 parsel, 245 ada, 5 parsel, 101 ada, 3, 4 ve 6 parsellere ve 114 ada 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. Meram İlçesi, Sağlık Kuyubaşı Mahallesi, 374 ada, 139 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 81 parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda planı değişikliklerine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C4A ve M28B05C4B paftalara isabet eden alanda bölgede Cami Alanı ayrılarak Park Alanı ile birlikte çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15723 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, 2872 ada, 21 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20260 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15849 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15612 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. Tuzlukçu İlçesi, Aşağı ve Pazar Mahallesi, Akşehir Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2020 tarih ve 1012 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) 5216 sayılı Belediye Kanun’un Ek Madde 3 – (Ek:RG-16/10/2020-7254/10 md.) maddesi gereğince, İlçelerimizde, “Kırsal Mahalle /Kırsal Yerleşik Alan” belirlenmesine ilişkin tekliflerine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir ve Doğanhisar İlçe sınırları içerisinde, Enerji Üretim Alanı (Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri) düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken, Bahçelievler ve Köprübaşı Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 743 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına itiraza dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 523 ada 34 parsel, 539 ada 1 parsel ve çevresinde imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Yeni Mahallesi, 267 ada, 53 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 182 ada, 2 parsel, 176 ada, 126 ve 127 parseller ve 178 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçe merkezinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan imar planına yapılan itiraza dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 913 sayılı kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planı değişikliğine yapılan itiraza dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 24148 ve 24149 adalara isabet eden Küçük Sanayi ve Ticaret Alanı çevresi ile birlikte düzenlenmesine değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 34378 ada, 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet (İtfaiye) Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A16C ve M29A17D paftalara isabet eden 25 metrelik yol hattının düzenlenmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye ve Sarnıç Mahalleleri sınırları içerisinde, 19, 5066, 24079, 30371, 32354 ve 32689 adaların çevresi ile birlikte düzenlenmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 1593 ada, 139 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 41575 ada ve çevresindeki Donatı Alanlarının çevresiyle birlikte düzenlenmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler ve Akıncılar Mahallelerinde, Genç Osman Caddesi, Akıncılar Caddesi ve Çevreyolu Caddesi arasında kalan bölgede revizyon nazım imar planı revizyona dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 21464 ada, 22 parselin çevresiyle birlikte düzenlenmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, 105 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.