12 Şubat 2021 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/29

Belediyemiz tarafından Mevlana Kalkınma Ajansına, 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programı kapsamında ''Seracılık Tarımsal Üretim ve İhtisas Bölgesi'' adlı sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/30

Belediye Başkanlığımızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na YADES 2020 programı kapsamında sunulan ve başarılı olan 'Yaş Almışlara Destek Merkezi' adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü KOYUNCU’nun görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/31

Norm kadro ihdası hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/32

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/33

Falckon Yangın Hizmetleri Ltd. Şti. ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesi ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 132. maddesi gereğince işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/34

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/35

47’nci Mühimmat Bölük Komutanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı yardımlaşma protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/36

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.01.2019 tarih ve 7 sayılı kararla onaylanan “Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi” gereğince baca temizlik bandrol ücreti 50,00 TL’nin (bandrol başı) alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/37

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/38

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Caddesi No: 93/C Karatay KONYA adresinde bulunan oto pazar yeri (Otopark), 5216 sayılı Kanunu’nun 26. maddesi gereğince Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne tahsisi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, 31.12.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

S.No

Açık Adresi

2021 Yılı Yıllık Kira Bedeli

(KDV Hariç )

1

Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Caddesi No: 93 Karatay/ KONYA

11.500,00 TL

 

 

 

 

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/39

Büyükşehir Belediyemiz İştiraki Arkadaş Danışmanlık Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 26.02.2021 tarihinde saat 11:00’de yapılacak olan 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsilen Kaynak Geliştirme Şube Müdürü Ezel ÇİMENOĞLU’nun ve yapılacak yönetim kurulu seçiminde Büyükşehir Belediyemizin tüzel kişiliğini temsil etmek üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet BİLGİÇ’in görevlendirilmeleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/40

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için Büyükşehir Belediyesi kefaleti ile yurtiçi ve yurtdışı Kamu ve Özel Bankalar ile Finans Kuruluşlarından aşağıda belirtilen limitler dâhilinde nakit ve gayri nakit (teminat mektubu ve akreditif) limitinin tespit edilmesi ve Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için talep edilen/edilecek nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya ve kredi ile ilgili olarak kredi genel sözleşmesini, tüm talim ve taahhütnameleri imzalamaya, 6098 sayılı Kanun’un 583’üncü maddesi kapsamındaki şekil şartlarını yerine getirmeye mezun ve yetkili olmak üzere Başkanlık Makamı adına Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkili kılınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

S.No

Şirketin Ünvanı

Nakit Kredi Limiti

Gayrinakit Kredi Limiti

( Teminat Mektubu ve Akreditif )

1

Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

20.000.000,00-TL

5.000.00,00-TL

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/41

Toplu ulaşım sisteminde Büyükşehir Belediyesi adına hizmet veren taşımacı esnafın mağduriyetinin önlenerek hizmet devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanacak, isteğe bağlı ücret tarifelerine ait Belediye Meclisimizin 20.11.2020 tarih ve 830 nolu kararında, ''Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2021 Yılı Fiyat Tarifeleri'' başlıklı bölümünün "Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü" alt başlığı altında bulunan fiyat tarifelerinin ekli listedeki şekliyle yeniden düzenlenmesi ile bu düzenlemeye bağlı olarak 2021 yılı mevcut tarifeye göre tahsil edilen fazla ücretlerin 2022 yılında ödenecek ücretlerden mahsup edilmesi veya geri iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/42

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/43

Karatay Belediyesi’nin 11'inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 08.01.2021 tarih ve 11 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/44

Belediyemiz ile Meram Belediyesi ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği, Şükran Mahallesinde gerçekleştirilecek kamulaştırma çalışmaları kapsamında, birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/45

Belediyemize ait Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, No:1 adresine bulunan 8.975,99 m² toplam kullanım alanı olan şehirlerarası otobüs terminali ile bunlara ait otopark ve eklerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 10 yıllığına kiraya verilmek üzere kira ihalesine çıkarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/46

Akşehir İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 204 ada, 45, 46, 49, 52 parsellerin; 196 ada, 4 parselin ve Kadınhanı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2459, 2460, 2461 parsellerin mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) bendi gereğince şartlı bağış alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/47

Mülkiyeti Belediyemize ait Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 774 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı'na, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve okul olarak kullanılmak şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 2 yıl ön tahsisi, belirtilen süre içerisinde taşınmazın yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması halinde ön tahsisin kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulması; aksi halde herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın ön tahsisin kendiliğinden kalkması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/48

2021 yılında uygulanacak isteğe bağlı ücret tarifelerinde baz istasyonu yer ücretinin belirlenmesi hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/49

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı D330-15, D330-16 numaralı yolun Ereğli Şehir geçişinde bulunan toplam 7 km'lik kesiminde peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması yapılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/50

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü biriminde başıboş sokak hayvanlarının acil müdahalesinde kullanılmak üzere 1 adet hayvan ambulansının Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile alınması, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin (g) bendine istinaden tarafımızca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/51

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan Üçler ve Musalla Mezarlığı’nın kapasitesinin %99 doluluk oranına ulaştığından dolayı aşağıda belirtilen şartlı izinler dışında define kapatılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Musalla ve Üçler mezarlıkları 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren defne kapatılacaktır. Ancak;

1. Mevcut mevtanın defninden en az beş yıl süre geçmesi şartıyla mezar üzeri defin yapılabilir.

2. Mevcut mevta üzerine defin için, mevcut mevtanın 1. derece akrabalarından en az bir kişinin (Anne, Baba, Çocuklar, Eş) muvafakati alınmalıdır. Eğer 1. derece akrabalarından sağ kimsenin bulunmaması durumunda, 2. derece akrabalarından (Dede, Nine, Torun, Kardeş) ez az bir kişinin muvafakati alınmalıdır. Muvafakati alınan mevta üzerine aşağıdaki kişilerin defnine müsaade edilir.

a) Mevtanın Usul’üne (Baba ve Dedeler, Ana ve Nineler),

b) Mevtanın Füru’una (Çocuklar, Torunlar),

c) Mevtanın kardeşlerine,

d) Mevtanın eşlerine,

3. Aynı mezara üst üste beşten fazla defin yapılamaz.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/52

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı olan ve merkez ekipleri ve bölge şefliklerinde kullanılmak üzere 23 adet iş makinesi alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/53

5.500 ton 160/220 Bitüm ile 4.750 ton MC 30 Astar Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den 45.000.000,00 TL’ye (Kırkbeş Milyon Türk Lirası KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/54

1. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 7.500.000,00 TL’ye (Yedi Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/55

2. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 6.500.000,00 TL’ye (Altı Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/56

3. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 8.500.000,00 TL’ye (Sekiz Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/57

4. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 8.500.000,00 TL’ye (Sekiz Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/58

5. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 8.500.000,00 TL’ye (Sekiz Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/59

6. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 8.500.000,00 TL’ye (Sekiz Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/60

7. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den 7.000.000,00 TL’ye (Yedi Milyon Türk Lirası KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/61

47. Mühimmat Bölük Komutanlığı Taşınması işi için İller Bankası A.Ş.’den 150.000.000,00 TL’ye (KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/62

Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi Yapımı 2. Etap işi için İller Bankası A.Ş.’den 70.000.000,00 TL’ye (KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/63

Akyokuş Sosyal Tesis Yapımı işi için İller Bankası A.Ş.’den 75.000.000,00 TL’ye (KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/64

Konya İli Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi Dutlukır mevkiinde yer alan ve inşaatına başlanan “Veledrom”un tamamlanabilmesi için 27593 ada 17 nolu parselde yer alan Enerji Nakil Hatlarının deplase edilerek kaldırılması gerekmektedir.

Ağustos ayında şehrimizde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Olimpiyatlarına yetişmesi planlanan Veledrom inşaatına manisi olan bu hatların deplasesi için gerekli olan keşif bedeli 500.000,00 TL+KDV olup, işin aciliyetine binaen hızlı bir şekilde yapılması gerektiğinden, bu bedel Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. hesabına yatırıldığı takdirde, Veledrom inşaatına manisi olan bu hatlar Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kısa sürede yeraltına alınacaktır. Bunun için KDV Dâhil 590.000,00 TL’ye kadar Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne aktarılması adına Belediyemiz ile Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/1

Bitkisel ve Hayvansal üretim ile ilgili bütün projeler, iklim değişikliği ve kuraklık sürecinde sulanamayan araziler için kuraklık şartlarına dayanıklı tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması, sözleşmeli ekim yaptırılması, ilçe ve bölge bazlı az su tüketen ürün deseninin belirlenmesi ve bu alanlarda ortak çalışma yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi amacıyla protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2021

Sayı   : 2021/2

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (f) bendi hükümlerine istinaden bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla kuraklığa dayanıklı fidan, fide ve tohum vb. alternatif ürünlerin bölgemize girmesi için çiftçilerimize idarenin belirleyeceği ürünlerde %100'e kadar destekleme yapılabilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/41

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Kuşça Mahallesi, 846 ada, 1 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08. 2020 tarih ve 563 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanının, Park ve Alanı olarak düzenlenmesi) imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/42

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 575 adaya isabet eden taşınmaz alanda ada hattının otopark alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/43

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9772, 9774 ve 11175 parsellerin Sanayi Alanı (Patlayıcı Depolama Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 885 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/44

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 142 ada, 122 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 688 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/45

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 156 ada, 30, 32 ve 34 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Trafo Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/46

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 781 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/47

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 131 ada, 9 parsele isabet eden Sanayi Alanına “Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Tesisi Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/48

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2021 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planına göre hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/49

Koruma amaçlı imar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 20361 ada, 26, 27, 28 ve 29 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da uygun görüşünün alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/50

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak (Başak) Mahallesi, 23074 ada 3 nolu parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanan (Kültürel Tesis Alanının; Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/51

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada 42 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada 42 nolu parselin mevcutta; 0.25 Taks, 0.45 Kaks Yençok= 25.00 Yem Fabrikası ve Fonksiyonları Depo İdari Tesisler Alanı olan imarının 0.25 Taks, 0.45 Kaks Yençok=25.00 metre Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde; “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/52

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 817 ada, 1 parsele isabet eden Sanayi Alanı’nın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/53

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 40519 adaya isabet eden Konut Alanında, ifraz hattının uygulama görmüş parsellere göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/54

mar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alparslan Mahallesi, 21291 ada, 2 parsel ve 3731 ada, 98, 107 parsel numaralı taşınmazlardaki Ortaokul Alanında, “Ortaokul Alanı içerisinde Anaokulu yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile Lalebahçe Mahallesi, 26439 ada 1 parseldeki Eğitim Tesis Alanının, Ortaokul Alanı olarak planlanması, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve “Ortaokul Alanı içerisinde Anaokulu yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/55

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 29 ve 31 parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 29 ve 31 parseller ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 918 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Sanayi Alanı düzenlenmesi) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/56

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada, 676 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2021 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/57

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Karakaya Mahallesi, 807 ada, 7 nolu parsele isabet eden T3 Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/58

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/59

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 409 ada, 3 parselde bulunan Tarihi Hamam ve çevresi taşınmaz alanların düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/60

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Dumanlı Mahallesi, Koru Yaylası Mevkiinde yapılan ilave imar planı ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/61

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 318 ada, 39 ve 40 parsellerde Regülatör Alanı düzenlenmesi ile ilgili Pusula Harita Bürosu’nun imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/62

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 64 ada, 9 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/63

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 547 ada, 35 parselin Enerji Üretim Alanı (Biyogaz-Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili Emrullah Er Solar Enerji A.Ş.’nin imar planları tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/64

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 113 adaya isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/65

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 2893 ada, 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/66

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesinde, 380 kV Akkuyu NGS (380)- Selvili Enerji İletim Hattının 1/25000 ölçekli alt bölge nazım imar planına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/67

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2050 ada, 5 parsele isabet eden Teknik Altyapı Alanında 154 kV Karapınar (Acı Göl) YEKA 1 GES – 154 kV Karapınar Enerji İletim hattının imar planına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/68

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesinde, 380 kV Yeşilhisar (380) - Karapınar (Meke Gölü) YEKA 1 GES Enerji İletim hattının imar planına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın 1/25000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/69

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1650 ada, 17 parsele isabet eden Konut Alanının, Sağlık Tesisi (Aile Sağlık Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/70

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2034 ada, 52 parsel ve 2103 ada, 2 parsellere isabet eden Konut ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/71

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Küçükaşlama Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/72

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesinde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/73

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24575 ada, 18 parsele isabet eden Konut Alanının T3 Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İslam BEDİR’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/74

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Zafer Mahallesi, 37657 ada, 3 parsele isabet eden Konut Alanının Sağlık Tesisi Alanı (Kan Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Kızılay Derneği Konya Şube Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.02.2021

Sayı   : 2021/75

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Pirebi ve Çaybaşı Mahalleleri, 41354 ada 1, 3 parseller, 41352 ada 1 parsel ve çevresine isabet eden Konut Alanı, Park, İbadet Alanı ve Özel Sağlık Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.02.2021

Sayı   : 2021/76

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan, Meram Bağları Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 24/06/2020 tarih ve 128694 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen, Meram Bağları Doğal Sit Alanı sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/77

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28858 ada, 8 parsel ve 14524 ada 10 parsellerde Konut Alanı ve Genel Otopark Alanı düzenlenmesi ile ilgili Karsan Karadeniz Kimya ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ni vekâleten Av. Şule YILMAZ’ın imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.02.2021

Sayı   : 2021/78

İmar planı değişikliği itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 923 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/79

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32767 ada, 3 ve 4 parseller ve çevresinin Eğitim Alanı, park otopark ve yol düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/80

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2518 parsele isabet eden taşınmaz alanda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.02.2021

Sayı   : 2021/81

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 98 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/68 Esas ve 2020/720 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/82

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 26594 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Dini Tesis ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/83

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 886 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.02.2021

Sayı   : 2021/84

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan SERT’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/85

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyubi (tapuda Sille) Mahallesi, 14535 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.02.2021

Sayı   : 2021/86

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 43111 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin, Komisyonumuzca iade edilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.02.2021

Sayı   : 2021/87

Selçuk Üniversitesi veya KTO Karatay Üniversitesi’nin bulundukları caddelerden birine Prof. Dr. İbrahim Dülger isminin verilmesi, ailesinin beyanları dikkate alınarak Komisyonumuzca reddi uygun görülmüştür.