08 Şubat 2021 Karar Özetleri 

 1. 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Seracılık Tarımsal Üretim ve İhtisas Bölgesi adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 2. YADES 2020 Programı kapsamında Yaş Almışlara Destek Merkezi adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü KOYUNCU’nun görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Norm kadro ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Belediyemiz ile Falckon Yangın Hizmetleri Ltd. Şti. arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. 47’nci Mühimmat Bölük Komutanlığı ile Belediyemiz arasında yardımlaşma protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında Baca Temizlik Bandrol Ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait açık oto pazar yerinin işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Belediyemiz iştirak şirketi olan Arkadaş Danışmanlık Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına Belediyemizi temsilen tüzel kişilik ve genel kurul temsilcisi görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. KOSKİ Genel Müdürlüğü iştiraklerinden Konya Suki Enerji Yatırım Sanayi Anonim Şirketi için kamu ve özel bankalardan nakit ve gayrinakit kredi limiti oluşturulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Pandemi sürecinde Belediyemiz adına hizmet veren umum servis aracı, ticari hatlı minibüs, ticari taksi ve il içi yolcu taşıma yetki belgeli taşımacıların mağduriyetlerinin önlenmesi ve hizmet devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanacak gelir tarifeleri cetvelindeki fiyat tarifelerinin yeniden değerlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Şükran Mahallesinde gerçekleştirilecek kamulaştırma çalışmaları kapsamında Belediyemiz ile Meram Belediyesi ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Seydişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ile terminale ait otopark ve eklerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Akşehir ve Kadınhanı İlçelerinde bulunan bazı parsellerin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere şartlı bağış olarak alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Mülkiyeti Belediyemize ait Cihanbeyli İlçesindeki taşınmazın okul olarak kullanmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na 2 yıllığına ön tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. 2021 yılında uygulanacak isteğe bağlı ücret tarifelerinde baz istasyonu yer ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yolun Ereğli şehir geçişinde bulunan 7 km’lik kesiminde peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması yapılması için Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Belediyemizce başıboş sokak hayvanlarının acil müdahalesinde kullanılmak üzere 1 adet hayvan ambulansının Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan Üçler ve Musalla Mezarlığı’nın kapasitesinin %99 doluluk oranına ulaştığından dolayı şartlı izinler dışından define kapatılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı olan ve merkez ekipleri ile bölge şefliklerinde kullanılmak üzere 23 adet iş makinesi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. 5.500 ton 160/220 Bitüm ile 4.750 ton MC30 Astar Alınması işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. 1. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. 2. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. 3. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. 4. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. 5. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. 6. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. 7. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. 47. Mühimmat Bölük Komutanlığı işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Türbe Önü Kentsel Yenileme 2. Etap işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Akyokuş Sosyal Tesisi işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesi için Belediyemiz ile MEDAŞ arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. İklim değişikliği ve kuraklık sürecinde sulanamayan arazilere ilişkin Belediyemiz ile Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla kuraklığa dayanıklı fidan, fide ve tohum vb. alternatif ürünlerde çiftçilerimize destekleme yapılmasına dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Akşehir İlçesi, Kuşça Mahallesi, 846 ada, 1 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.02020 tarih ve 563 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 575 ada hattının Otopark Alanı ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9772, 9774 ve 11175 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 142 ada, 122 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 156 ada, 30, 32 ve 34 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Ilgın İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.02020 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.02020 tarih ve 781 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 131 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2021 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planına göre hazırlanan revizyon uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 20361 ada, 26, 27, 28 ve 29 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Karatay İlçesi, Tatlıcak (Başak) Mahallesi, 23074 ada 3 nolu parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanan (Kültürel Tesis Alanının; Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada 42 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 817 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 40519 ada ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Meram İlçesi, Alparslan Mahallesi, 21291 ada, 2 parsel ve 3731 ada, 98, 107 parseller ile Lalebahçe Mahallesi, 26439 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 29 ve 31 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada, 676 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Kadınhanı İlçesi, Karakaya Mahallesi, 807 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 409 ada, 3 parselde bulunan Tarihi Hamam ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Dumanlı Mahallesinde ilave imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 318 ada, 39 ve 40 parseller ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 64 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 547 ada, 35 parselin Enerji Üretim Alanı düzenlenmesi (Biogaz Enerjisine Dayalı) ile ilgili Emrullah Er Solar Enerji’nin imar planı teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 113 adaya isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 2893 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesinde, 380 kV Akkuyu NGS (380)- Selvili Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2050 ada, 5 parsele isabet eden Teknik Altyapı Alanında 154 kV Karapınar (Acı Göl) YEKA 1 GES – 154 kV Karapınar Enerji İletim hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesinde, 380 kV Karapınar (Meke Gölü) YEKA 1 GES Enerji İletim hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1650 ada, 17 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2034 ada, 52 parsel ve 2103 ada, 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Küçükaşlama Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesinde ilave imar planları yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24575 ada, 18 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Zafer Mahallesi, 37657 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pirebi ve Çaybaşı Mahalleleri, 41354 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan, “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen, Meram Bağları Doğal Sit Alanı sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28858 ada, 8 parsel ve 14524 ada 10 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde 383 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 384 ada, 3 ve 5 nolu parsellere isabet eden alanda Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 923 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32767 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2518 parselin Enerji Üretim Alanı ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 98 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/68 Esas ve 2020/720 sayılı kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 26594 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 889 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına askı süreside yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14535 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 43111 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. Selçuk Üniversitesi veya KTO Karatay Üniversitesi’nin bulundukları caddelerden birine Prof. Dr. İbrahim Dülger isminin verilmesine dair Kulu Meclis Üyesi Abdurrahman Berkcan’ın vermiş olduğu önerge teklife dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:30’da son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.