08 Şubat 2021 Meclis Gündemi 

 1.  2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Seracılık Tarımsal Üretim ve İhtisas Bölgesi adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Ercan USLU’nun görevlendirilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. YADES 2020 Programı kapsamında Yaş Almışlara Destek Merkezi adlı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü KOYUNCU’nun görevlendirilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Norm kadro ihdasına dair (İnsan Kay. ve Eğit. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Belediyemiz ile Falckon Yangın Hizmetleri Ltd. Şti. arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. 47’nci Mühimmat Bölük Komutanlığı ile Belediyemiz arasında yardımlaşma protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında Baca Temizlik Bandrol Ücretinin belirlenmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait açık oto pazar yerinin işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne devredilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Belediyemiz iştirak şirketi olan Arkadaş Danışmanlık Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına Belediyemizi temsilen tüzel kişilik ve genel kurul temsilcisi görevlendirilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. KOSKİ Genel Müdürlüğü iştiraklerinden Konya Suki Enerji Yatırım Sanayi Anonim Şirketi için kamu ve özel bankalardan nakit ve gayrinakit kredi limiti oluşturulmasına dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Pandemi sürecinde Belediyemiz adına hizmet veren umum servis aracı, ticari hatlı minibüs, ticari taksi ve il içi yolcu taşıma yetki belgeli taşımacıların mağduriyetlerinin önlenmesi ve hizmet devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanacak gelir tarifeleri cetvelindeki fiyat tarifelerinin yeniden değerlendirilmesine dair (Ulaşım D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Şükran Mahallesinde gerçekleştirilecek kamulaştırma çalışmaları kapsamında Belediyemiz ile Meram Belediyesi ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Seydişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ile terminale ait otopark ve eklerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Akşehir ve Kadınhanı İlçelerinde bulunan bazı parsellerin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere şartlı bağış olarak alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Mülkiyeti Belediyemize ait Cihanbeyli İlçesindeki taşınmazın okul olarak kullanmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na 2 yıllığına ön tahsisine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yolun Ereğli şehir geçişinde bulunan 7 km’lik kesiminde peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması yapılması için Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Park ve Bahçeler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Belediyemizce başıboş sokak hayvanlarının acil müdahalesinde kullanılmak üzere 1 adet hayvan ambulansının Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile alınmasına dair (Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. İklim değişikliği ve kuraklık sürecinde sulanamayan arazilere ilişkin Belediyemiz ile Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla kuraklığa dayanıklı fidan, fide ve tohum vb. alternatif ürünlerde çiftçilerimize destekleme yapılmasına dair (Tarımsal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Akşehir İlçesi, Kuşça Mahallesi, 846 ada, 1 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.02020 tarih ve 563 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 575 ada hattının Otopark Alanı ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9772, 9774 ve 11175 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 142 ada, 122 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 156 ada, 30, 32 ve 34 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Ilgın İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.02020 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.02020 tarih ve 781 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 131 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2021 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planına göre hazırlanan revizyon uygulama imar planına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 20361 ada, 26, 27, 28 ve 29 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Karatay İlçesi, Tatlıcak (Başak) Mahallesi, 23074 ada 3 nolu parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanan (Kültürel Tesis Alanının; Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada 42 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 817 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 40519 ada ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Meram İlçesi, Alparslan Mahallesi, 21291 ada, 2 parsel ve 3731 ada, 98, 107 parseller ile Lalebahçe Mahallesi, 26439 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 29 ve 31 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada, 676 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 409 ada, 3 parselde bulunan Tarihi Hamam ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Dumanlı Mahallesinde ilave imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 318 ada, 39 ve 40 parseller ile ilgili imar planına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 64 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 547 ada, 35 parselin Enerji Üretim Alanı düzenlenmesi (Biogaz Enerjisine Dayalı) ile ilgili Emrullah Er Solar Enerji’nin imar planı teklifine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 113 adaya isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 2893 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesinde, 380 kV Akkuyu NGS (380)- Selvili Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2050 ada, 5 parsele isabet eden Teknik Altyapı Alanında 154 kV Karapınar (Acı Göl) YEKA 1 GES – 154 kV Karapınar Enerji İletim hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesinde, 380 kV Karapınar (Meke Gölü) YEKA 1 GES Enerji İletim hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1650 ada, 17 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2034 ada, 52 parsel ve 2103 ada, 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Küçükaşlama Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesinde ilave imar planları yapılmasına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24575 ada, 18 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Zafer Mahallesi, 37657 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pirebi ve Çaybaşı Mahalleleri, 41354 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan, “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen, Meram Bağları Doğal Sit Alanı sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28858 ada, 8 parsel ve 14524 ada 10 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde 383 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 384 ada, 3 ve 5 nolu parsellere isabet eden alanda Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 923 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.