11 Ocak 2021 Karar Özetleri 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonu seçimi yapılmıştır.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısı tespit edilmiştir.
 3. Zabıta ve İtfaiye Dairesi Başkanlıklarında fiilen çalışan memur personele 2020 yılında fazla çalışma ücreti tespit edilmiştir.
 4. 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespitine dair teklifin aynen kabulüne,
 5. Norm kadro iptal ve ihdasına dair teklifin ilgili birimine iadesine,
 6. Birim kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Belediyemizin yatırımlarının finansmanında ihtiyaç duyulması halinde yurt içi banka, katılım bankası ve kredi kuruluşlarından vadeli olarak kredi ve teminat limiti oluşturulması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Karatay İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Karapınar İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Belediyemiz ile Karatay ve Meram Belediyeleri arasında yürütülecek olan Sıfır Atık Pilot Bölge Projesinin ortak hizmet projesi olarak yapılması; proje ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan Üçler ve Musalla Mezarlığı’nın kapasitesinin %99 doluluk oranına ulaştığından dolayı şartlı izinler dışından define kapatılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. İlçe belediyelerimiz, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin personellerine verilen aylık Servis Elkart’ı ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Gençlik, spor ve eğitim hizmetlerine dönük faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin Belediyemiz ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Büyükşehir Belediyemize bazı vatandaşların bedelsiz bağış talebine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Doğanhisar Restaurant Projesi için Belediyemiz ile Doğanhisar Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Tüm sağlık çalışanlarının belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Belediyemiz adına toplu taşıma sistemini devam ettirmekte olan Akşehir ve Beyşehir Minibüscüler ve Otomobilciler Kooperatifi Başkanlıkları’nın Belediyemize ödemesi gereken kira bedellerinin kaldırılması veya indirim yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Elektrikli scooter hizmetinin sağlanmasına ilişkin firmalardan gelen taleplerle alakalı resmi süreçlerin tamamlanabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Belediyemiz ile Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Belediyemiz ile Sessiz Canlar Cemiyeti Hayvanları Koruma Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki bazı parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara satışı, hisselerimizin devredilmesi ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Mevlana Çarşısı ve Öpa2 kentsel dönüşüm alanında bulunan parselde vatandaş görüşmeleri, sözleşme, takas, trampa, kamulaştırma, satın alma, plan, proje, harita, uygulamaları, kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla, öze ve tüzel kişiliklerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Derbent İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Karatay İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Meram İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Selçuklu İlçesinde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Belediyemiz ile Kültür Varlıkları ve Müzeler müdürlüğü, Vakıflar bölge Müdürlüğü ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında Sırçalı Medrese’de bulunan Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün taşınması ile ilgili birlikte veya ayrı ayrı ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icra Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Belediyesi’ne çocuk oyun grubu gönderilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince ilçe belediyeleri ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Belediyemizce yapımı tamamlanan bazı tesislerin ilgili ilçe belediye başkanlığı veya sulama kooperatifine devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 661 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 35. Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 937 ada, 2 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 36. Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 926 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 37. Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 103, 145 ve 149 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 38. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 712 ada, 102 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 39. Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 1447, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 ve 5479 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 40. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 571 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 41. Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 776 sayılı kararı onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre hazırlanan imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 42. Hüyük İlçesi, Kıreli Mahallesinde, 1/5000 nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan imar planı revizyonu teklifi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 43. Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6469, 6470, 1672 ve 3144 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 44. Karatay İlçe sınırları içerisinde, Yençok: Serbest ve Hmax: Serbest olarak yapılaşma koşulları belirlenen alanların emsalinde herhangi bir değişiklik yapılmadan bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 45. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 25958 ada, 1 parsele ve Çelebi Mahallesi, 32766 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 46. Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi,165 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 47. Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 98 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/68 Esas ve 2020/720 sayılı kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 48. Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 26594 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 49. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15848 ada 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 50. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30180 ve 30181 adalar ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 51. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 9082 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 52. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-C-3-D paftaya isabet eden park alanında 1 adet Saha dolabı planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 53. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20566 ada 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 54. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 55. Seydişehir İlçesi, Alaylariki Mahallesi, 646 ada, 15 parselin güneyindeki Park Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 56. Seydişehir İlçesi, Alaylarbir ve Hacıseyitali Mahallerini kapsayan alanda, Seyit Harun Veli, Atatürk, Ord. Prof. Sadi Irmak ve Hürriyet Caddelerinde kaldırım ve otoparkların düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Konya kent bütününü kapsayan, Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle ifraz, tevhit vb işlemlere tabi duruma düşen uygulama görmüş imar parsellerinde bulunan mevcut binalarda, yapılacak tadilatlara izin verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2020 tarih ve 889 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına askı süreside yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan yapılan revizyon nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 479 parsel ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ve 294 adalarda revizyon imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 277 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34246 ada, 1, 2, 3, 4 ve 15 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 33 ve 34 parsellere isabet eden Resmi Kurum Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14535 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 43111 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim (kad:Yazır) Mahallesi, 29228 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30102 ada, 11 parselde imar planı yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylarbir ve Gökçehüyük Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 482 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 147 ha’lık Alanda 3. Etap revizyon nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada, 676 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde, 11285 Parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 72.  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu aynen kabulüne,
 74. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen sinyalizasyon sistemlerinin Belediyemize devri için Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 75. Deprem ve benzeri doğal afetlerde Belediyemizce yapılacak yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet treyler ve 2 adet ikram kamyonu satın alınmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:30’de son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.