1.  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair (Hukuk Müşavirliği’ne ait) teklifin görüşülmesi,   
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısının belirlenmesine dair (Hukuk Müşavirliği’ne ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Zabıta ve İtfaiye Dairesi Başkanlıkları’nda fiilen çalışan memur personele 2021 yılında fazla çalışma ücretinin belirlenmesine dair (İnsan Kay. ve Eğit. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. 2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespitine dair (İnsan Kay. ve Eğit. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Birim kurulmasına dair (İnsan Kay. ve Eğit. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Norm kadro iptal ve ihdasına dair (İnsan Kay. ve Eğit. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Belediyemizin yatırımlarının finansmanında ihtiyaç duyulması halinde yurt içi banka, katılım bankası ve kredi kuruluşlarından vadeli olarak kredi ve teminat limiti oluşturulması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Karatay İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Karapınar İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (Sıfır Atık D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Belediyemiz ile Karatay ve Meram Belediyeleri arasında yürütülecek olan Sıfır Atık Pilot Bölge Projesinin ortak hizmet projesi olarak yapılması; proje ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sıfır Atık D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. İlçe belediyelerimiz, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin personellerine verilen aylık Servis Elkart’ı ücretinin belirlenmesine dair (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Gençlik, spor ve eğitim hizmetlerine dönük faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin Belediyemiz ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Gençlik ve Spor Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Büyükşehir Belediyemize bazı vatandaşların bedelsiz bağış talebine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Doğanhisar Restaurant Projesi için Belediyemiz ile Doğanhisar Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Tüm sağlık çalışanlarının belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarına dair (Ulaşım D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Belediyemiz ile Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Belediyemiz ile Sessiz Canlar Cemiyeti Hayvanları Koruma Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki bazı parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara satışı, hisselerimizin devredilmesi ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Mevlana Çarşısı ve Öpa2 kentsel dönüşüm alanında bulunan parselde vatandaş görüşmeleri, sözleşme, takas, trampa, kamulaştırma, satın alma, plan, proje, harita, uygulamaları, kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla, öze ve tüzel kişiliklerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Derbent İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Karatay İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Meram İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Selçuklu İlçesinde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Belediyemiz ile Kültür Varlıkları ve Müzeler müdürlüğü, Vakıflar bölge Müdürlüğü ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında Sırçalı Medrese’de bulunan Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün taşınması ile ilgili birlikte veya ayrı ayrı ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icra Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 661 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 937 ada, 2 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 926 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 103, 145 ve 149 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 712 ada, 102 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 1447, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 ve 5479 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 571 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 776 sayılı kararı onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre hazırlanan imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Hüyük İlçesi, Kıreli Mahallesinde, 1/5000 nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan imar planı revizyonu teklifi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6469, 6470, 1672 ve 3144 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Karatay İlçe sınırları içerisinde, Yençok: Serbest ve Hmax: Serbest olarak yapılaşma koşulları belirlenen alanların emsalinde herhangi bir değişiklik yapılmadan bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliklerine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 25958 ada, 1 parsele ve Çelebi Mahallesi, 32766 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi,165 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 98 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/68 Esas ve 2020/720 sayılı kararının görüşülmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 26594 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15848 ada 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30180 ve 30181 adalar ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 9082 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-C-3-D paftaya isabet eden park alanında 1 adet Saha dolabı planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20566 ada 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. Seydişehir İlçesi, Alaylariki Mahallesi, 646 ada, 15 parselin güneyindeki Park Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. Seydişehir İlçesi, Alaylarbir ve Hacıseyitali Mahallerini kapsayan alanda, Seyit Harun Veli, Atatürk, Ord. Prof. Sadi Irmak ve Hürriyet Caddelerinde kaldırım ve otoparkların düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Konya kent bütününü kapsayan, Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle ifraz, tevhit vb işlemlere tabi duruma düşen uygulama görmüş imar parsellerinde bulunan mevcut binalarda, yapılacak tadilatlara izin verilmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2020 tarih ve 889 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına askı süreside yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan yapılan revizyon nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 479 parsel ile ilgili imar planına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ve 294 adalarda revizyon imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 277 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34246 ada, 1, 2, 3, 4 ve 15 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 33 ve 34 parsellere isabet eden Resmi Kurum Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14535 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 43111 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim (kad:Yazır) Mahallesi, 29228 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30102 ada, 11 parselde imar planı yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylarbir ve Gökçehüyük Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 482 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 147 ha’lık Alanda 3. Etap revizyon nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada, 676 parsel ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.