18.12.2020 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/268

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a-b maddeleri gereğince Konya Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz arasında ücreti mukabilinde yemekhane hizmeti verilmesine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/269

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtaçlara Yardım Fonu’nun isminin Sosyal Destek Fonu Yönetmeliği olarak değiştirilerek ekteki şekli ile kabulü uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/270

Deprem ve benzeri doğal afetlerde Belediyemizce yapılacak yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet treyler ve 2 adet ikram kamyoneti satın alınması 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi gereği Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/271

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı; Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün isminin Kamulaştırma Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Emlak Şube Müdürlüğü isminde yeni müdürlük kurulması; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı; Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün isminin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/272

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin (l) bendinden sonra gelmek üzere (m) bendi ile İşçi Özlük Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının 10. maddesinin (u) bendinden sonra gelmek üzere (ü) bendine “Belediyemiz Kariyer Merkezine iş müracaatına gelen vatandaşlarımızın İŞKUR işbirliği ile kayıtlarını almak ve eleman ihtiyacı olan işverenlerle iş ihtiyacı olan vatandaşlarımızın buluşturulmasını sağlamak” hükmü eklenerek ekteki şekli ile kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/273

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin (o) bendinin çıkartılması diğer maddelerin teselsül ettirilmesi, 10’uncu maddesinin (e) bendinin çıkartılması diğer maddelerin teselsül ettirilmesi ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekteki şekli ile kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/274

Belediyemiz tarafından Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus+ programı kapsamında başvurusu yapılan ve kabul edilen 2020--2--TR01--ESC11--095711 numaralı ''Yeni Bir Umut'' adlı projenin sözleşme ve diğer evraklarını Konya Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya, Belediyemiz adına temsile ve ilzama Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan USLU'nun yetkili kılınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/275

Karatay İlçe Belediyesi’nin 2020 Yılı Gider Bütçesinde; Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 06.5.7.04 Sosyal Tesisler tertibinden 1.000.000,00 TL ödeneğin eksiltilerek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 06.5.2.90 Diğer Giderlere 500.000,00 TL ve 06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderlerine 500.000,00 TL’nin aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/276

Karapınar İlçe Belediyesinin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin; 04.2.2.01 Hazine Yardımı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 10.000.000,00 TL, 2020 Yılı Gider Bütçesinin; Fen İşleri Müdürlüğü’nün; 06.5.7.04 Sosyal Tesisler (Katı Atık Ayrıştırma Tesisi Yapımı için) tertibine 3.000.000,00 TL, 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri için 4.000.000,00 TL ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne; 09.6.1.01 Yedek Ödenek tertibine 3.000.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/277

Halkapınar İlçe Belediyesi’nin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin,

05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 400.000,00 TL

03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri 400.000,00 TL

Olmak üzere toplam 800.000,00 TL gelir karşılığında;

2020 Yılı Gider Bütçesinin;

Hesap İşleri Müdürlüğüne; İller Bankasına Verilen Paylar 43.000,00 TL

Fen İşleri Müdürlüğüne; Temizlik Malzemesi Alımları 20.500,00 TL

Fen İşleri Müdürlüğüne; Zirai Malzeme ve ilaç Alım. 44.500,00 TL

Fen İşleri Müdürlüğüne; Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alım. 400.000,00 TL

Fen İşleri Müdürlüğüne; Sosyal Tesis Bak. Onarım Gid. 5.000,00 TL

Fen İşleri Müdürlüğüne; Yol Bak. Onarım Gid. 287.000,00 TL olmak üzere toplam 800.000,00

TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/278

Kadınhanı İlçe Belediyesi’nin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin,

04.4.1.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar (Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Konya

Valiliğinden alınan şartlı bağış) 4.000.000,00 TL ve 01.3.2.52 Elektrik ve Havagazı ve Tüketim Vergisi

1.000.000,00 TL olmak üzere 5.000.000,00 TL gelir karşılığında;

2020 Yılı Gider Bütçesinin; Özel Kalem Müdürlüğü 07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri tertibine (Sondaj Çalışmaları ve Taşınmaz Alımları için) 1.300.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğü 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine (Yol Yapımı ve Tesis Yapımında kullanılmak üzere)3.200.000,00 TL ve 03.05 Hizmet Alımları tertibine (İcra Müdürlüğüne ödeme yapılması için) 500.000,00 TL olmak üzere 5.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/279

Cihanbeyli İlçe Belediyesi’nin 2020 Yılı Gelir Bütçesinin 06.1.5.01 Arsa Satışları 8.000.000,00 TL, 06.1.9.99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL gelir karşılığında; 2020 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğü’ne 06.5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Yol Yapımı Giderleri) 8.000.000,00 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 03.05 Hizmet Alımları (Şirket Personel Giderleri) 2.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/280

Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2020 Yılı Gelir Bütçesinin 04.2.1.01 Hazine Yardımı (Maliye Bakanlığı) 1.000.000,00 TL, 04.3.1.03 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlara (Konya Büyükşehir Belediyesi) 400.000,00 TL olmak üzere toplam 1.400.000,00 TL gelir karşılığında; 2020 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğü’ne 03.05 Hizmet Alımları (Şirket Personel Giderleri) 300.000,00 TL, Otel Otobüs ve Alabalık İşletmesine 03.02 Mal Alımları (Petrol Alımı) 1.100.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/281

Selçuklu Diriliş Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü Derneği ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında ortak iş birliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Diriliş Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/282

Belediye Meclisimizin 20.11.2017 tarih ve 1102 sayılı kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ne devredilen şehir turları hizmetlerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesinin “Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” hükmü gereğince 3 yıllığına Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ne kiralanması, 2021 yılı kira bedelinin 30.000,00 TL olarak belirlenmesi, 2022 ve 2023 kira bedelinin bir önceki yılın Aralık ayının Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) / 2 oranında belirlenmesi, bu hizmette kullanılan Büyükşehir Belediyemize ait 42 BBL 18 plakalı çift katlı otobüs, 42 BBY 45 plakalı çift katlı otobüs, 42 DEG 62 plakalı otobüs, 42 FOV 04 plakalı otobüs ve 42 VN 694 plakalı minibüsün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 59. maddeleri gereğince 3 yıllığına Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ne kiralanması, her bir aracın 2021 yılı kira bedelinin 1.500,00 TL olarak belirlenmesi, 2022 ve 2023 kira bedelinin bir önceki yılın Aralık ayının Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) / 2 oranında belirlenmesi ve kiralama işlemlerinin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/283

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince; Konya İli, Karatay İlçesi sınırları içerisinde kalan Savatra Antik Kenti’nde, yürütülecek arkeolojik kazı-temizlik-sondaj çalışmalarına ilişkin olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması, gerekli olan hallerde protokolün taraflarınca diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/284

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/285

Karapınar Devlet Hastanesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımız arasında yangın önleme ve korunma eğitimi ile ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/286

Ekte krokide belirtilen Hadim Karayolları yol ayrımından başlayıp Dereiçi Mahallesi Bağlantısına kadar olan (Bağbaşı Barajı Kret Ulaşım Yolu ile Dereiçi ve Bolatlı Kasabaları bağlantısı) yaklaşık 17.7 km’lik yolun sorumluluğumuza alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/287

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde elektrikli scooter hizmeti sağlama işi ile ilgili talep, Bikontaş Madencilik Mühendislik Otomotiv Makina Bilişim A.Ş. adlı firma tarafından Belediyemize iletilmiştir. Bahsi geçen firmanın talebinin değerlendirilerek gerekli izin verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/288

2021 yılında uygulanacak, isteğe bağlı ücret tarifelerine ait Belediye Meclisimizin 20.11.2020 tarih ve 830 nolu kararında, ''Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2021 Yılı Fiyat Tarifeleri'' başlıklı bölümünün "Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü" alt başlığı altında bulunan ''Ticari Hatlı Minibüs Yıllık İşletme Ruhsat Ücretleri” kısmında sehven fazla yazılan 3. Sınıf hatlardaki minibüslerden (M Plaka) alınacak işletme ruhsat ücretinin 3.420.00-TL, ilçelerde faaliyet gösteren hatlı minibüslerden alınacak işletme ruhsat ücretinin ise 945.00-TL olacak şekilde değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/289

Bisiklet Yolu Köprüsü Projesi ve Bisiklet Yolu için İller Bankası A.Ş.’den 10.500.000,00 TL’ye (KDV Dâhil) kadar kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/290

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan Üçler ve Musalla Mezarlığı’nın kapasitesinin %99 doluluk oranına ulaştığından dolayı şartlı izinler dışından define kapatılması hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/291

6360 sayılı Kanun’un 7/z, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Akşehir İlçesi Modüler Kesimhane Projesi” kapsamında Akşehir İlçesinde yapılan mezbahanenin işletme ve işlettirme hakkının Akşehir Belediyesi’ne devredilmesi için Belediyemiz ile Akşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/292

Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile onanan 11’inci 5 yıllık imar programına, ekteki listede bilgileri yazılı sosyal tesis alanına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılmasının ek program olarak alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Tahmini Kamulaştırma Bedeli: 45.000.000,00 TL.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/293

Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile onanan 11’inci 5 yıllık imar programına, ekteki listede bilgileri yazılı imar yoluna isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılmasının ek program olarak alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Tahmini Kamulaştırma Bedeli: 27.000.000,00 TL.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/294

Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile onanan 11’inci 5 yıllık imar programına, aşağıda bilgileri yazılı park alanına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılmasının ek program olarak alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Tahmini Kamulaştırma Bedeli

Akşehir

Kuşçu

846

1

4.000.000,00TL

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/295

Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 06.11.2020 tarih ve 175 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/296

Ankara İli, Altındağ İlçesi, İnönü Mahallesi, 385 ada, 1 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/297

Belediyemiz, Altındağ Belediyesi ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı, ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/298

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri bulunan taşınmazların Doğanhisar Belediyesine, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve Belediye hizmetlerinde kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 5 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Doğanhisar

Deşdiğin (Hürriyet)

132

1

Doğanhisar

Başköy

169

1

 

(Her iki taşınmazda İtfaiye Daire Başkanlığının kullandığı 2 adet oda hariç)

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/299

Mülkiyeti Belediyemize ait Bozkır İlçesi, Dereiçi Mahallesi, 118 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın Bozkır Belediyesine, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve Belediye hizmetlerinde kullanılmak şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 5 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/300

Mülkiyeti Belediyemize ait Kulu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1536 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve hizmet ve ambar binası olarak kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 25 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/301

Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinin, Büyükşehir Belediyesi kefaleti ile kamu ve özel bankalardan nakit ve gayri nakit (teminat mektubu ve akreditif) limitinin tabloda unvanları yazılı her bir şirket için belirlenen şekliyle nakit ve gayri nakit (teminat mektubu ve akreditif) kredi limiti tespit edilmesi ve belediyemiz iştirakleri adına talep edilen/edilecek nakit ve gayri nakit kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya ve kredi ile ilgili olarak kredi genel sözleşmesini, tüm talim ve taahhütnameleri imzalamasına, 6098 sayılı Kanun’un 583’üncü maddesi kapsamındaki şekil şartlarını yerine getirmeye mezun ve yetkili olmak üzere Başkanlık Makamı adına Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkili kılınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/302

Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin 30.000.000,00-TL olan sermayesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (i) bendi gereğince 50.000.000,00-TL artırılarak 80.000.000,00-TL’ye çıkartılması ve Büyükşehir Belediyesi olarak hisse oranınca sermaye artışına iştirak edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/303

Büyükşehir Belediyemizin iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin 25.12.2020 Cuma günü saat 11:00’de yapılacak olan, 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Büyükşehir Belediyemizi temsilen Kaynak Geliştirme Şube Müdürü Ezel ÇİMENOĞLU’nun görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/304

Açık adresleri yazılı çay bahçesi, otopark, büfe ve sosyal tesislerin, 5216 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu çay bahçesi, büfe, otopark ve sosyal tesislerin 01.01.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar aşağıdaki tabloda belirlenen yıllık kira bedelleri, Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/305

Meram İlçesi Konevi Mahallesi Alay Caddesi 8 Kapı Numaralı adresinde bulunan taşınmazın 2021 Konya İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) ile ortak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/306

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesispor Kulübü Derneği arasında Konya ilinde kentin kimliğine uygun branşların ve başarılı çocukların desteklenmesi, engelli bireylerin spor ile buluşturulması, geleneksel sporların yaygınlaştırılması, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunarak spor ile buluşturulması, sporun gelişimine katkı sağlamak, spora teşvik etmek, sporun her yaşta yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/307

Belediyemizce yapımı tamamlanan bazı tesislerin ilgili ilçe belediye başkanlığı veya sulama kooperatifine devredilmesi için ilgili ilçe belediye başkanlığı, sulama kooperatifi ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/308

Hakkari İli Yüksekova İlçesi’nde yer alan ve Yüksekova İlçe Belediyesi tarafından yapılacak olan Yova Mevlana Parkı için hakedişler karşılığı 5.000.000,00 TL’ye kadar park yapılabilmesine ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Belediyemiz ile Yüksekova İlçe Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/615

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Doğrugöz Seyrantepe Mahallesi, 220 ada, 32 parsele isabet eden Park Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/616

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Müftü, Bahçelievler, Hamidiye ve Yeni Mahalleleri’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin 15.03.2020 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanan imar planı revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazlara istinaden hazırlanan, Büyükşehir Belediyesinin 17.07.2020 tarih ve 464 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı sürecinde yapılan itiraza istinaden hazırlanan Müftü Mahallesi, 776 ada, 1, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ve 186 parsellere isabet eden Ticaret+Konut Alanlarının yapı yaklaşma mesafelerinin ve trafo alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/617

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11256 parselin güneyinde, Belediye Hizmet Alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/618

Bozkır İlçesi, Yukarı Mahalle, 420 ada 22 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 420 ada, 22 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 711 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre (Konut Alanının Özel Sosyal Altyapı Alanı olarak düzenlenmesi) hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.12.2020

Sayı   : 2020/619

Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 559 ada 14 ve 15 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 559 ada, 14 ve 15 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2020 tarih ve 683 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre (Konut Alanının Mezarlık Alanı olarak düzenlenmesi) hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/620

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/621

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 34659 ada 1 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 34659 ada 1 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanının mevcut plan notlarına, “-Hidrolik Asit Sentez Kulesi Yençok=25 metre olarak yapılabilir. – Evsel ve Endüstriyel Atıklardan Ham ve Mamul Madde Üretim Tesisleri (Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisleri) yapılabilir.” plan notlarının eklenerek düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/622

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32878 ada 1 nolu parselin batısında yer alan Rekreasyon Alanı olan imarında 5 m. x 5 m. ebatlı Regülatör Alanı planlanması ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/623

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5639 ada 1 nolu parsele isabet eden Park Alanında, 10 m. x 20 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/624

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 20374 ada 3, 4 ve 5 parseller, 32549 ada, 1 parsel ve 32554 ada, 4 parsel ve çevresinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 575 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre; 20374 ada 3-4-5 parseller Ağaçlandırılacak Alan, 32549 Ada 1 Parsel Park Alanı ve 32554 Ada 4 parsel ve çevresinin ise E=1.20 Taks=0.40 Yençok=6 Kat Cami Alanı ve “1. Emsalin 0.30’u Bodrum ve Çatıda kullanılacaktır. 2. Kuran Kursu yapılabilir.” plan notlarına ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 32554 Ada 4 parsel ve çevresindeki Cami Alanının; E= 1.40 olarak düzenlenmesi, 1 numaralı plan notunun ise “1.Emsalin 0.40’ı Bodrum veya Çatıda kullanılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/625

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 423 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre (Konut Alanı, Dini Tesis Alanı, Park Alanı, Çocuk Bahçesi Alanı, İlköğretim Tesisleri Alanı, Anaokulu Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları, Belediye Hizmet Alanı ile taşıt ve yaya yolları planlanarak yapılaşma koşullarının belirlenmesi) hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/626

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24138 ada 1 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24138 ada 1 nolu parselde yapılaşma koşulları belirlenerek Ticaret Alanı olarak planlanan imarında bina yüksekliğinin Yençok:8.50 m olarak yeniden planlanması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/627

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24966 ada 1 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24966 ada 1 nolu parselde yapılaşma koşulları belirlenerek Ticaret Alanı olarak planlanan imarında Taks:0.40, E:0.80, Yençok:10.00 m. ve yapı yaklaşma mesafeleri belirlenerek yeniden planlanması ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/628

Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada 14, 15, 24 ve 25 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada 14, 15, 24 ve 25 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 771 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre (Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Park Alanı) olarak hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/629

Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6064 ada 7 ve 8 parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6064 ada 7 ve 8 parseller ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 214 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının düzenlenmesi) olarak hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/630

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 37522 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/631

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 22514, 37386, 40016, 40024 adalara isabet eden bölgede, yol ve adakenarı düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/632

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 39155 ada, Uygulama İmar Planında konut alanına isabet etmektedir. Konut Alanında düzenleme yapılması ve ‘‘Bölgenin arazi şartları nedeniyle 39155 ada içerisinde yapı yaklaşma şartlarının belirlenmesinde Meram İlçe Belediyesi Estetik Komisyonu yetkilidir.’’ plan notunun ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/633

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 21125 ada 1 parselin 25x25 ebatlı blok 2 kat konut alanı ve 21125 ada 2 parselin 0.20/0.40, 2 kat Konut Alanı olan imarlarının, parselleri birleştirerek yoğunluk artışı olmadan E:0.42, TAKS:0.21, Yençok:2 Kat Konut Alanı olarak yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/634

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 15117 ada 4 parselin E:2.07, TAKS:0.35, Yençok:6 Kat yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/635

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez/Esentepe Mahallesi, 225 ada, 1 parselin doğusunda, Hastane Alanı içerisinde, tescil harici alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla ve yola cephesi olan kısmında 3 m. çekme mesafesi ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/636

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesi, 178 ada, 49 parselin güneyinde Ağaçlandırılacak Alan içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/637

Beyşehir İlçesi, Gölyaka Mahallesinde yapılan Kubadabad Sarayı ve Çevresi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı- Nitelikli Doğal Koruma Alanı koruma amaçlı imar planı ile Bozkır ilçesi Yukarı ve Demirasaf Mahalleleri İki Delikli Örenyeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında yapılan koruma amaçlı imar planına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. ve 14. maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde kamu yararı kararı alınması hakkındaki teklif, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/638

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2020 tarih ve 790 sayılı kararının, "Konya il sınırları içerisinde imar planında; sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanlarında ve ticari parsellerde: binanın tamamının bu amaçla kullanılması, parselin ayrık yapı nizamına tabi olması, binanın bütünün tek bağımsız bölüm olarak fırın ve müştemilatına tahsis edilmesi, ön bahçe mesafesinin en az (8.00) metre bırakılması durumunda ekmek fırını yapılabilir. Üst katlarında konut bulunmayan, Kent veya bölge ölçeğinde hizmet veren, bağımsız bölüm brüt alanı 1000 m2 ve üzeri olan alış-veriş merkezleri içinde, bağımsız bölüm numarası almayan ve kendi müşterisine yönelik satış yapan fırınlar yapılabilir.

Konut alanlarında ve ticaret alanlarında üst katlarında konut bulunan binaların zemin katlarında araç kiralama ve araç satışı yapan işyerleri, kargo şirketi, oto yedek parça satış ve tamirat yerleri açılmasına izin verilmez.

İkinci el araç satışı yapan işletmeler, imar planında bu alana ayrılmış toplu işyerleri haricinde; ilçe belediyeleri tarafından imar planlarında sınırları belirlenecek yerleşim alanları dışında olan sanayi, ticaret ve küçük sanayi alanları içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında ilçe belediyesinin yazılı teklifi ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı ile belirlenen alanlarda açılabilir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamında olan gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler ile düğün salonlarının, taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar (gerekli havalandırmayı sağlamak şartı ile) yüksekliği (3.50) m.’den, İnternet Bilgi Hizmet ve Playstation Salonlarının iç yüksekliği (3.20) m.’den az olamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/639

Meram 3. Derece Doğal Sit Alanlarında, 29.07.2020 tarih ve 31200 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Bakanlık Makamının 24.06.2020 tarih ve 128694 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen bölge dışında kalan alanlarda;

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,

16.03.2018 tarih ve 269 sayılı,

13.09.2019 tarih ve 702 sayılı,

16.10.2015 tarih ve 1234 sayılı, (tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm brüt alanı 75 m² den az konut olamaz) kararları ile 1/5000’lik Nazım İmar Planı Notlarına eklenen plan notlarının uygulanması, ayrıca bu alanlarda imar planlarında 2 katı geçmeyen konut alanlarında zemin katlarda ticaret yapılmaması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/640

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Kuşça Mahallesi, 1309 parsele isabet eden Konut Alanı ve Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili Kadriye KÜÇÜK adına Osman ÖRS’ün imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Söz konusu değişiklik “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylanmadan söz konusu parsellerde inşaat ruhsatı düzenlenemez.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/641

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Karatepe Mahallesi, 604 ada, 7, 16, 26 ve 27 parsellere isabet eden Sanayi, Sosyal Kültürel Tesis ve BHA Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/642

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, 129 ada, 278, 328 ve 329 parsellere isabet eden Kamu Hizmet Alanının bir kısmın Meydan olarak düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/643

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1591 ada, 34 ve 35 parseller ile ilgili hazırlanan imar plan değişikliği teklifi “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmadan söz konusu parsellerde inşaat ruhsatı düzenlenemez.

Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1591 ada, 34 ve 35 parsellere isabet eden Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı ve Tarımsal Sanayi ve Depolama Alanının Depolama alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Gitaş Gıda San. A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/644

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Hotamış - Şabanlı Mahallesi 102 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının Askeri Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/645

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 25643 ada, 7 parsel ile ilgili hazırlanan imar plan değişikliği teklifi “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmadan söz konusu parsellerde inşaat ruhsatı düzenlenemez.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 25643 ada, 7 parsel isabet eden Ticaret Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Suat, Sait ve Süleyman KÖPRÜLÜ’nün 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/646

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 30972 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının BHA (İdari ve Sosyal Tesis Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/647

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kayacık Araplar Mahallesi, 31551 ada, 12 ve 13 parsellere isabet eden Konut Alanının BHA (İdari ve Sosyal Tesis) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/648

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 3421 ada, 6 parsele isabet eden İbadet Alanının büyültülerek, 7, 17, 22 ve 23 parsellere isabet eden alanda Otopark Alanı ilave edilmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/649

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 1240 ada 7, 8 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/650

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, 2872 ada, 21 parsele isabet eden İbadet Alanının bir kısmının Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu İlçe Müftülüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/651

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Seyit Harun Mahallesi, 212 adanın düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/652

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Aşağı ve Pazar Mahallesinde, Akşehir Caddesi üzerinde, Nasrettin Hoca Caddesi ile 165039 Sokak arasındaki yol boyu Ticaret–Konut Alanlarının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/653

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 164 ada, 11, 13 ve 14 nolu parsellere isabet eden alanda yol ve otopark düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/654

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 259 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanlarında, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1493 Esas ve 2019/1643 sayılı kararına ilişkin imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/655

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 17 parsele isabet eden Konut ve Park Alanının, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2019/558 Esas ve 2020/389 sayılı kararına ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/656

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11285 parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili tekliflerinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/657

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 143 ada, 6 parselin “Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretimi Tesisleri Alanı, Biyogaz Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Türkmenbeyi Solar Enerji A.Ş.’nin imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/658

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 20 parsele isabet eden Yem Fabrikası Alanının 17 parselin bir kısmı ile birlikte Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Vatan Yem San. Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/659

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 2 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının Ticaret Alanı ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/660

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan SERT’in imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/661

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili Baştav Tarım Hay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.12.2020

Sayı   : 2020/662

İmar planları ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dağdere Mahallesi, 1177 parselin “Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretimi Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili FMC Solar Enerji A.Ş.’nin imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.12.2020

Sayı   : 2020/663

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, 160 ada, 4 parseli kapsayan alana ilişkin, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/181 Esas ve 2020/808 sayılı kararına istinaden düzenlenen imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.