14 Aralık 2020 Karar Özetleri 

 1. Şehrimizde mağduriyet yaşayan esnaflara ya da elemanlarına sosyal destek verilmesi amacıyla Belediyemiz ile Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Hakkari Yüksekova İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Konya Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyemiz arasında ücreti mukabilinde yemekhane hizmeti verilmesine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Muhtaçlara Yardım Fonu Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Deprem ve benzeri doğal afetlerde Belediyemizce yapılacak yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet treyler ve iki adet ikram kamyoneti satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Birim kurulması ve birim isimlerinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus+ programı kapsamında başvurusu yapılan “Yeni Bir Umut” adlı projenin sözleşme ve diğer evraklarını Belediyemiz adına imzalamaya, temsile ve ilzama Genel Sekreter Ercan Uslu’nun yetkilendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Karatay İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine aktarma kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Karapınar İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Halkapınar İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Kadınhanı İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Cihanbeyli İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Belediyemiz ile Selçuklu Diriliş Gençlik Eğitim ve Spor Kulubü Derneği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Şehir turları hizmetlerinde kullanılan Belediyemize ait bazı araçların Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ne kiralanması ve kira işlemleri için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Savatra Antik Kenti’nde yürütülecek arkeolojik çalışmalara ilişkin Belediyemiz ile Karatay Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Afet Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Belediyemiz ile Karapınar Devlet Hastanesi arasında Yangın Önleme ve Korunma Eğitimi ve İşbirliği protokolün yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Bağbaşı Barajı Kret Ulaşım Yolu ile Dereiçi ve Bolatlı Kasabaları bağlantı yolunun Belediyemiz sorumluluğuna alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Elektrikli scooter hizmeti sağlama talebinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. 2021 yılında uygulanacak, yapılması isteğe bağlı ücret tarifelerinde sehven girilen tutarın düzeltilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Bisiklet yolu Köprüsü Projesi ve Bisiklet Yolu işi için İller Bankası’ndan kredi çekilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Musalla ve Üçler Mezarlığının defne kapatılması ve /veya şartlı defne izin verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Akşehir İlçesi Modüler Kesimhane Projesi kapsamında yapılan mezbahanenin işletme ve işlettirme üzere Akşehir Belediyesi’ne devredilmesi için Belediyemiz ile Akşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Sosyal tesis alanına isabet eden bazı gayrimenkullerin Büyükşehir Belediyesi 11’inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. İmar yoluna isabet eden bazı gayrimenkullerin Büyükşehir Belediyesi 11’inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Park alanına isabet eden gayrimenkulün Büyükşehir Belediyesi 11’inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Ankara İli Altındağ İlçesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Belediyemiz ile Altındağ Belediyesi ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların Doğanhisar Belediyesi’ne 5 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Bozkır Belediyesi’ne 5 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Koski Genel Müdürlüğü’ne 25 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerine nakit ve gayri nakit (teminat mektubu ve akreditif) kredi limiti oluşturulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin sermayesinin artırımına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Büyükşehir Belediyemiz İştiraklerinden Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Genel Kurul Toplantısında Büyükşehir Belediye temsilcisinin görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Mülkiyeti Belediyemize ait çay bahçesi, otopark, büfe ve sosyal tesislerin işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) arasında 2021 Konya İslami Dayanışma Oyunları kapsamında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Belediyemiz ile Konya Büyükşehir Belediyesispor Kulübü Derneği arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Belediyemizce yapımı tamamlanan bazı tesislerin ilgili ilçe belediye başkanlığı veya sulama kooperatifi devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Yova Mevlana Park projesi için Belediyemiz ile Hakkari Yüksekova Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Akşehir İlçesi, Doğrugöz- Seyrantepe Mahallesi, 220 ada, 32 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 776 ada, 1, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ve 186 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11256 parselin güneyinde, Belediye Hizmet Alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 420 ada, 22 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 559 ada, 15 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 34659 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32878 ada 1 nolu parselin batısında yer alan Rekreasyon Alanı olan imarında 5 m. x 5 m. ebatlı Regülatör Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5639 ada 1 nolu parsele isabet eden Park Alanında, 10 m. x 20 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 20374 ada 3, 4 ve 5 parseller, 32549 ada, 1 parsel ve 32554 ada, 4 parsel ve çevresinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 575 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.06.2020 tarih ve 423 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24138 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24966 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada 14, 15, 24 ve 25 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6064 ada 7 ve 8 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 37522 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 22514, 37386, 40016, 40024 adalar ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 39155 ada, Uygulama İmar Planında konut alanına isabet etmektedir. Konut Alanında düzenleme yapılması ve ‘‘Bölgenin arazi şartları nedeniyle 39155 ada içerisinde yapı yaklaşma şartlarının belirlenmesinde Meram İlçe Belediyesi Estetik Komisyonu yetkilidir.’’ plan notunun ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 21125 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 15117 ada 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. Yunak İlçesi, Merkez Esentepe Mahallesi, 225 ada, 1 parselin batısında, Hastane Alanı içerisinde, tescil harici alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesi, 178 ada, 49 parselin güneyinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde, muhtelif alanlarda Kamu yararı kararı alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Ekmek fırınları, konut alanlarında işyeri sınırlandırmaları ve iç yüksekliğine ilişkin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2020 tarih ve 930 sayılı kararında değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Meram 3. Derece Doğal Sit Alanlarında, 29.07.2020 tarih ve 31200 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Sit Alanı dışında kalan alanlarda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 269 sayılı kararı ile 13.09.2019 tarih ve 702 sayılı kararın uygulanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kuşça Mahallesi, 1309 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karatepe Mahallesi, 604 ada, 7, 16, 26 ve 27 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, 129 ada, 278, 328, 329 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1591 ada, 34 ve 35 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Hotamış-Şabanlı Mahallesi 102 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 25643 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 30972 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının BHA (İdari ve Sosyal Tesis Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kayacık Araplar Mahallesi, 31551 ada, 12 ve 13 parsellere isabet eden Konut Alanının BHA (İdari ve Sosyal Tesis) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 3421 ada, 6 parsele isabet eden İbadet Alanının büyültülerek, 7, 17, 22 ve 23 parsellere isabet eden alanda Otopark Alanı ilave edilmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 1240 ada, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, 2872 ada, 21 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Seyid Harun Mahallesi, 212 adanın düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Aşağı ve Pazar Mahallesinde, Akşehir Caddesi üzerinde, Nasrettin Hoca Caddesi ile 165039 Sokak arasındaki yol boyu Ticaret –Konut Alanlarının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 164 ada, 11, 13 ve 14 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 259 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanlarında, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1493 Esas ve 2019/1643 sayılı karına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 17 parsele isabet eden Konut ve Park Alanının, Konya I. İdare Mahkemesi’nin 2019/558 Esas ve 2020/389 sayılı karına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde, 11285 parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 143 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 17 ve 20 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dağdere Mahallesi, 1177 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, 160 ada, 4 parsele ilişkin, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/181 Esas ve 2020/808 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. Koronavirüs salgını nedeniyle Belediyemizin yer ücreti, ecr-i misil ve kiracısı konumunda olan tüm iş yerlerinin kiralarının İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi kapsamında olanlardan alınmaması, dolaylı olarak etkilenenlerin de Belediyemizce maddi olarak desteklenmesi, ayrıca salgının devamı ve olağanüstü durumların oluşması halinde kira erteleme, bu kapsamda sosyal yardım, indirim ve bedel alınmayacakları belirleme konularında değerlendirme, karar alma ve uygulama hususlarında Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:50’de son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.