20 Kasım 2020 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/218

2021 Yılı Performans Raporunun ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı, ölçülebilir hedefler konulduğu görülmüştür. Komisyonumuzca raporumuza ekli 2021 yılı Performans Programı kabul edilmiştir.

2021 Yılı Performans Raporunun konya.bel.tr adresinde pdf ortamında yayımlanması nedeniyle basılı olarak dağıtılmaması komisyonumuzca karara bağlanmıştır.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/219

Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/220

Ahırlı 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/221

Akören 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/222

Akşehir 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/223

Altınekin 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/224

Beyşehir 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/225

Bozkır 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/226

Cihanbeyli 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/227

Çeltik 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/228

Çumra 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/229

Derbent 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/230

Derebucak 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/231

Doğanhisar 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/232

Emirgazi 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/233

Ereğli 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/234

Güneysınır 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/235

Hadim 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/236

Halkapınar 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/237

Hüyük 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/238

Ilgın 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/239

Kadınhanı 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/240

Karapınar 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/241

Karatay 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/242

Kulu 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/243

Meram 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/244

Sarayönü 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/245

Selçuklu 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/246

Seydişehir 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/247

Taşkent 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/248

Tuzlukçu 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/249

Yalıhüyük 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/250

Yunak 2021 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/251

2464 sayılı Kanun’un 97. ve 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (f) fıkrası ile 5216 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (m) fıkrası gereğince Belediyemiz tarafından 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin ekte belirtildiği şekilde kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/252

Akşehir İlçe Belediyesi’nin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin,

06.1.3.01 Diğer Bina Satış Gelirlerine 18.000.000,00 TL gelir karşılığında;

2020 Yılı Gider Bütçesinin;

Fen İşleri Müdürlüğü 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Sokak sağlıklaştırma ihalesi ve diğer yatırımlarda kullanılmak üzere) 18.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/253

Hadim İlçe Belediyesi’nin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin,

03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirlerine 2.500.000,00 TL gelir karşılığında;

2020 Yılı Gider Bütçesinin;

Akaryakıt İstasyonu Hizmetleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Giderlerine 2.500.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/254

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek olan “Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından yapılan yeni Hayvan Hastanesine tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin alımı, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için Belediyemiz ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/255

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekteki şekli ile kabulü uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/256

Türk Dünyası Belediyeler Birliği bünyesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehirlerine; Konya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan hizmetlerin Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) aracılığı ile yapılması için Büyükşehir Belediyemiz ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a-b maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/257

Değişen mevsim şartları nedeniyle ilimizdeki Covid-19 vakalarında artma eğilimi gözlenmekte olup, pandeminin kontrol altında tutulmasında hasta takibi, ilaç temini ve filyasyon çalışmaları büyük önem arz etmektedir.  Bu çalışmalarla yapılan hizmetlerin aksamaması ve pandemi ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için artan şoför ihtiyacını karşılamak amacıyla Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75. maddeleri gereğince 6 aya kadar ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/258

Koronavirüs salgınıyla mücadele için öncelikle risk gruplarına özel pandemi dönemi taşımacılığı yapılabilmesi ile güzergâh ve ücret tarifelerinin belirlenmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/259

Konya Tarihi Kent Merkezinde Meram ilçesi sınırları içerisinde, ekte Alan Sınırı ve Koordinatları belirtilen alanda yer alan Melike Hatun Çarşısı ile Matbaacılar Çarşısı arasında kalan bölgede, tapunun Şükran Mahallesi 843 Ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 54, 59, 60, 62, 65, 68, 69, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90 ve 91 numaralı parseller, tapunun Şükran Mahallesi 844 Ada 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 66, 73, 74, 76, 77, 85, 86 ve 87 numaralı parseller, tapunun 21 Mahalle Mahallesi 16726 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, tapunun 18 Mahalle Mahallesi 16727 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller ile tapunun 21 Mahalle Mahallesi 16728 Ada 39, 40, 41, 44, 45 ve 46 numaralı parseller ve anılan parseller üzerinde yer alan tüm taşınmazlara ilişkin olarak; bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacı ile 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanı Projelerinin yürütülmesinin sağlanması amacı ile Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/260

Konya Tarihi Kent Merkezinde Karatay İlçesi Aziziye ve Akçeşme Mahalleleri sınırları içerisinde, ekte Alan Sınırı ve Koordinatları belirtilen, Mengüç Caddesi ve Çevresindeki alanda yer alan Aziziye Mahallesi 42 ada 2, 3, 5, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 123, 125, 126, 127, 128 ve 129 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 43 ada 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 45, 46, 47, 49 ve 50 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 44 ada 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 59, 60, 61 ve 63 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 45 ada 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 122 ve 123 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 545 ada 2, 3, 6 ve 9 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 30959 ada 8 numaralı parsel, Aziziye Mahallesi 5616 ada 46 numaralı parsel, Akçeşme Mahallesi 5560 ada 7 numaralı parsel, 19 Mahalle Mahallesi 25126 ada 2 ve 4 numaralı parseller, 19 Mahalle Mahallesi 17660 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 numaralı parseller, 19 Mahalle Mahallesi 17661 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 numaralı parseller, Sarıyakup Mahallesi 22583 ada 4, 5 ve 6 numaralı parseller, Sarıyakup Mahallesi 22584 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, Sarıyakup Mahallesi 22585 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parseller, Sarıyakup Mahallesi 22586 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller ile anılan parseller üzerinde yer alan tüm taşınmazlara ilişkin olarak; bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacı ile 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanı Projelerinin yürütülmesinin sağlanması amacı ile Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/261

Mülkiyeti Belediyemize ait, listede ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Parsel Alanı M2

Niteliği

1.

Konya

Selçuklu

Kayacık

23952

2

2.295,05

Arsa

2.

Konya

Selçuklu

Kayacık

23952

3

2.295,95

Arsa

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/262

Mülkiyeti Belediyemize ait, ekli listede ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/263

Meram İlçesi, Sahipata Mahallesi, 310 ada, 50 parsel ve 55 parselin; Meram İlçesi, Sahipata Mahallesi, 306 ada, 6 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/264

Mülkiyeti Belediyemize ait, ekli listede ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/265

İlimiz, Meram İlçesi, 1 Mahalle, 982 ada, 458 parsel sayılı taşınmazın üzerinde Cami yapılması ile ilgili Belediyemiz, Konya İl Müftülüğü ve Merkez Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve gerekli olan hallerde  diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, tarafların yükümlülükleri ve tahsisin süresinin belirlenmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi ve (c) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı, protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/266

Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 3 adet 8+1 yolcu kapasiteli zabıta aracının satın alınması 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi gereği Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2020

Sayı   : 2020/267

Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımız arasında Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binasının yangından korunması, yangın önleme ve söndürme ile ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.11.2020

Sayı   : 2020/530

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve 29.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Başkanlığımızca yürütülen alışveriş merkezlerinin ruhsat işlemlerinin;

5216 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde ‘Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmektedir.’ ve Alışveriş Merkezlerinin ruhsatlarının düzenlenmesi Büyükşehir belediyesinin görevleri arasında bulunmamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ilçe belediyelerinin görevleri arasında gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek bulunmaktadır.

Özel mülkiyette yapılan tüm yapıların ruhsat işlemlerinin ilçe belediyeleri tarafından yürütülmesi ve bünyelerinde ruhsat süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayan personel ve iş bölümünün bulunması nedeni ile Alışveriş Merkezlerinin tüm yapı ruhsat ve yapı kullanma izin belgelerinin ilgili ilçe belediyesi (Selçuklu, Meram, Karatay belediyesi) tarafından düzenlenmesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan yapı ruhsatı alan projelerinde bu tarihten sonra yapılacak yapı tadilat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi işlemlerinin ve tüm ruhsat süreçlerinin ilgili ilçe belediyesi tarafından yürütülmesi, Alışveriş Merkezi yapılması planlanan alanlar ile ilgili olarak,

Alışveriş Merkezlerinin şehirdeki dengeli dağılımını, trafiğe ve çevreye getireceği olumsuzlukları önleme ve ulaşım imkânlarının sağlanması açısından, yerleşim yerlerine olan mesafesi, ulaşım imkânları, Alışveriş Merkezinin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile ekonomik, sosyal, çevresel ve demografik unsurlara etkileri hakkında Büyükşehir Belediyesinin görüş bildirmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/531

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ahırlı İlçesi, Akkise, Hengeme, Hamzalar ve Çukurbucak Mahallelerini kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planına yasal askı sürecinde yapılan itiraza ilişkin; Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, İbadet Alanı, BHA, Tır Parkı, Tarım ve Hayvancılık Alanı ve ada kenarı ile yol düzenlemeleri, Akaryakıt ve Servis İstasyonu düzenlemesi ile alakalı planı tekliflerinde; “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yasal askı sürecinde; Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, İbadet Alanı, BHA, Tır Parkı, Tarım ve Hayvancılık Alanı ve ada kenarı ile yol düzenlemelerine ilişkin teklifleri uygun görülmüş, planlama alanının güneyinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına ilişkin tekliflerin reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/532

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi, 175 ada, 120 parsele isabet eden konut alanının yapı yaklaşma mesafeleri verilip ebatlı blok olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/533

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 453 ada, 37, 44, 50 ve 52 parsellere isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının mülkiyete durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/534

İmar planına itirazın görüşülmesi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 143 ada, 17 parsel ve çevresine ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/535

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Evsat Mahallesi, 6 ada, 27 parsele isabet eden Ticaret Alanında, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1155 Esas ve 2019/1144 sayılı kararına ilişkin imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/536

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 259 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanlarında, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1493 Esas ve 2019/1643 sayılı kararına ilişkin imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/537

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Büyükbeşkavak Mahallesi, 1637 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 761 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/538

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 8 parsele isabet eden Park Alanının Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/539

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 1737 ve 1738 adalar arasına 7 metrelik yol açılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/540

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 397 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 386 ada, 6 nolu parseldeki T2 Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/541

Karapınar İlçesi, Taşpınar (Hotamış) Mahallesi, 1970 ve 1985 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Taşpınar (Hotamış) Mahallesi, 1970 ve 1985 nolu parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 971 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine (Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/542

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 1522 ada 38 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/543

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 31275 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 31275 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Sanayi Alanı olarak planlanan ve yapılaşma koşulları belirlenen yürürlükteki uygulama imar planına “Parsel İçinde Silo Yapılabilir. Silo İçin Yençok:25.00 m., Elevatör Kulesi İçin Yençok 28.50 m. Olacaktır” plan notunun eklenerek planlanması ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/544

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçe sınırlarını da kapsayan uygulama imar planlarında, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 13.09.2013 tarih ve 555 sayılı meclis kararı ile “Konut alanlarında imar planlarında belirtilmedikçe brüt 75 m²'den küçük konut projelendirilemez, bağımsız bölüm oluşturulamaz.” şeklinde konut alanlarında bağımsız bölüm m²’lerine sınırlama getirilmiş olup; söz konusu kararın “Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü (girişleri ayrı) projeler hariç, konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe brüt 75 m²'den küçük konut projelendirilemez.” şeklinde düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/545

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Büyüksinan ve Fevziçakmak Mahalleleri, 2482 ada, 64 parsel, 2530 ada, 114, 115 parsel, 32994 ada, 1 parsel, 32995 ada, 1 ve 2 parsel, 32998 ada, 1 parsel, 32999 ada, 1 parsel, 33008 ada, 1 parsel ve 33009 ada, 1 nolu parsellere isabet eden Ticaret Alanlarına “Oto Satış ve Teşhir Alanı” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/546

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5723 ada, 1 parsele isabet eden Spor Tesisi Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, trafonun ada kenarından, 3 metre geriye çekilerek düzenlendiği şekliyle ve güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/547

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 22326 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 422 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine (Eğitim Tesis Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, adanın batı cephesi yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak, yükseklik değerinin 3 kat olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/548

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Hükümlerinin düzenlenmesi, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/549

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene ve Çayırbağı Mahalleleri, 38587 ada, 3, 4, 5, 6, 12 parseller ve 340 ada, 35, 36 parsellere isabet eden alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Konut, Rekreasyon, Cami ve Çocuk Oyun Alanlarının düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/550

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesinde, Antalya Çevreyoluna cephe ve çevresini kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 426 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna göre hazırlanan revizyon uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/551

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 348 ada, 2, 3 ve 4 parsellere isabet eden Depolama Alanının yapı çekme mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/552

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kentsel Dönüşüm Master Planı, Ahmet Özcan - Çeçenistan Caddesi Güneyi 1/1000 uygulama imar planı plan notlarının 4. maddesinde yer alan ‘‘Plan onama sınırı içerisinde imar yasasının 18.madde uygulaması yapılmadan inşaat ruhsat işlemleri yapılmayacaktır.’’ ibaresinin ‘‘Plan onama sınırı içerisinde imar uygulaması yapılmadan inşaat ruhsat işlemleri yapılmayacaktır.’’ şeklinde düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/553

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kentsel Dönüşüm Master Planı, Ahmet Özcan - Çeçenistan Caddesi Güneyi 1/1000 uygulama imar planı plan notlarının 14. maddesinin ‘‘Etaplar halinde gerçekleştirilecek imar yasasının 18. madde uygulaması düzenleme sahası dışında kalan; revizyon imar planı ile kamuya terki oluşan imar uygulaması görmüş parsellerde, bölgesindeki düzenleme ortaklık payı kesintisi göz önüne alınarak, emsal hesabının brüt alan üzerinden yapılmasına, bireysel başvuru ile ilçe belediye meclisi yetkilidir. Emsal hesabının brüt alandan belirlenmesi halinde kamuya ayrılan alanların bedelsiz terk edilmesi şarttır. Kamuya ayrılan kısımları bedelsiz terk edilmeyen alanlarda parselin brüt alanı üzerinden emsal hesabı yapılarak ruhsat düzenlenemez.’’ Şeklinde düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifi, plan notlarının 14. maddesinin tamamen kaldırıldığı şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/554

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 41304 ada 1 parselin doğusundaki alana (eski 41307 ada 1 parsel) isabet eden Park Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/555

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kovanağzı Mahallesi, 37569 ada, 2 parsele isabet eden Konut alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/556

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 28969 ada, 6 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/557

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 44 parselin kuzeyinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/558

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43074 ada, 1 parselin batısında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/559

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı (Bosna Hersek) Mahallesi, 17899 ada, 1 parselin güneyinde Trafo yerinin park ve alan içerisine kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/560

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez-Selçuk Mahallesi, 16 ada, 238 ve 239 parsellere isabet Konut Alanlarının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/561

İmar plan değişikliğine itiraz ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, 412 ada, 11 parseli de içerisine alan imar plan değişikliğine Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün 08.10.2020 tarih ve 232874 sayılı yazısı ile itirazı dikkate alınarak Hastane alanı ve Resmi Kurum alanının çevresi ile birlikte düzenlendiği imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile birlikte düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/562

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1143 ada, 7 parsele isabet eden Teknik Öğretim (Meslek Lisesi) Alanının adakenar çizgisinin mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/563

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Bayavşar Mahallesi, 8532, 8533, 8534 ve 11422 parsellere isabet eden Teknik Altyapı Alanının (Enerji Üretim Tesisi ve Arıtma Tesisi) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2020

Sayı   : 2020/564

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı ve Güngören Mahallesinde, 108, 110, 113, 325 ve 326 nolu adalardaki muhtelif parsellerde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yaya yollarının düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/565

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 26461 ada, 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/566

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, 438 pafta, 2543 ada, 27 parsele isabet eden Otel Alanının plan notunun kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/567

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 17 parsele isabet eden Konut ve Park Alanının, Konya I. İdare Mahkemesi’nin 2019/558 Esas ve 2020/389 sayılı kararına ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/568

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9772, 9774 ve 11175 parsellerin Sanayi Alanı (Patlayıcı Depolama Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Turan İnşaat Av Malz. Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/569

Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada 104 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmadan söz konusu parsellerde inşaat ruhsatı düzenlenemez. İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa TURGUT’un Nazım İmar Planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/570

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Işıklar Mahallesi, 182 ada, 7 parselde ilave imar planı yapılması ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/571

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi, 22 ada, 9 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanının Çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/572

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Cihanbeyli İlçesi Atçeken, Yeşilöz ve Köprübaşı Mahallelerinde hazırlanan kısmi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin Revizyon ve İlave İmar Planlarının görüşülmesine ilişkin Cihanbeyli Belediyesinin teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/573

Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 1447, 1473, 1475, 1476, 1477 ve 5479 nolu parseller ile ilgili nazım imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmadan söz konusu parsellerde inşaat ruhsatı düzenlenemez.

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 1447, 1473, 1475, 1476, 1477 ve 5479 parsellerin Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akf Lidaş Agro Tarım Ürünleri A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/574

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 143 ada, 6 parselin “Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretimi Tesisleri Alanı, Biyogaz Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Türkmenbeyi Solar Enerji A.Ş.’nin imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.11.2020

Sayı   : 2020/575

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 513 ada, 9 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/576

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi, 516 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı ile çevresindeki Sanayi, Ticaret ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Doğanhisar Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/577

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, 112 ada, 34 parsel ve çevresinde imar planı değişikliği ile ilgili Doğanhisar Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/578

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Cahı, Ziya Gökalp ve Namık Kemal Mahalleleri sınırları içerisinde, Konya Adana Karayolu güzergahı boyunca yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/579

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 20 parsele isabet eden Yem Fabrikası Alanının 17 parselin bir kısmı ile birlikte Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Vatan Yem San. Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/580

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, İmrenler ve Çamlıca Mahalle sınırları içerisinde, “Enerji Üretim Alanı (Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili RES Anatolia Holding A.Ş. adına Münir GÜNAY’ın imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/581

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Burunsuz Mahallesi, 126 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanını bir kısmının Konut ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2020

Sayı   : 2020/582

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6469, 6470, 1672 ve 3144 parsellere isabet eden Konut ve Park Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı revizyonu teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yolların düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/583

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Kale Mahallesi, 124 ada, 72 parsele isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/584

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Akyayla Yaylasını kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzenlemesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/585

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Koymat Yaylasını kapsayan alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı düzenlemesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/586

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, Büyükçiçek Yaylasını kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzenlemesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/587

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kulfel Yaylasını kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzenlemesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/588

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Vahapoğlu Yaylasını kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzenlemesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/589

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Sırnık Yaylasını kapsayan alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzenlemesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/590

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 2 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının Ticaret Alanı ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/591

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 33905 ada, 1 parsel ve 33906 ada, 2 parseller ve çevresine isabet eden Cami ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 33904 ada 1 parselin güneyindeki çekme mesafesinin 7 metre olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/592

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yağlıbayat Mahallesi, 102 ada, 1 parsel ve 116 ada, 2 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (İdari ve Sosyal Tesis Alanı) olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/593

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, 23074 ada, 3 parsele isabet eden; Kültürel Tesis Alanının; Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/594

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 20803 ada, 1 parsele isabet eden; Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanın düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/595

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 32862 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/596

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 909 ada, 127, 137, 144, 148, 155, 158 ve 159 parsellere isabet eden Ticaret-Turizm-Konut Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/597

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 6838 ada, 12 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı’nın (Hal Alanı) çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/598

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesinde, Antalya Çevreyoluna cephe ve çevresini kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 426 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, askı sürecinde yapılan itirazların tamamının reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/599

Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 135 ada, 74 parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği; “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup, değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmadan söz konusu parsellerde inşaat ruhsatı düzenlenemez.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 135 ada, 74 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının; Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Otopark olarak düzenlenmesi ile ilgili Hatice YOLCU ve Hasan YANMAZ’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/600

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Sağlık Kuyubaşı Mahallesi, 374 ada, 139 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Emine KARABIYIK adına, Nazım SÜLEYMANOV’un 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/601

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 29 ve 31 parsel ile ilgili hazırlanan imar plan değişikliği teklifi “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olup değer artış payı işlemlerinin tamamlanmasında ilgili ilçe belediyesi yetkili ve sorumludur. 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmadan söz konusu parsellerde inşaat ruhsatı düzenlenemez.

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 29 ve 31 parsellerde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Özer Matlı ve hissedarlarının nazım imar planı değişikliği teklifi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/602

İmar planları ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dağdere Mahallesi, 1177 parselin “Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretimi Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili FMC Solar Enerji A.Ş.’nin imar planları teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.11.2020

Sayı   : 2020/603

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aydınlıkevler (tapuda Işık) Mahallesi, 2440 ada, 417 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının (Sosyal ve Kültürel Merkez) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.11.2020

Sayı   : 2020/604

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16382 ada, 3 nolu parselin Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.11.2020

Sayı   : 2020/605

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak (tapuda Şekermurat) Mahallesi, 28815 ada, 9 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2020

Sayı   : 2020/606

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde 383 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 384 ada, 3 ve 5 nolu parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanı, Park ve Yeşil Alanların Millet Bahçesi olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/607

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, 160 ada, 4 parseli kapsayan alana ilişkin, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/181 Esas ve 2020/808 sayılı kararının görüşülmesi teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.11.2020

Sayı   : 2020/608

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, 319 ada, 3 parsele isabet eden Pazar Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.11.2020

Sayı   : 2020/609

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 204 ada, 13 nolu parsele ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/375 Esas ve 2020/442 sayılı kararının görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/610

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11285 parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili tekliflerinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/611

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan SERT’in imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.11.2020

Sayı   : 2020/612

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili Baştav Tarım Hay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 20.11.2020

Sayı   : 2020/613

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 791 sayılı kararının, "Ekmek fırınları, konut alanlarında işyeri sınırlandırmaları ve iç yüksekliği” konusunun aşağıdaki şekilde düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Konya il sınırları içerisinde imar planında; sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanlarında ve ticari parsellerde: binanın tamamının bu amaçla kullanılması, parselin ayrık yapı nizamına tabi olması, binanın bütünün tek bağımsız bölüm olarak fırın ve müştemilatına tahsis edilmesi, ön bahçe mesafesinin en az (8.00) metre bırakılması durumunda ekmek fırını yapılabilir. Üst katlarında konut bulunmayan, Kent veya bölge ölçeğinde hizmet veren, bağımsız bölüm brüt alanı 1000 m2 ve üzeri olan alış-veriş merkezleri içinde, bağımsız bölüm numarası almayan ve kendi müşterisine yönelik satış yapan fırınlar yapılabilir.

Konut alanlarında ve ticari alanda üst katlarında konut bulunan binaların zemin katlarında araç kiralama ve araç satışı yapan işyerleri, kargo şirketi, oto yedek parça satış ve tamirat yerleri açılmasına izin verilmez. İkinci el araç satışı yapan işletmeler, imar planında bu alana ayrılmış toplu işyerleri haricinde; ilçe belediyeleri tarafından sanayi ve küçük sanayi alanlarında imar planlarında sınırları belirtilecek alanlar içerisinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı yönetmeliği kapsamında açılabilir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamında olan gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler ile düğün salonlarının, taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar (gerekli havalandırmayı sağlamak şartı ile) yüksekliği (3.50) m.’den, İnternet Bilgi Hizmet ve Playstation Salonlarının iç yüksekliği (3.20) m.’den az olamaz.”

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 20.11.2020

Sayı   : 2020/613

Koruma amaçlı imar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 5625 ada, 299 parsele isabet eden alanda Trafo yeri ayrılması ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.