09 Kasım 2020 Karar Özetleri 

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa şehri Maraş bölgesinde yapılacak olan yatırımlar ve hizmetler için Belediyemiz ile Gazimağusa Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Belediyesinde TOKİ tarafından yapılacak altyapı, çevre düzenlemesi ve benzeri işler için Belediyemiz ile TOKİ arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 4. Belediyemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Belediyesi arasında araç ve bisiklet verilmesine ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 5. Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Ahırlı İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Akören İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Akşehir İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Altınekin İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Beyşehir İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Bozkır İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Çeltik İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Çumra İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Derbent İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Derebucak İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Doğanhisar İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Emirgazi İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Ereğli İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Güneysınır İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Hadim İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Halkapınar İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Hüyük İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Ilgın İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Kadınhanı İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Karapınar İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Karatay İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Kulu İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Meram İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Sarayönü İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Selçuklu İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Seydişehir İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Taşkent İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Tuzlukçu İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Yalıhüyük İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Yunak İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. 2021 yılı isteğe bağlı ücret tarifelerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Akşehir İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Hadim İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Veteriner Fakültesi tarafından yapılan yeni Hayvan Hastanesine tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin alımı için Belediyemiz ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Türk Dünyası Belediyeler Birliği bünyesinde bulunan kardeş şehirlere yatırımlar ve hizmetlerin Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığı ile yapılması için Belediyemiz ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Pandemi sürecinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün şoför ihtiyacını karşılamak üzere Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Koronavirüs salgınıyla mücadele için öncelikle risk gruplarına özel pandemi dönemi taşımacılığı yapılabilmesi ile güzergah ve ücret tarifelerinin belirlenmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Meram ilçe sınırları içindeki bazı taşınmazların bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacıyla 5366 sayılı Kanun kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkiyi kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanı Projelerinin yürütülmesinin sağlanması amacı ile Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Karatay ilçe sınırları içindeki bazı taşınmazların bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacıyla 5366 sayılı Kanun kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkiyi kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanı Projelerinin yürütülmesinin sağlanması amacı ile Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu ilçesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay ilçesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Meram İlçesi, Sahipata Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Belediyemiz ile Konya İl Müftülüğü, Merkez Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 3 adet zabıta aracının satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Belediyemiz ile Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Başkanlığımızca yürütülen alışveriş merkezlerinin ruhsat işlemlerinin ilçe belediye başkanlıklarına yetki devri yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Ahırlı İlçesi, Akkise, Hengeme, Hamzalar ve Çukurbucak Mahallelerini kapsayan alanda,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi, 175 ada, 120 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 453 ada, 37, 44, 50 ve 52 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 143 ada, 17 parsel ve çevresine ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğe askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Beyşehir İlçesi, Evsat Mahallesi, 6 ada, 27 parsele isabet eden Ticaret Alanında, Konya 1. İdare Mahkemesinin 2018/1155 Esas ve 2019/1144 sayılı karına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 61. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 259 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanlarında, Konya 2. İdare Mahkemesinin 2018/1493 Esas ve 2019/1643 sayılı karına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 62. Cihanbeyli İlçesi, Büyükbeşkavak Mahallesi, 1637 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 1737 ve 1738 adalar arasına 7 metrelik yol açılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 386 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. Karapınar İlçesi, Taşpınar (Hotamış) Mahallesi, 1970 ve 1985 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 1522 ve 38 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 31275 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. Karatay İlçe sınırlarını da kapsayan uygulama imar planlarında, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 13.09.2013 tarih ve 555 sayılı meclis kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. Karatay İlçesi, Büyüksinan ve Fevziçakmak Mahalleleri, 2482 ada, 64 parsel, 2530 ada, 114, 115 parsel, 32994 ada, 1 parsel, 32995 ada, 1 ve 2 parsel, 32998 ada, 1 parsel, 32999 ada, 1 parsel, 33008 ada, 1 parsel ve 33009 ada, 1 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5723 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 22326 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. Kulu İlçesi, Kent Merkezi ve yakın çevresi kısmi revizyon uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. Meram İlçesi, Gödene ve Çayırbağı Mahalleleri, 38587 ada, 3, 4, 5, 6, 12 parseller ve 340 ada, 35, 36 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesinde, Antalya Çevreyoluna cephe ve çevresini kapsayan alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 348 ada, 2, 3 ve 4 parsellere ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. Meram İlçesi, Kentsel Dönüşüm Master Planı, Ahmet Özcan - Çeçenistan Caddesi Güneyi 1/1000 uygulama imar planı plan notlarının 4. Maddesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. Meram İlçesi, Kentsel Dönüşüm Master Planı, Ahmet Özcan - Çeçenistan Caddesi Güneyi 1/1000 uygulama imar planı plan notlarının 14. Maddesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 41307 ada, 1 parsele ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. Meram İlçesi, Kovanağzı Mahallesi, 37569 ada, 2 parsele ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 28969 ada, 6 parsele ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 44 parselin kuzeyinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43074 ada, 1 parselin batısında, Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 17899 ada, 1 parselin güneyindeki, Trafo yerinin Park Alanına kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. Yunak İlçesi, Merkez-Selçuk Mahallesi, 16 ada, 237, 238 ve 239 parsellere ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, 412 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1143 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. Beyşehir İlçesi, Bayavşar Mahallesi, 8532, 8533, 8534 ve 11422 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı ve Güngören Mahallesinde, 108, 110, 113, 325 ve 326 adalarda imar planı revizyonuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 26461 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, 438 pafta, 2543 ada, 27 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 17 parsele isabet eden Konut ve Park Alanının, Konya I. İdare Mahkemesinin 2019/558 Esas ve 2020/389 sayılı karına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9772, 9774 ve 11175 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 572 ada, 104 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Işıklar Mahallesi, 182 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi, 22 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesinde Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Atçeken, Yeşilöz ve Köprübaşı 1/5000 ölçekli imar planı revizyonu ve ilave imar planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 1447, 1473, 1475, 1476, 1477 ve 5479 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 143 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 513 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi, 516 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, 112 ada, 34 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. (Büyükşehir Belediyesi) (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cahi, Ziya Gökalp ve Namık Kemal Mahalleleri içerisinde 1/5000 nazım imar planı revizyon değişiklikleri ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 104. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 17 ve 20 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 105. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, İmrenler ve Çamlıca Mahalle sınırları içerisinde, “Enerji Üretim Alanı (Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 106. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Burunsuz Mahallesi, 126 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 107. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6469, 6470, 1672 ve 3144 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 108. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kale Mahallesi, 124 ada, 72 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 109. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Akyayla Yaylasını kapsayan alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 110. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Koymat Yaylasını kapsayan alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 111. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, Büyükçiçek Yaylasını kapsayan alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 112. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kulfel Yaylasını kapsayan alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 113. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, Vahapoğlu Yaylasını kapsayan alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 114. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Sırnık Yaylasını kapsayan alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 115. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 116. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 33905 ada, 1 parsel ve 33906 ada, 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 117. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yağlıbayat Mahallesi, 102 ada, 1 parsel ve 116 ada, 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 118. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, 23074 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 119. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 20803 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 120. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 32862 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 121. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 909 ada, 127, 137, 144, 148, 155, 158 ve 159 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 122. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 6838 ada, 12 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 123. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesinde, Antalya Çevreyoluna cephe ve çevresini kapsayan alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 124. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 135 ada, 74 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 125. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sağlık Kuyubaşı Mahallesi, 374 ada, 139 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 126. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 29 ve 31 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 127. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dağdere Mahallesi, 1177 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 128. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2440 ada, 417 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 129. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16382 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 130. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şekermurat Mahallesi, 28815 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 131. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazar ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde 383 ada, 6, 7 ve 8 parseller, 384 ada, 3 ve 5 parseller, 596 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 132. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, 160 ada, 4 parsele ilişkin, Konya 2. İdare Mahkemesinin 2019/181 Esas ve 2020/808 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 133. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, 319 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 134. Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 204 ada, 13 parsele ilişkin Konya 2. İdare mahkemesinin 2019 tarih, 375 esas sayılı kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 135. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 136. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 137. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 138. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 791 sayılı kararının, "Ekmek fırınları, konut alanlarında işyeri sınırlandırmaları ve iç yüksekliği” ile ilgili kararda değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 139. Mevlana Çarşısı Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kentsel dönüşüm alanı içerisinde uygun yere trafo alanı ayrılması dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:45’de son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.