12 Ekim 2020 Karar Özetleri 

 1. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın isminin düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 2. Norm kadro iptal ve ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz tarafından sunulan Endirek Armatürlerin LED Armatüre Dönüştürülmesi Projesi için kurumumuzu temsilen proje belgelerini imza atmaya Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkilendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Kadınhanı İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine aktarma kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Çeltik İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Derebucak İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan kullanacağı kredi için garantörlük verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun değiştirilerek kabulüne,
 9. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Büyükşehir Belediyemiz, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ve Karatay Belediyeleri’nin ortak ihtiyacı olan akaryakıt ihalesinin tek ihale ile Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde yapılması; gerekli iş, işlem ve protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. UKOME kararı ile 2 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Raylı sistemler bölümünde öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretimine, bilgi ve becerisine katkı sağlamak amacıyla Belediyemiz ile Meram Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Pandemi sürecinde acil ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü uygulaması için belediyemizin ilgili elektronik sistemleri ile Hayat Eve Sığar sisteminin entegrasyon çalışmalarının yürütülebilmesi için Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların tatil edilmesi sürecinde abonman elkart kullanıcılarına ücret iadesi yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Türk Şehirleri Programı yapmak üzere Belediyemiz ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Hazret-i Mevlâna’nın Hayatının konu edileceği “Dizi Film” için ev sahibi sıfatıyla destek verilmesi amacıyla Belediyemiz ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Selçuklu eserlerinin gelecek nesillere aktarılması için Belediyemiz ile kardeş belediye olan Bitlis ili Ahlat Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Gazze Belediyesi’ne destek verilmesi için Belediyemiz ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na tahsisli taşınmaz üzerine yeni depo vasıflı bina yapılması için Belediyemiz ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve gerekli olması halinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi’nde bulunan taşınmazdaki Konya Yurdu Binasının yenisi yapılana kadar intifa hakkı sahibi olan Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği’ne yurt binası kiralanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi’nde bulunan bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesinde bulunan taşınmazdaki hissemizin 5018 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri gereği mülkiyetin Vilayetler Evi olarak kullanılmak üzere Vilayetler Birliği Başkanlığı'na mülkiyetin bedelsiz devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. 2021 İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapılacak şehrimizde spor altyapısını ve tesislerini güçlendirmek amacıyla Stadyum ve çevresindeki alanda düzenleme yapılmasına dair önerge teklife ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 409 ada 3 parsel de bulunan Tarihi Hamam ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 656 ada, 29 parselin batısındaki Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 1627, 1628, 1629, 1633, 1657, 1658 ve 1659 parseller ile ilgili imar planı revizyonuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Cihanbeyli İlçesinde Atçeken, Bahçelievler ve Köprübaşı Mahallelerinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve ilave imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 48 ada 1 parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Cihanbeyli İlçesi, Kuşca Mahallesi, 158 ada 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 161 ada, 22 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 421 ada, 21, 22 parseller,  544 ada, 10 parsel, 545 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Çumra İlçesi, Yeni Mahallesi, 838 ada, 26, 29, 30, 33 38 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 523 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Hüyük İlçesi, Ulupınar Mahallesi, 8629 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 888 ada, 132 parselin kuzey doğusundaki Park Alanı içerisine Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mescit Mahallesi, 145 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 3098 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi,1589 ada 21, 22 ve 24 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi 30802 adanın kuzeyinde sınırları belirlenen alan yürürlükteki uygulama imar planında Park Alanı olan imarına 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi 24028 ada ile 32543 adanın arasındaki sınırları belirlenen alanın yürürlükteki revizyon imar planında Park Alanı olan imarına 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi 32772 ada 5 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24466 ada 1 nolu parselin batısında yürürlükteki uygulama imar planında Park Alanı ve Trafo Alanı olan imarında mevcutta bulunan 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanının yerinin değiştirilerek 10 m. x 20 m. ebatlı olarak yeniden planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 194 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Kulu İlçesi, Dinek Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2029 tarih ve 983 sayılı kararı ile onaylanan (154 kV Kulu-Emirler Enerji İletim Hattı güzergâhının Teknik Altyapı alanları vasfında imar planına imar planlarına işlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 27221 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23059 ada 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28-B-14-D-4-B, M28-B-14-D-3-A, M28-B-14-D-3-B, ve M28-B-14-D-2-C paftalara isabet eden, güneyde Köyceğiz Caddesi, Kuzeyde Necmettin Erbakan Üniversitesi, doğuda Huzurevi batıda Maddi Sokak ile sınırlı alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş ve Sancak Mahalleri, M29-A-01-D-2-B, M29-A-01-D-2-C, M29-A-01-C-1-D, M29-A-01-C-1-B,M29-A-01-C-1-C, M29-A-01-C-2-D, M29-A-01-C-3-B, M29-A-01-C-3-A, M29-A-01-C-4-B, M29-A-01-C-4-A, M29-A-01-C-4-D, M29-A-01-C-4-C, M29-A-01-C-3-D, M29-A-01-C-3-C, M29-A-06-B-2-B ve M29-A-06-B-2-A paftalarına isabet eden alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 583 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-D-4-C pafta 43106 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M28-B08-B-4-A pafta, 43342 ada, 27 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 346 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 ve 17 parsellere isabet eden Konut, PTT ve Ticaret Konut Alanların düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 25924 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 parsellere isabet eden Konut Alanlarının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28B14A1A, M28-B14A1B ve M28B14A2A paftalar isabet eden alanda Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı Alanlarından oluşan İlave Uygulama İmar Planının yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde, muhtelif alanlarda Kamu yararı kararı alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesinde, 7227 parsel ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1452 ada, 1 parsel ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 399 ada, 4 parsel ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 126, 127 parseller, 178 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 parseller ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesinde imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Hankapı Mahallesi, 615 ada 3 ve 10 parseller ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Kozanlı Mahallesi, 246 ada,  1 parsel, 245 ada, 5 parsel, 101 ada, 3, 4 ve 6 parseller ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42356 ada, 2, 6 ve 7 parseller ve çevresi ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesinde, bazı caddelerde 1/1000 Uygulama İmar Planında “Zemin katlar ticaret yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. Ilgın İlçesi, Merkez Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1473 ada, 6, 7 ve 8 parsele isabet eden Depolama Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1473 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 204 ada, 13 parsele ilişkin Konya 2. İdare mahkemesinin 2019 tarih, 375 esas sayılı kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Otopark Yönetmeliği ile tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen konulara ilişkin düzenlenen esaslarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde yapılan revizyon imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30102 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2014 tarih ve 833 sayılı kararının, "Oyun salonları, kahvehane, kafe, düğün salonları vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin iç yüksekliği ile ilgili kararda değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. Şehir Estetiği Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:32’de son verilmiştir.

           Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.