12 Ekim 2020 Meclis Toplantısı Gündemi 

 1.  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın isminin düzenlenmesine dair (İnsan Kay. ve Eğt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       
 2. Norm kadro iptal ve ihdasına dair (İnsan Kay. ve Eğt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ücretinin belirlenmesine dair (İnsan Kay. ve Eğt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz tarafından sunulan Endirek Armatürlerin LED Armatüre Dönüştürülmesi Projesi için kurumumuzu temsilen proje belgelerini imza atmaya Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkilendirilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Kadınhanı İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine aktarma kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Çeltik İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Derebucak İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan kullanacağı kredi için garantörlük verilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin değiştirilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Büyükşehir Belediyemiz, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ve Karatay Belediyeleri’nin ortak ihtiyacı olan akaryakıt ihalesinin tek ihale ile Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde yapılması; gerekli iş, işlem ve protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. UKOME kararı ile 2 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Raylı sistemler bölümünde öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretimine, bilgi ve becerisine katkı sağlamak amacıyla Belediyemiz ile Meram Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Pandemi sürecinde acil ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü uygulaması için belediyemizin ilgili elektronik sistemleri ile Hayat Eve Sığar sisteminin entegrasyon çalışmalarının yürütülebilmesi için Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair  (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların tatil edilmesi sürecinde abonman elkart kullanıcılarına ücret iadesi yapılmasına dair (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Türk Şehirleri Programı yapmak üzere Belediyemiz ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Hazret-i Mevlâna’nın Hayatının konu edileceği “Dizi Film” için ev sahibi sıfatıyla destek verilmesi amacıyla Belediyemiz ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Selçuklu eserlerinin gelecek nesillere aktarılması için Belediyemiz ile kardeş belediye olan Bitlis ili Ahlat Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair  (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Gazze Belediyesi’ne destek verilmesi için Belediyemiz ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair  (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na tahsisli taşınmaz üzerine yeni depo vasıflı bina yapılması için Belediyemiz ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve gerekli olması halinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair  (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi’nde bulunan taşınmazdaki Konya Yurdu Binasının yenisi yapılana kadar intifa hakkı sahibi olan Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği’ne kiralanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi’nde bulunan bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 409 ada 3 parsel de bulunan Tarihi Hamam ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 656 ada, 29 parselin batısındaki Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 1627, 1628, 1629, 1633, 1657, 1658 ve 1659 parseller ile ilgili imar planı revizyonuna dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Cihanbeyli İlçesinde Atçeken, Bahçelievler ve Köprübaşı Mahallelerinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve ilave imar planlarına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 48 ada 1 parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Cihanbeyli İlçesi, Kuşca Mahallesi, 158 ada 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 161 ada, 22 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 421 ada, 21, 22 parseller,  544 ada, 10 parsel, 545 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Çumra İlçesi, Yeni Mahallesi, 838 ada, 26, 29, 30, 33 38 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 523 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Hüyük İlçesi, Ulupınar Mahallesi, 8629 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 888 ada, 132 parselin kuzey doğusundaki Park Alanı içerisine Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mescit Mahallesi, 145 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 3098 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi,1589 ada 21, 22 ve 24 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi 30802 adanın kuzeyinde sınırları belirlenen alan yürürlükteki uygulama imar planında Park Alanı olan imarına 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi 24028 ada ile 32543 adanın arasındaki sınırları belirlenen alanın yürürlükteki revizyon imar planında Park Alanı olan imarına 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi 32772 ada 5 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24466 ada 1 nolu parselin batısında yürürlükteki uygulama imar planında Park Alanı ve Trafo Alanı olan imarında mevcutta bulunan 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanının yerinin değiştirilerek 10 m. x 20 m. ebatlı olarak yeniden planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 194 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. Kulu İlçesi, Dinek Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2029 tarih ve 983 sayılı kararı ile onaylanan (154 kV Kulu-Emirler Enerji İletim Hattı güzergâhının Teknik Altyapı alanları vasfında imar planına imar planlarına işlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 27221 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23059 ada 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28-B-14-D-4-B, M28-B-14-D-3-A, M28-B-14-D-3-B, ve M28-B-14-D-2-C paftalara isabet eden, güneyde Köyceğiz Caddesi, Kuzeyde Necmettin Erbakan Üniversitesi, doğuda Huzurevi batıda Maddi Sokak ile sınırlı alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş ve Sancak Mahalleri, M29-A-01-D-2-B, M29-A-01-D-2-C, M29-A-01-C-1-D, M29-A-01-C-1-B,M29-A-01-C-1-C, M29-A-01-C-2-D, M29-A-01-C-3-B, M29-A-01-C-3-A, M29-A-01-C-4-B, M29-A-01-C-4-A, M29-A-01-C-4-D, M29-A-01-C-4-C, M29-A-01-C-3-D, M29-A-01-C-3-C, M29-A-06-B-2-B ve M29-A-06-B-2-A paftalarına isabet eden alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 583 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının yapılmasına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-D-4-C pafta 43106 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M28-B08-B-4-A pafta, 43342 ada, 27 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde, muhtelif alanlarda Kamu yararı kararı alınmasına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesinde, 7227 parsel ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1452 ada, 1 parsel ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 399 ada, 4 parsel ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 126, 127 parseller, 178 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 parseller ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesinde imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Hankapı Mahallesi, 615 ada 3 ve 10 parseller ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Kozanlı Mahallesi, 246 ada,  1 parsel, 245 ada, 5 parsel, 101 ada, 3, 4 ve 6 parseller ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42356 ada, 2, 6 ve 7 parseller ve çevresi ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.