14 Ağustos 2020 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/142

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Akşehir İlçesi, Kileci Mahallesi, 215 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan Nasrettin Hoca Mezarlığı içerisinde bulunan tescilli Nasrettin Hoca Türbesi’nin Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon işlerinin yapılması için Belediyemiz ile Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/143

Bitlis iline bağlı kardeş Belediye olan Yolalan Belediyesi’nin olası yangınlara müdahale için talep ettiği itfaiye aracı ihtiyacını karşılamak üzere 42 AOS 25 plakalı Otokar Atlas marka aracın verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/144

Bitlis ili, Adilcevaz İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında alınan kardeş kent olma kararına istinaden iki belediyenin ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/145

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2020 tarih ve 2020/322 nolu kararı ile Büyükşehir Belediyesi gelir tarifeleri cetvelinde umum servis aracı yıllık işletme ruhsat ücretlerinin gecikme zammı faiz vb. alınmaksızın 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak koronavirüs salgınının ülkemizde halen devam etmesi, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin Mart ayı itibariyle sonlandırılmış olması, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde okulların açılışının ertelenmesi ve seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçilecek olması nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla 2020 yılı Büyükşehir Belediyesi gelir tarifeleri cetvelinde belirlenmiş olan umum servis aracı 2020 yılı yıllık ruhsat ücretlerinin son ödeme tarihinin gecikme zammı faiz vb. alınmaksızın 30.09.2020 tarihine kadar uzatılması, bu düzenlemeye bağlı olarak 2020 yılına ait umum servis aracı işletme ruhsat ücretini 30.09.2020 tarihinden önce gecikmeli olarak ödeyen umum servis aracı işleticilerinin gecikme ücretlerinin 2021 yılında ödeyecekleri işletme ruhsat ücretinden mahsup edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/146

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddelerine istinaden Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediyemiz arasında tarım, hayvancılık, eğitim ve uygulama alanlarında ortak hizmet projeleri yapılması amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/147

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şubesi ortak iş birliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şubesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/148

Yolların yüksek maliyetli olması sebebiyle, ömrünün ve kullanımının daha uzun olmasını sağlamak amacıyla şehrimiz genelinde tonajlı, nakliye ve yük taşıyan araçların (istiap haddini aşan), beton mikserlerin vb. araçların şehir giriş ve çıkışlarında, şehir içerisinde veya kontrol eden ekibin uygun gördüğü bir yerde kontrolünün Belediyemiz tarafından sağlanması, kontrolü yapılan aracın kurallara uymaması halinde gerekli işlemlerin (cezai müeyyidelerin, yaptırımların) Belediyemiz ve diğer kolluk kuvveti ekipleri tarafından yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/149

Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinin 31.08.2020 Pazartesi günü yapılacak olan aşağıda unvanları yazılı şirketlerin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Büyükşehir Belediyemizi temsilen Kaynak Geliştirme Şube Müdürü Ezel ÇİMENOĞLU’nun görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

S.No

Şirketin Ünvanı

Genel Kurul Tarihi/Saati

Genel Kurul Temsilcisi

1

Konya Şehir Hizmetleri Anonim Şirketi

31/08/2020 (09:00 )

Ezel ÇİMENOĞLU

Kay.Gel.Şb.Md

2

Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

31/08/2020 (09:15)

Ezel ÇİMENOĞLU

Kay.Gel.Şb.Md

3

Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi

31/08/2020 (09:30)

Ezel ÇİMENOĞLU

Kay.Gel.Şb.Md

4

Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

31/08/2020 (09:45)

Ezel ÇİMENOĞLU

Kay.Gel.Şb.Md

5

Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Anonim Şirketi

31/08/2020 (10:00)

Ezel ÇİMENOĞLU

Kay.Gel.Şb.Md

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/150

KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün iştiraklerinden Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.08.2020 Pazartesi günü yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında KOSKİ Genel Müdürlüğümüzü temsilen Muammer Sami DEMİRHAN’ın görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/151

KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün iştiraklerinden Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi’nin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 11:00 ile 11:30’da yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında KOSKİ Genel Müdürlüğümüzü temsilen Muammer Sami DEMİRHAN’ın görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu/İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/152-333

Konya İli Karatay İlçesi Aziziye Mahallesinde bulunan Mevlana Çarşısı ve Öpa2 alanı 30.10.2018 tarih ve 268 karar sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanarak 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesi gereğince Yenileme Alanı olarak ilan edilmesine karar verilmiştir. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği; "Yenileme projelerinin onaylanması Madde 17- Yetkili idareler tarafından yapılan veya yaptırılan yenileme avan projesi koruma bölge kurulu kararını müteakip yetkili idarelerin meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile; belediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile yürürlüğe girer. Büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan yenileme avan projesi, ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinde kabulünden sonra büyükşehir belediye başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Yenileme uygulama projeleri, yenileme avan projeleri esas alınarak hazırlanır ve koruma bölge kurulunca onaylanmasını takiben uygulanır." ibaresi gereği avan proje ve görsellerin Meclisimizce görüşülerek ilgili Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine istinaden Koruma Bölge Kurulu kararına müteakip meclis kararının alınması gerekliliğinden Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/153

Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 126 ada, 18 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/154

Tasdikli imar planında konut alanına, imar yoluna ve park alanlarına isabet eden, ekli listede ada, parsel bilgileri verilen taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/155

Mülkiyeti Belediyemize ait, ekli listede ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/156

Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 06.07.2020 tarih ve 98 ve 99 sayılı meclis kararlarının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/157

Konya Tarihi Kent Merkezinde Karatay ilçesi sınırları içerisinde, yer alan ve ekte uydu görüntüsü gösterilen; Aziziye Mahallesi 43 ada, 19 parsel; 44 ada 49 ve 42 parseller ve üzerinde yer alan tüm taşınmazların; bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacı ile 5393 sayılı Kanun’un 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince, malikler ile taşınmazlarının trampa işlemlerine esas olmak üzere protokoller yapılması, bahse konu parsellerin satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi konusunda Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/158

Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 993 ada, 8 parselde bulunan Konya Yurdu ile ilgili Belediyemiz, İstanbul Valiliği, Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi ve (c) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/159

Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğü, hayırsever vatandaş ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, mülkiyeti Hazineye ait Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 44671 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz üzerine 112 Acil Servis Binası yapımı için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı, protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/160

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 4427 parseldeki hissemizin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddelerine istinaden Vilayetler Evi olarak kullanılmak üzere Vilayetler Birliği Başkanlığı'na mülkiyetin bedelsiz devri hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/161

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, Aras Sokak No:1 adresinde 2075 ada 3 parselde yer alan spor salonunun işletilmesine ilişkin karşılıklı olarak işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/162

Konya Bosna Hersek Ulu Camii, Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait camii müştemilatı içerisinde bulunan dersliklerin Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına ilişkin Belediyemiz ile Konya Bosna Hersek Ulu Camii, Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi, 38. maddesinin (g) ve 75. maddesinin (c) bendleri gereğince karşılıklı olarak işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/334

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 833 sayılı kararının, oyun salonları, kahvehane, kafe, düğün salonları vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin iç yüksekliği ile ilgili kararda değişiklik yapılması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/335

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 1017 ada, 645 parselin batısında yer alan tescil harici alan ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Alanının Anaokulu Alanı olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/336

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, 1137 ada, 59 parsele isabet eden Ticaret Alanı ve çevresinin mevcut mülkiyet durumu ve imar planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/337

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 190 ada, 147 ve 339 parsellere isabet eden alanda kadastroya göre ada kenarlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/338

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 972 ada, 7 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/339

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 36 ada, 9, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsellere isabet eden Resmi Kurum Alanı ile Belediye Hizmet Alanı ve Kültürel Tesis Alanı arasındaki ifraz hattının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/340

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Hüyük-Doğanhisar karayolunun kamulaştırma sınırına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/341

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 847 nolu parselin Fuar, Teşhir, Toplantı Salonu, Spor vb. Tesisler (Fuar ve Teşhir Mallarının İmalatı Yapılabilir) Alanı olarak planlanan ve yapılaşma koşulları belirlenen yürürlükteki uygulama imar planının plan notuna “Cami Yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/342

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçe sınırları içerisinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Sanayi Alanları, İbadet Alanları ve Tarımsal Amaçlı Silo yapıları hariç bina yükseklikleri Yençok: Serbest ve Hmax: Serbest olarak yapılaşma koşulları belirlenen alanların emsalinde herhangi bir değişiklik yapılmadan bina yüksekliklerinin belirlenmesi, tescilli yapının koruma alanı içerisinde kalan alanlarda Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşünün alınması hususu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/343

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 6838 ada 12 nolu parselin yürürlükteki uygulama imar planında Park Alanı olan imarına 5 m. x 15 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/344

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 32879 ada 1 nolu parselin Sanayi Alanı olarak planlanan ve yapılaşma koşulları belirlenen yürürlükteki uygulama imar planının plan notlarına “Sanayi Alanında İbadet Alanı ve Sosyal Tesisleri Yapılabilir” plan notunun eklenerek planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde ilave plan notunun “Sanayi Alanında Cami Yapılabilir” olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/345

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848- 42.720/689 sayılı yazısında müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 1974 ada, 14 parsele isabet eden Park ve Rekreasyon Alanının da imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/346

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 2004 ada, 1 parsel isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma kararının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/347

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aymanas Mahallesi, 41339 ada, 3 parsele isabet eden İlkokul Alanının, Lise Alanı olarak çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/348

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 39491 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Alanının, bir kısmının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/349

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 37526 ada, 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Konut Alanının çekme mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı çekme mesafelerinin kuzey, güney ve batı cephelerinden 7 metre, doğu cephesinden 10 metre olarak yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/350

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 39615 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanının yapılaşma kararlarının belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/351

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 14985 ada, 21 parsele isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/352

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 4064 ada, 49 parseldeki imar yolunda Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/353

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 41220 ada, 1 parselin doğusunda yer alan Ağaçlandırılacak Alanda, Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/354

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Parsana (tapunun Sille) Mahallesinde, eski Parsana Köyü yerleşim bölgesi ve çevresinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/355

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesinde, Konut Alanına isabet eden, 4218 parsel ve çevresinde yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/356

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28654 adayı da içerisine alan Rekreasyon Alanında imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına GES yapılabilir plan notunun da eklenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/357

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 290 ada, 1 parsel, 293 ada, 1 parsel, 294 ada, 2 ve 3 parsel, 297 ada, 1 parsel, 298 ada, 1 parsel, 300 ada, 1 parsel, 301 ada, 1 parsel, 302 ada, 1 parsel, 303 ada, 1 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanan (Turizm Alanı ve Donatı Alanlarının düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/358

Kamu yararı kararı alınması ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Karatay İlçesi Çayır Mahallesi 32968 Ada 3 Parsel, 32967 Ada 1 Parsel 2311 Ada 22 Parsel Şehir Hastanesine Bağlı Planlar,

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, Konut Alanı, Sosyal Donatı ve Ticaret Alanı amaçlı imar planı,

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 9082 Parsel Konya Orman Müdürlüğü Yerleşkesi Resmi Kurum Alanı amaçlı imar planı,

Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 512 Ada 6, 23 Parseller, Tarım Hayvancılık Alanı(Lisanslı Depolama Alanı) amaçlı imar planı,

Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 381 Ada 1 Parsel, Lisanslı Depoculuk ve Tarımsal Ürünleri Depolama Alanı amaçlı imar planı,

Ereğli İlçesi Bulgurluk Mahallesi, 196 Ada 6 Parsel, Yenilenebilir Enerji Üretim Alanı ( Biyogaz Tesisi) amaçlı imar planı,

Ereğli İlçesi Namık Kemal Mahallesi, ilave imar planı,

Sarayönü İçesi, Ladik Mahallesi, 3531 Parsel, Tarım Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı imar planı,

Çalışmaları kapsamında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 14. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde kamu yararı kararı alınması hakkındaki teklif, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/359

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Kent Bütününde, parsel büyüklükleri ve derinliklerine ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı plan notlarına “Bu plan notunun yürürlüğe girdiği tarihten önce İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında, imar uygulaması yapılmış olan ve asgari parsel büyüklüklerine uymayan parsellere; fen, sanat ve sağlık kuralları ile yürürlükte bulunan İmar Yönetmeliğinin diğer hükümlerine uygun yapı yapılmasına ilgili idaresi izin vermeye yetkilidir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili teklifde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/360

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848- 42.720/689 sayılı yazısında Müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır. İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Kuşçu Mahallesi, 846 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının, Park ve Yeşil Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/361

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 195 ada, 21 parsel, 338 ada 1 parsel, 339 ada 1 parsel, 340 ada 1 parsel ve 162 ada 55 ve 56 parsel numaralı taşınmaz alanların Millet Bahçesi alanı, Spor Alanı, Eğitim Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Çeltik Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/362

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı ve Güngören Mahallelerinde, 110 ve 326 adalardaki muhtelif parsellerde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/363

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 250 ada, 4 parsel ve 319 ada, 2 parsellerin Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/364

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 2518 ve 2522 adalara isabet eden Konut ve Eğitim Tesisi Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/365

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde; Tarihi Kent Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Uygulama Koşullarının yeniden düzenlemesi tekliflerinde; “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/366

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan SERT’in imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/367

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 928 parsele isabet eden Belediye Hizmet (Kamyon Garajı) Alanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/368

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34241 adanın mevcut imar planında; E=1.00, Yençok=10.00 metre Taks= 0.60 Sanayi Tesis Alanı olan imar planın çevresi ile birlikte yeniden düzenlendiği imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/369

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zencirli Mahallesi, 359 parsele isabet eden; Tarımsal Amaçlı Tesis Alanının; Tarımsal Amaçlı Tesis Alanı (Biyogaz Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesis Alanı (4MGV)), mülkiyet sınırına göre düzenlenmesi ve plan notu eklenmesi ile ilgili Ceylani Tarım Hay. Ltd. Şti.’nin imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/370

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 33508 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller isabet eden Konut Alanının Belediye Hizmet Alanı (Yaşlı Bakım Evi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/371

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, 151 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının Otopark Alanı ile birlikte çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/372

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsel ve 32549 ada 1 parseller ve çevresinde 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/373

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Dere, Durunday ve Köyceğiz Mahalle sınırları içerisinde yer alan teleferik hattının kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/374

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 27041 ada, 8 ve 9 parsellere isabet eden Otel Alanının, Konut Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/375

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 40682 ada 3 ve 4 parseller ve çevresinin Konut Alanı ve Donatı Alanları olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/376

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesinde Hızlı Tren Gar Alanının güneydoğusundaki Park Alanının Resmi Kurum –TCDD (Park) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/377

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13590 ada, 3 parsele isabet eden Eğitim Tesisi (Anaokulu) alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/378

İmar planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahalle, 200 ada, 12 nolu parsel ve batısında yer alan Park Alanının, Millet Bahçesi olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Yalıhüyük Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/379

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahalle, N28-a-17-c, N28a-22-b paftalara isabet eden Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık Alanı) ve çevresinin düzenlenmesi ile muhtelif yollarda düzenleme yapılması ile ilgili Yalıhüyük Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/380

Revizyon+İlave Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, M29A01C/1B-1C-1D, M29A01D2C, M29A01C2D, M29A01C/4A-4B-4C-4D, M29A01C/3A-3B-3C-3D, M29A02D4D, M29A06B/2A-2B paftalara isabet eden, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin kuzeyi ile askeri güvenlik sınırı arasında kalan alanda Revizyon+İlave Nazım İmar Planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/381

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylarbir Mahallesi, 497 ada, 442 parselin “Sanayi Alanı” ve “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Eti Alüminyum A.Ş.’nin imar planı değişikliği tekliflerinde sadece Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı olacak şekilde Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/382

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Nasreddin Mahallesi, 263 ada, 9 ve 10 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının ada formunun ve yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/383

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 83 ada, 13, 19, 12, 10, 11, 16, 8, 7, 24, 23, 6, 5, 4 parsellerde yapılan değişiklik ile söz konusu taşınmazların isabet ettiği ortaokul ve konut alanlarının; yaya yollarının genişlikleri ile yapılan düzenlemelere istinaden cephe hattında (ada kenarlarında) düzeltmelere gidildiği, konu ile ilgili Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce 12.06.2020 tarih ve 6792 sayılı kurul kararının alındığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda; imar plan değişikliği teklifinden farklı olarak yaya yollarının yeniden düzenlemesi gerektiği görülmektedir.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısına istinaden; koruma alanı sınırları içinde yapılacak imar plan değişikliklerinin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne uygun görüş alınmak üzere gönderilmesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşüne müteakip imar plan değişikliğinin ilan edilmek üzere askıya çıkarılması gerekmektedir. İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 83 ada, 13, 19, 12, 10, 11, 16, 8, 7, 24, 23, 6, 5, 4 parsellere isabet eden Konut Alanlarının, Ortaokul Alanının ve yaya yollarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/384

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 307 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak Yunak İlçesi, Selçuk Mahallesi, 412 ada, 11 parselde Sağlık Tesisi Alanı düzenlenmesi, Yunak İlçesi meri imar planında Sağlık Tesisi Alanına isabet eden Karataş Mahallesi 330 ada 176 ve 177 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi, Sağlık Tesisi Alanı düzenlenirken kaldırılan Kültürel Tesis Alanı için Selçuk Mahallesi 25 ada 13 parselde eşdeğer alan ayrılması işlemleri ile ilgili Yunak Belediyesi’nin imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teknik gerekçelerle Yunak Belediyesi’nin Fatih Mahallesi 94 ada 9 ve 10 parsellerde Ticaret-Konut Alanı düzenlenmesi teklifi ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/385

Konya il sınırları içerisinde uygulanmakta olan Şehir Estetiği Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde, değişiklik yapılması teklifinin iade edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/386

Otopark Yönetmeliği ile tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen konulara ilişkin düzenlenen esaslarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi teklifi ile ilgili süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/387

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11285 parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili tekliflerinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.08.2020

Sayı   : 2020/388

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 420 ada, 22 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Altyapı Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet GÖRÜR’ün imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/389

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 5534 ve 5307 parsellere isabet eden Konut Alanı ile Park Alanına Ticaret Alanı ilave edilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emirgazi Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/390

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 3398 ada, 2 nolu parsele isabet eden Sağlık Alanı (Rehabilitasyon Eğitim Merkezi Alanı)nın Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tuğrullar Eğitim Öğr. Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/391

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43695 ada, 1 parselde TKM-EDS Merkezi projesine göre Belediye Hizmet Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.08.2020

Sayı   : 2020/392

İmar planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19768 ada, 1 nolu parsel ve 42637 ada 1 parseller ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.