10 Ağustos Meclis Toplantısı Gündemi

 1.  Belediyemiz ile Siyer Vakfı arasında 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (c) bendi gereğince ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2.  Belediyemiz ile Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Nasrettin Hoca Türbesi restorasyonuna ilişkin protokol yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Bitlis iline bağlı kardeş belediye olan Yolalan Belediyesi’nin olası yangınlara müdahale için talep ettiği itfaiye aracı ihtiyacını karşılamak üzere 42 AOS 25 plakalı itfaiye aracının hibe olarak verilmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Belediyemiz ile Bitlis ili Adilcevaz İlçe Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5.  Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Covid-19 salgını nedeniyle umum servis araçlarının 2020 yılında ödeyecekleri yıllık işletme ruhsat ücretlerinin 3 ay ertelenmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere tüm birimlerde kullanılacak olan şoförsüz araç kiralama hizmet alımı ihalesinin yapılabilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Belediyemiz ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında Tarım, Hayvancılık, Eğitim ve Uygulama Alanlarında ortak hizmet projeleri yapılması amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Belediyemiz ile Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şubesi arasında 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (c) bendi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Büyükşehir Belediyemiz iştiraki olan Konya Şehir Hizmetleri Anonim Şirketi, Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları için Büyükşehir Belediyesi Temsilcisinin görevlendirilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Koski Genel Müdürlüğü iştiraki olan Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Koski Genel Müdürlüğü Temsilcisinin görevlendirilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Koski Genel Müdürlüğü iştiraki olan Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi’nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Koski Genel Müdürlüğü Temsilcisinin görevlendirilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Karatay ilçesi Aziziye Mahallesinde bulunan Mevlana Çarşısı ve Öpa2 alanı için yenileme avan proje ve görsellerin Meclisimizce görüşülmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 126 ada, 18 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Selçuklu İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 18. Aziziye Mahallesindeki bazı taşınmazların bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlanması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacıyla 5393 sayılı Kanun’un 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince, malikler ile taşınmazlarının trampa işlemlerine esas olmak üzere protokoller yapılması, bahse konu parsellerin satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunların üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Belediyemiz ile İstanbul Valiliği, Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi ve (c) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü, hayırsever vatandaş ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında 112 Acil Servis Binası Yapımı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Belediyemiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında  protokol yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Gençlik ve Spor Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi 
 22. Oyun salonları, kahvehane, kafe, düğün salonları vb. gibi halkın toplu uzun süre içinde kaldığı mahallerin iç yüksekliği ile ilgili 14.11.2014 tarih ve 833 sayılı meclis kararında değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 1017 ada, 645 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, 1137 ada, 59 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 190 ada, 147 ve 339 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 972 ada, 7 parsele ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 36 ada, 9, 12, 13, 14, 15 ve 16 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Hüyük İlçesinde, Hüyük-Doğanhisar karayolunun kamulaştırma sınırına göre düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 847 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 30. Karatay İlçe sınırları içerisinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Sanayi Alanları, İbadet Alanları ve Tarımsal Amaçlı Silo yapıları hariç bina yükseklikleri Yençok: Serbest ve Hmax: Serbest olarak yapılaşma koşulları belirlenen alanların emsalinde herhangi bir değişiklik yapılmadan bina yüksekliklerinin belirlenmesi, tescilli yapının koruma alanı içerisinde kalan alanlarda Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşünün alınması hususu ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 6838 ada 12 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 32879 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 1974 ada, 14 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 2004 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Meram İlçesi, Aymanas Mahallesi, 41339 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Meram İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 39491 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 37526 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 39615 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 14985 ada, 21 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 4069 ada, 49 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 41219 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesinde, eski parsana köyü yerleşim gölgesi ve çevresinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesinde, Konut Alanına isabet eden, 4218 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28654 adanın da içerine alan Rekreasyon Alanı ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 290 ada, 1 parsel, 293 ada, 1 parsel, 294 ada, 2 ve 3 parsel, 297 ada, 1 parsel, 298 ada, 1 parsel, 300 ada, 1 parsel, 301 ada, 1 parsel, 302 ada, 1 parsel, 303 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde, muhtelif alanlarda Kamu yararı kararı alınması ile ilgili imar plan kararının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde, parsel büyüklükleri ve derinliklerine ilişkin 1/5000 Ölçekli imar planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kuşçu Mahallesi, 846 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 195 ada, 21 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı ve Güngören Mahallelerinde, 110 ve 326 adalarda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Gaziosman Mahallesi, 319 ada, 2 parsel ve 250 ada, 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 2518 ve 2522 adalar ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram ilçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 928 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34241 ada ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zincirli Mahallesi, 359 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 33508 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, 151 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsel ve 32549 ada 1 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz ve Dereaşıklar Mahalle sınırları içerisinde yer alan teleferik hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 27041 ada, 8 ve 9 parsellere ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 40682 ada 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesinde Hızlı Tren Gar Alanının Güneydoğusundaki Park Alanının Resmi Kurum –TCDD (Park) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13590 ada, 3 parsele isabet eden Anaokulun düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahalle, 200 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahalle, M29–B-16-A-1-D paftaya isabet eden Mezarlık Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.