17 Temmuz 2020 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/117

Hüyük İlçe Belediyesi’nin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin, 04.4.2.01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 500.000,00 TL (Çevre ve Şehircilik Bak.), 04.4.2.02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 500.000,00 TL, 04.5.2.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımlarına (İller Bankası) 2.000.000,00 TL ve 06.1.9.99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirlerine 4.000.000,00 TL olmak üzere toplam 7.000.000,00 TL gelir karşılığında; 2020 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğüne; Müteahhitlik Hizm.: 1.000.000,00 TL, Diğer Hizm. Alım.: 500.000,00 TL, Diğer Dayanıklı Mal ve Malz. Alım.: 500.000,00 TL, Yol Bak. ve Onar. Gid: 1.500.000,00 TL, Diğer Taşınmaz Yap. Bak. ve Onar.: 500.000,00 TL, Hizmet Binası: 2.000.000,00 TL ve Yol Yapım Gid.: 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 7.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/118

2464 sayılı Kanun’un 97. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi (f) fıkrası ile 5216 sayılı Kanun’un 23. maddesi (m) fıkrası gereğince Belediyemiz tarafından 2020 yılı için geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken trencher kanal kazma makinası kira bedeli (beher saat için) 250,00 TL olarak alınması ve 2020 yılı gelir tarifesine ilavesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/119

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İdari ve Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/120

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı; Çevre Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü’nün isminin Hava Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlanması;

Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı; Geri Kazanım Şube Müdürlüğü ile Sürdürülebilir Eğitim Şube Müdürlüğü isminde iki yeni birim kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/121

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/122

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince Genç Kültür Kart kapsamında gençlerin eğitim, kültür ve sanatsal eğilimlerini arttırmaya yönelik KOTEV (Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı) ile Belediyemiz arasında karşılıklı iş birliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/123

Kantarı olmayan (Belediyemizin işlettiği) depolama sahalarında araçların cinsine ve hafriyat büyüklüğüne göre belirlenen ücret tarifesinin uygulanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/124

Selçuklu, Meram, Karatay İlçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi, dar gelirli, yoksul ve muhtaç ailelere yapılacak sosyal yardımlar hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Belediyemiz ile Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Belediyeleri arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/125

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirtilen “Şehre Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Hazırlanması” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/126

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortak iş birliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38//g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/127

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince Büyükşehir Belediyemize ait 42 BME 99 plakalı otobüsün, Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği’nin faaliyetlerde kullanmak üzere verilmesi için karşılıklı olarak protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/128

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi gereğince? üyesi olduğumuz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler - Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’na yeniden üye olunması yönünde karar alınması, Büyükşehir Belediyemizce ödenecek üyelik aidatlarının İller Bankası Anonim Şirketi dağıtılacak vergi gelirleri paylarından tahsil edilmesi, üyelik iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/129

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait açık adresleri yazılı yol üstü otoparklar ile büfenin, 5216 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi gereğince Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup 31.12.2020 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedeli, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/130

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Konya SUKİ Enerji Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülen Mavihes projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den teminat mektubu almak için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’ye süresiz verilmek üzere İller Bankası A.Ş.’den 3.500.000 Euro (ÜçmilyonBeşyüzbin Euro) gayri nakdi kredi kullanılması, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan USLU’ya yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/131

Mülkiyeti Belediyemize ait, listede ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/132

Belediyesi’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve çocuk parkı yapılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği bedelsiz, 4 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/133

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karatay İlçesi, 11 Mahalle, 15097 ada, 2 parsel, 3 bağımsız bölüm nolu depolu dükkânın Karatay Belediyesi’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği bedelsiz, 4 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/134

Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 12.06.2020 tarih ve 88 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/135

Belediyemiz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/136

Konya Tarihi Kent Merkezinde Karatay ilçesi sınırları içerisinde, yer alan ve imar planı ile uydu görüntüsü gösterilen; Aziziye Mahallesi, 44 ada, 59 parsel ve üzerinde yer alan tüm taşınmazların; bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacı ile 5393 sayılı Kanun’un 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince, malikler ile taşınmazlarının trampa işlemlerine esas olmak üzere protokoller yapılması, bahse konu parsellerin satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi konusunda Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/137

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 4427 parseldeki hissemizin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddelerine istinaden Vilayetler Evi olarak kullanılmak üzere Vilayetler Birliği Başkanlığı'na mülkiyetin bedelsiz devri hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/138

Yolların yüksek maliyetli olması, ömrünün ve kullanımın daha uzun olmasını sağlamak amacıyla şehrimiz genelinde tonajlı, nakliye ve yük taşıyan araçların (istiap haddini aşan), beton mikserlerin vb. araçların şehir giriş ve çıkışlarında, şehir içerisinde veya kontrol eden ekibin uygun gördüğü bir yerde kontrolünün sağlanması, kontrolü yapılan aracın kurallara uymaması halinde gerekli işlemlerin yapılması hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/139

Karapınar İlçesi, Konya Caddesi üzerinde Cephe İyileştirme Yapılması işine ilişkin 5393 sayılı Kanun’un 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karapınar Belediye Başkanlığı, ilgili gerçek ve tüzel kişilerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/140

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında 2020 yılında Konya İlinde yürütülecek projelerin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokol yapılması, protokolün imza ve icrası, her türlü iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY’a yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/141

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Sağlık Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi Arasında Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına ilişkin Protokol yapılması ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Takpas Sisteminde Mevcut Olan Tapu Kaydı Bilgilerinin Online Paylaşımına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Protokolün yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 17.07.2020

Sayı   : 2020/2

Şehrimize yapılacak olan Ring HRS Hattı yatırımının, Ulaşım Ana Planı’nda öngörülen ana omurga hatlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde alınacak UKOME tavsiye kararının Meclisimizde de görüşülerek karara bağlanması hususunun daha sonra değerlendirilmek üzere ilgili birimine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/284

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesinde, 1/1000 ölçekli imar planı revizyon imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, gerekli olan yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği de yapılmak suretiyle düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/285

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Doğanlı Mahallesi, 174 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanının (Güneş Enerji Santrali) kadastro sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/286

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 296 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 560 parsel ve çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/287

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 63 ada, 62, 70 ve 97 nolu parsellere isabet eden alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 211 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı, Pazar Alanı, Sağlık Alanı, Spor Alanı, Genel Otopark Alanı ve Eğitim Alanı düzenlenmesi) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/288

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 4876 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun Depolama Alanı olarak planlanarak E:0.90, Taks:0.30, Yençok: 3 Kat olarak yapılaşma koşullarının ve plan notlarının belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/289

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi’nde Konut Alanına isabet eden 5194 adanın taşıt ve yaya yolu ile birlikte çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/290

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 83 ada, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 23 ve 24 parsellere isabet eden Konut ve Ortaokul Alanının yaya yolu ile birlikte çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/291

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 3472 ada, 113 parselin güneybatısında yer alan park alanına 15x10 ebatlarında Yençok: 2 Kat Sağlık Tesis Alanı (112 Acil Servis İstasyonu) yerleştirilmesi ile ilgili planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/292

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle Mahallesi, M28-B15-C-1-B paftaya isabet eden alanda ada kenarı ve refüj düzenlemesinin fiziki kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/293

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14402 ada, 18 parselin yola cepheli kısımlarında yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/294

Koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 29455 ada, 1 parselin 2 katlı konut alanı olan imarının, yerinde yapılan tespitlere uygun olarak kütle ölçülerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/295

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Karaömerler, Sarıcalar, Güvenç ve Yazıbelen Mahalleleri sınırları içerinde yer alan Enerji Üretim Alanı (Rüzgar Enerjisi Santrali)’nın plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Rüzgar Enerjisi Türbininde Yençok:200 m. olacaktır.” plan notunun ilave edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/296

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parsellerde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 989 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar planı Değişikliğine uygun olarak Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/297

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada, 2 parselin 4 Kat 0.25/1.00 Konut Alanı olan imarında, yapılaşma koşulları değiştirilmeden mevcut yapı yaklaşma mesafelerinin korunarak sadece kuzey cephesindeki 10 m çekme mesafesinin 7 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/298

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7685 parselin E:1.20, TAKS:0.40, Yençok:3 Kat yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, emsal değeri belirtilmeden 3 kat blok olarak yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/299

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında Müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Nasrettin Mahallesi, 263 ada, 9 ve 10 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma kararların düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/300

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında Müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır. İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 339, 340, 342, 354, 440 ve 1031 adalar ve çevresinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan revizyon ve ilave imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; Küçük Sanayi Alanında yapılaşma şartlarının E:0.70, Taks: 0.70 olarak yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/301

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 119 ada, 29 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 302 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/302

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 ve Gökçehüyük Mahallelerinde, yaklaşık 147 ha’lık Alanda 3. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/303

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 307 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak Yunak İlçesi, Selçuk Mahallesi, 412 ada, 11 parselde Sağlık Tesisi Alanı düzenlenmesi, Yunak İlçesi meri imar planında Sağlık Tesisi Alanına isabet eden Karataş Mahallesi 330 ada 176 ve 177 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi, Sağlık Tesisi Alanı düzenlenirken kaldırılan Kültürel Tesis Alanı için Selçuk Mahallesi 25 ada 13 parselde eşdeğer alan ayrılması işlemleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/304

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Kent Bütününde; “1/5000’lik plan kararlarına,

“Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanlarında, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı elektrik üretimini teşvik etmek amacı ile elektrik üretim lisansında yer alan kurulu güç hakkını aşmamak, Biyogaz Enerji Üretim Tesisi için gerekli olan teknik hacimler için (Silo, seperatör, tabi zemin altında yapılan tank ve havuzlar, reaktör vb.) kullanılmak üzere; imar planına esas kurum görüşlerine uymak, yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak ve toplamda Taks ve Emsal alanının %30’u geçmemesi şartı ile alt ölçekli imar planlarında belirlenen taban alanı ve Emsal alanına 0,15 ilave edilebilir.” Plan notunun ilave edilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/305

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Kent Merkezinde Bisiklet Master planına ilişkin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/306

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi, 135 ada, 37 ve 38 parseller ve 136 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/307

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 7978 parsel ve 111 ada, 4 parsellerde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Mehmet ÖLÇEK’in tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/308

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu/Cumhuriyet Mahallesi, 131 Ada, 1, 2, 3 ve 4 parselleri kapsayan alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/309

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11285 parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili tekliflerinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/310

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 514 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Tesisi Alanının Yüksek Öğretim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/311

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 161 ada, 22 parselde Küçük Sanayi Alanı ve Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı düzenlenmesi ile ilgili Çeltik Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/312

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Türkmencamili Mahallesi, 106 ada, 10 ve 21 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Biyogaz Biyokütle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı), Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ve Trafo alanı ayrılması ile ilgili KNK Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sofu Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti’nin imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/313

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 5534 ve 5307 parsellere isabet eden Konut Alanı ile Park Alanına Ticaret Alanı ilave edilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emirgazi Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/314

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 8 parsele isabet eden Park Alanının Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/315

Koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, kentsel sit alanı içinde yer alan 3112 ada, 3 ve 4 parsellere isabet eden Ana İstasyonu Alanı ve Spor Alanının düzenlenmesi ile ilgili TCDD Genel Müdürlüğü’nün koruma amaçlı imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/316

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 31670 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanının Kuzeyinde Belediye Hizmet Alanı yeri ayrılarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/317

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24169 ada, 1 parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanında yaya yolunun kaldırılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/318

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34027 ada, 3 parsel ve çevresi ile Fevziçakmak Mahallesi 26308 Ada 4 Parsel ve çevresinin mer’i imar planlarında; Sanayi Alanı ile Küçük Sanayi Alanı ve Sanayi Alanlarına hizmet edecek Teknik ve Sosyal Altyapı Alanları olan imarının yeniden düzenleme yapılması ilgili imar planı değişiklikleri tekliflerinde; “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/319

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi, 27136 ada, 1 parsel, 3900 ada, 1 parsel, 3900 ada 2 parsel ve 3900 ada, 14 parsellere isabet eden İbadet Alanı, Park Alanı ve Sosyal Tesis Alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/320

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 11 ve 12 parsellere isabet eden Konut Alanlarının Askeri Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/321

İmar plan değişikliğine itiraz ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 620 sayılı kararı ile onaylanan, Stadyum Alanının güneyinde çevreyoluna bağlantı sağlayan yol ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği sınırları içerisinde kalan 17436 ada 14 parselin plan değişikliğine konu olan alanda plan notu düzenlemesi yapılması nedeniyle plan değişikliği sınırları içerisinde kalması ve bu düzenlemenin vatandaşlar için lehte bir düzenleme olması sebebiyle plan değişikliğine yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/322

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43108 ada, 2 parsel ve çevresinde imar planı yapılması tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/323

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43695 ada, 1 parselde TKM-EDS Merkezi projesine göre Belediye Hizmet Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/324

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42356 ada, 2, 6 ve 7 parseller ve çevresi ile Beyhekim Mahallesi 432 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan ve plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/325

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Seyitharunveli Mahallesi, 218 ve 219 adalarda, Rekreasyon çalışması kapsamında imar planı değişikliği yapılması teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/326

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 420 ada, 22 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Altyapı Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet GÖRÜR’ün imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/327

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19768 ada, 1 nolu parsel ve 42637 ada 1 parseller ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/328

Konya il sınırları içerisinde uygulanmakta olan “Şehir Estetiği Yönetmeliği”nin bazı maddelerinde, değişiklik yapılması teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/329

Otopark Yönetmeliği ile tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen konulara ilişkin düzenlenen esaslarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/330

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 24556,15) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.07.2020

Sayı   : 2020/331

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 456 ada, 7 parsel ile ilgili Beyaz Piramit Tarım Hayv. Enerji Eğt. Ve Dan. A.Ş. Vek. Osman ÖRS’ün imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.07.2020

Sayı   : 2020/332

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 3398 ada, 2 nolu parsele isabet eden Sağlık Alanı (Rehabilitasyon Eğitim Merkezi Alanı)’nın Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tuğrullar Eğitim Öğr. Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti’nin imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.