13 Temmuz 2020 Karar Özetleri 

 1. Tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları ile 2020 yılı 15 Temmuz ve Kurban Bayramı sürecinde vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz ve indirimli yararlanmalarına dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Hüyük İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Belediyemiz gelir tarifesine trencher kanal kazma makinası kira bedelinin ilave edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı birim kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı birim kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Genç Kültür Kart kapsamında gençlerin eğitim, kültür ve sanatsal eğilimlerini arttırmaya yönelik KOTEV (Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı) ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolüm imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Kantarı olmayan Hafriyat Toprağı İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahalarında 2020 yılında gerçek ve tüzel kişilerden alınacak inşaat/yıkıntı atıkları bertaraf ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Selçuklu, Meram, Karatay İlçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi, dar gelirli, yoksul ve muhtaç ailelere yapılacak sosyal yardımlar hususunda Belediyemiz ile Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Belediyeleri ile işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirtilen “Şehre Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Hazırlanması” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Belediyemiz ile Dost Eli Derneği arasında 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (c) bendi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Gül Madde Bağımlıları Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’na yeniden üyelik kararı alınması ile üye olunması halinde talep edilecek olan üyelik aidatlarının ödenmesi ve üyelik iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait büfe ile yol üstü otoparkının işletme hakkının Belediyemiz iştiraki Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Konya SUKİ Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.’nin MAVİHES Projesi için İller Bankasından kullanılacağı kredi için garantörlük verilmesi ve krediye ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Sekreter Ercan USLU’ya yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait Bozkır İlçesinde bulunan taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi çocuk parkı yapılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği Bozkır Belediyesi’ne bedelsiz 4 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesinde bulunan taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi ve Belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği Karatay Belediyesi’ne bedelsiz 4 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Belediyemiz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesinin (a) bendi gereği birlikte ve ayrı ayrı protokol yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Aziziye Mahallesindeki bazı taşınmazların bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlanması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacıyla 5393 sayılı Kanun’un 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince, malikler ile taşınmazlarının trampa işlemlerine esas olmak üzere protokoller yapılması, bahse konu parsellerin satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunların üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesinde bulunan taşınmazdaki hissemizin 5018 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri ve 5393 sayılı Kanun’un 75. maddesi gereği mülkiyetin Vilayetler Birliği Başkanlığı’na bedelsiz devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Şehrimiz genelinde tonajlı nakliye ve yük taşıyan araçların, istiap haddini aşan beton mikserlerin v.b. araçların şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerinin yapılması ve kurallara uymayan araçlara gerekli işlemlerin yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Karapınar İlçesi, Konya Caddesi üzerinde cephe iyileştirme çalışmasına ilişkin Karapınar Belediye Başkanlığı ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü arasında KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY’a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına ilişkin protokol yapılması; İç İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Takpas Sisteminde Mevcut Olan Tapu Kaydı Bilgilerinin Online Paylaşımına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Protokolün yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem hattının ana omurga hatlarının genişletilmesi ile ilgili UKOME’den alınacak tavsiye kararlarının görüşülmesi dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Beyşehir İlçesinde, 1/1000 ölçekli imar planı revizyon imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Çumra İlçesi, Doğanlı Mahallesi, 174 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde, 560 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Kadınhanı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 63 ada, 62, 70 ve 97 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 4876 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesinde Konut Alanına isabet eden 5194 adanın taşıt ve yaya yolu ile birlikte çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi,  83 ada, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 23 ve 24 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 3472 ada, 113 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle Mahallesi, M28- B15-C -1-B paftaya isabet eden alanda ada kenarı ve refüj düzenlemesinin fiziki kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14402 ada, 18 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 29455 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Selçuklu İlçesi, Karaömerler, Sarıcalar, Güvenç ve Yazıbelen Mahalleleri sınırları içerinde, yer alan Enerji Üretim Alanı (Rüzgar Enerji Santrali) nın, plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7685 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Akşehir İlçesi, Nasrettin Mahallesi, 263 ada, 9 ve 10 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 339, 340, 342, 354, 440 ve 1031 adalar ve çevresinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan revizyon ve ilave imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 119 ada, 29 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 ve Gökçehüyük Mahallelerinde, yaklaşık 147 ha’lık Alanda 3. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Yunak İlçesi, Selçuk Mahallesi, 412 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde; “1/5000’lik Plan kararlarına Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ilişkin Plan notunun ilave edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Merkezinde Bisiklet Master planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi, 135 ada, 37 ve 38 parseller ve 136 ada, 1 parselde imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 7978 parsel ve 111 ada, 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 514 ada, 1 parsel yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 161 ada, 22 parsel yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Türkmencamili Mahallesi, 106 ada, 10 ve 21 parsel yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 5534 ve 5307 parseller yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 59.  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 3112 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60.  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 31670 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24169 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34027 ada, 3 parsel ve çevresinin düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi, 27136 ada, 1 parsel 3900 ada, 14 parseller ile ilgili imar planı değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde, 17436 ada,14 parselide içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 620 sayılı kararı ile onaylanan,  Stadyum Alanının güneyinde bulunan çevreyoluna bağlantı yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planına itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43108 ada, 2 parsel ve çevresinde imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43695 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 432 parsel ile 42356 ada, 2 parsel çevresi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Seyitharunveli Mahallesi, 218 ve 219 adalarda, Rekreasyon çalışması kapsamında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 420 ada, 22 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19768 ada, 1 nolu parsel ve 42637 ada 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Konya il sınırları içerisinde uygulanmakta olan “Şehir Estetiği Yönetmeliği”nin bazı maddelerinde değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Otopark Yönetmeliği ile tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen konulara ilişkin düzenlenen esaslarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun değiştirilerek ilgili birimine iadesine,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 456 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76.  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 3398 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:30’da son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.