13 Temmuz 2020 Meclis Gündemi 

 1.  Tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları ile 2020 yılı 15 Temmuz ve Kurban Bayramı sürecinde vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz ve indirimli yararlanmalarına dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 2. Hüyük İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Belediyemiz gelir tarifesine trencher kanal kazma makinası kira bedelinin ilave edilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı birim kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı birim kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6.  Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (Park ve Bahçeler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Genç Kültür Kart kapsamında gençlerin eğitim, kültür ve sanatsal eğilimlerini arttırmaya yönelik KOTEV (Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı) ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolüm imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Gençlik ve Spor Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Hafriyat Toprağı İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahalarında 2020 yılında gerçek ve tüzel kişilerden inşaat/yıkıntı atıkları bertaraf ücretinin yeniden belirlenmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Selçuklu, Meram, Karatay İlçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi, dar gelirli, yoksul ve muhtaç ailelere yapılacak sosyal yardımlar hususunda Belediyemiz ile Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Belediyeleri ile işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10.  2020-2023 Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirtilen “Şehre Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Hazırlanması” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  
 11. Belediyemiz ile Dost Eli Derneği arasında 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (c) bendi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Gül Madde Bağımlıları Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’na yeniden üyelik kararı alınması ile üye olunması halinde talep edilecek olan üyelik aidatlarının ödenmesi ve üyelik iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait büfe ile yol üstü otoparkının işletme hakkının Belediyemiz iştiraki Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne devredilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Konya SUKİ Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.’nin MAVİHES Projesi için İller Bankasından kullanılacağı kredi için garantörlük verilmesi ve krediye ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Sekreter Ercan USLU’ya yetki verilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait Bozkır İlçesinde bulunan taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi çocuk parkı yapılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği Bozkır Belediyesi’ne bedelsiz 4 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesinde bulunan taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi ve Belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği Karatay Belediyesi’ne bedelsiz 4 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Belediyemiz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesinin (a) bendi gereği birlikte ve ayrı ayrı protokol yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Aziziye Mahallesindeki bazı taşınmazların bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlanması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacıyla 5393 sayılı Kanun’un 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince, malikler ile taşınmazlarının trampa işlemlerine esas olmak üzere protokoller yapılması, bahse konu parsellerin satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunların üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Şehrimiz genelinde tonajlı nakliye ve yük taşıyan araçların, istiap haddini aşan beton mikserlerin v.b. araçların şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerinin yapılması ve kurallara uymayan araçlara gerekli işlemlerin yapılmasına dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Karapınar İlçesi, Konya Caddesi üzerinde cephe iyileştirme çalışmasına ilişkin Karapınar Belediye Başkanlığı ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü arasında KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY’a yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına ilişkin protokol yapılması; İç İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Takpas Sisteminde Mevcut Olan Tapu Kaydı Bilgilerinin Online Paylaşımına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Protokolün yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   
 26. Beyşehir İlçesinde, 1/1000 ölçekli imar planı revizyon imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Çumra İlçesi, Doğanlı Mahallesi, 174 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde, 560 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Kadınhanı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 63 ada, 62, 70 ve 97 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 4876 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesinde Konut Alanına isabet eden 5194 adanın taşıt ve yaya yolu ile birlikte çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi,  83 ada, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 23 ve 24 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 3472 ada, 113 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle Mahallesi, M28- B15-C -1-B paftaya isabet eden alanda ada kenarı ve refüj düzenlemesinin fiziki kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14402 ada, 18 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 29455 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Selçuklu İlçesi, Karaömerler, Sarıcalar, Güvenç ve Yazıbelen Mahalleleri sınırları içerinde, yer alan Enerji Üretim Alanı (Rüzgar Enerji Santrali) nın, plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7685 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde; “1/5000’lik Plan kararlarına Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ilişkin Plan notunun ilave edilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Merkezinde Bisiklet Master planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi, 135 ada, 37 ve 38 parseller ve 136 ada, 1 parselde imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 7978 parsel ve 111 ada, 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 514 ada, 1 parsel yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 161 ada, 22 parsel yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Türkmencamili Mahallesi, 106 ada, 10 ve 21 parsel yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 5534 ve 5307 parseller yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 52.  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 3112 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53.  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 31670 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24169 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34027 ada, 3 parsel ve çevresinin düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi, 27136 ada, 1 parsel 3900 ada, 14 parseller ile ilgili imar planı değişikliği yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde, 17436 ada,14 parselide içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 620 sayılı kararı ile onaylanan,  Stadyum Alanının güneyinde bulunan çevreyoluna bağlantı yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planına itiraza dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43108 ada, 2 parsel ve çevresinde imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43695 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 432 parsel ile 42356 ada, 2 parsel çevresi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Seyitharunveli Mahallesi, 218 ve 219 adalarda, Rekreasyon çalışması kapsamında imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.