15 Haziran 2020 Karar Özeti 

 1. Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Norm Kadro iptal ve ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Birim kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Konya Bilim Merkezi’nin işletilmesi için ilgili yükümlükleri belirlemek üzere Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Belediyemiz arasında Meram Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Gözlü Tarım Hizmetleri Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Yangın veya doğal afet halinde yapılacak işbirliği protokolü yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesinde bulunan taşınmazdaki hissemizin 5018 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri ve 5393 sayılı Kanun’un 75. maddesi gereği mülkiyetin Vilayetler Birliği Başkanlığı’na devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Karapınar İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Seydişehir İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Bozkır İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada 25 nolu parseldeki hissenin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 3909 parsel nolu taşınmazın Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği bedelsiz devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Sille Mahallesi 29137 ada, 3 parsel nolu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi ile 18. maddesinin (e) bendi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi ve 30. maddesi gereğince satın alınması; ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Aziziye Mahallesinde riskli alan ilan edilen bazı parsellerin açık artırma ihalesine katılmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. 42 DEG 62 plakalı otobüsün Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yurt Binası tadilatı için destek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Belediyemiz arasında 1. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Gastronomi Kongresi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Panorama Konya Müzesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na özel müze açma izni başvurusu yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. “Benim Dünyam” isimli masal yarışmasında verilecek ödüllerin ihtivası ve miktarının belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Fetih ve Mehter Marşları ile Kahramanlık Türküleri Beste Yarışması düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Merkezde ve bölge şefliklerinde kullanılmak üzere 13 adet iş makinası alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Kadınhanı İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında 3. Bölgenin parke ihtiyacının karşılanabilmesi için Kadınhanı İlçe Belediyesi’ne ait parke tesisinden parke satın alınmasına ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. 31 İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında altyapı hizmetlerinin yapılmasına ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Tonajlı araçların kontrolünün sağlanabilmesi için şehrimizde bazı yerlere kantar kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. İlçe Belediyelerine protokolle tahsisi yapılan greyderlerin, protokol sürelerinin dolması nedeniyle devir protokollerinin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Karayolu yolcu terminali tavan ücret tarifelerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Hasar Tespiti Komisyonunun Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem hattının ana omurga hatlarının genişletilmesi ile ilgili UKOME’den alınacak tavsiye kararlarının görüşülmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Şehir Estetiği Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 202 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Beyşehir İlçesi, Akçabelen (Meydan) Mahallesi, 140 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 15 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Ereğli İlçesinde, imar planı plan notları ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 9400 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 162 ada, 12, 13, 14 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 386 ada, 6 ve 18 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 32787 ada 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 32722 ada 3 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Karatay İlçesi, Şeyhulema Cemre Mahallesi, 32353 ada 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5250 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, 318 ada, 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24968 ada 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D, M29A21B4A ve M29A21B1C paftalara isabet eden alanda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26310 ada, 1 parsel ile ilgili, 2. İdare Mahkemesinin 2018/238 Esas No ve 2019/1430 karar nolu kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Karatay İlçesi, Erenler, Fevzi Çakmak ve Hasandede Mescit Mahalleleri, M29A11A2B, M29A11A2C, M29A11B1A, M29A11B1B, M29A11B1C, M29A11B1D ve M29A11B4A imar paftalarında sınırları belirlenen alanda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Karatay İlçesi, Emirgazi ve Mezbaha (Fetih) Mahalleleri, M29A11B3D ve M29A11B4C imar paftalarında sınırları belirlenen alanda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 23035 ada, 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Kulu İlçe Merkezinde, 1/1000 ölçeli uygulama imar planı plan notlarında değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 991 ada, 11 ve 30 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2033 ada, 83 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Selçuklu İlçesi, Selahattin Eyyubi (Sille) Mahallesinde, imar planı düzenlemesi yapılması ile ilgili  (Gülistan Parselleri bölgesi) imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 174, 175 ve 176 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Taşkent İlçesi, Çetmi Mahallesi, 164 ada, 25, 26, 57, 58 ve 59 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada, 11 parsel ve 111 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Karatay İlçesi, Başak, Tatlıcak ve Saraçoğlu Mahallelerinde, Karatay Belediye Meclisimizin 08.11.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun görülüp Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonunda 5629 ada 1 nolu parsel ile 5629 ada 58 nolu parsele isabet eden yollara ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Elmaağaç ve Söğüt Mahalle sınırları içerisinde, orman arazisi ile tescil hariri alanda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Kaplanlı Mahallesinde tescil harici alanda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Hüyük Doğanhisar karayolunda, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün kamulaştırma sınırına göre imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa/Mescit Mahallesi, 145 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 117 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 22326 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahalleleri, 5349, 5702, 5703 adalarda imar planı revizyonu yapılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, ÖPA8 ve çevresi Koruma Amaçlı uygulama imar planı ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6420 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesinde, yaklaşık 1.572.000 metrekarelik alanda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesinde, 2397, 2398, 2399 ve 2400 parseller ve çevresinde imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 42823 ada, 10 parselde ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 681 ada, 1 parsel ve 889 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 164 ada, 139 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 456 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 1 parsel ile 412 ada, 18 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38668 ada, 145 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 3398 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79.  20-27-28 Haziran 2020 tarihlerinde sınava girecek öğrencilerin yanında bir refakatçi ile birlikte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanmasına dair teklifin değiştirilerek kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:35’de son verilmiştir.

               Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.