15 Haziran 2020 Meclis Gündemi 

 1. Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair (Hukuk Müşavirliğine ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (Zabıta D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Norm Kadro iptal ve ihdasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Birim kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Belediyemiz arasında Meram Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Gözlü Tarım Hizmetleri Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Yangın veya doğal afet halinde yapılacak işbirliği protokolü yapılmasına dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Mersin ili, Mezitli ilçesi, Menderes Mahallesinde bulunan taşınmazdaki hissemizin 5018 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri ve 5393 sayılı Kanun’un 75. maddesi gereği mülkiyetin Vilayetler Birliği Başkanlığı’na devrine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Karapınar İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Seydişehir İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Bozkır İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada 25 nolu parseldeki hissenin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 3909 parsel nolu taşınmazın Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği bedelsiz devrine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. 42 DEG 62 plakalı otobüsün Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yurt Binası tadilatı için destek verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Belediyemiz arasında 1. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Gastronomi Kongresi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Panorama Konya Müzesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na özel müze açma izni başvurusu yapılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. “Benim Dünyam” isimli masal yarışmasında verilecek ödüllerin ihtivası ve miktarının belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Fetih ve Mehter Marşları ile Kahramanlık Türküleri Beste Yarışması düzenlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Merkezde ve bölge şefliklerinde kullanılmak üzere 13 adet iş makinası alınmasına (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Kadınhanı İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında 3. Bölgenin parke ihtiyacının karşılanabilmesi için Kadınhanı İlçe Belediyesi’ne ait parke tesisinden parke satın alınmasına ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. 31 İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında altyapı hizmetlerinin yapılmasına ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Tonajlı araçların kontrolünün sağlanabilmesi için şehrimizde bazı yerlere kantar kurulmasına dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. İlçe Belediyelerine protokolle tahsisi yapılan greyderlerin, protokol sürelerinin dolması nedeniyle devir protokollerinin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Karayolu yolcu terminali tavan ücret tarifelerinin görüşülmesine dair (Ulaşım Plan. Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Hasar Tespiti Komisyonunun Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in görüşülmesine dair (Ulaşım Plan. Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem hattının ana omurga hatlarının genişletilmesi ile ilgili UKOME’den alınacak tavsiye kararlarının görüşülmesi dair (Ulaşım Plan. Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Şehir Estetiği Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 202 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Beyşehir İlçesi, Akçabelen (Meydan) Mahallesi, 140 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 15 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Ereğli İlçesinde, imar planı plan notları ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 9400 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 162 ada, 12, 13, 14 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 386 ada, 6 ve 18 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 32787 ada 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 32722 ada 3 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Karatay İlçesi, Şeyhulema Cemre Mahallesi, 32353 ada 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5250 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, 318 ada, 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24968 ada 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D, M29A21B4A ve M29A21B1C paftalara isabet eden alanda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26310 ada, 1 parsel ile ilgili, 2. İdare Mahkemesinin 2018/238 Esas No ve 2019/1430 karar nolu kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. Karatay İlçesi, Erenler, Fevzi Çakmak ve Hasandede Mescit Mahalleleri, M29A11A2B, M29A11A2C, M29A11B1A, M29A11B1B, M29A11B1C, M29A11B1D ve M29A11B4A imar paftalarında sınırları belirlenen alanda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. Karatay İlçesi, Emirgazi ve Mezbaha (Fetih) Mahalleleri, M29A11B3D ve M29A11B4C imar paftalarında sınırları belirlenen alanda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 23035 ada, 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. Kulu İlçe Merkezinde, 1/1000 ölçeli uygulama imar planı plan notlarında değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 991 ada, 11 ve 30 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2033 ada, 83 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. Selçuklu İlçesi, Selahattin Eyyubi (Sille) Mahallesinde, imar planı düzenlemesi yapılması ile ilgili  (Gülistan Parselleri bölgesi) imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 174, 175 ve 176 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. Taşkent İlçesi, Çetmi Mahallesi, 164 ada, 25, 26, 57, 58 ve 59 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Elmaağaç ve Söğüt Mahalle sınırları içerisinde, orman arazisi ile tescil hariri alanda imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Kaplanlı Mahallesinde tescil harici alanda imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Hüyük Doğanhisar karayolunda, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün kamulaştırma sınırına göre imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa/Mescit Mahallesi, 145 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 117 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 22326 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahalleleri, 5349, 5702, 5703 adalarda imar planı revizyonu yapılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, ÖPA8 ve çevresi Koruma Amaçlı uygulama imar planı ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6420 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesinde, yaklaşık 1.572.000 metrekarelik alanda imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesinde, 2397, 2398, 2399 ve 2400 parseller ve çevresinde imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 42823 ada, 10 parselde ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 681 ada, 1 parsel ve 889 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 164 ada, 139 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şeh. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.