11 Mayıs 2020 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/87

Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki cetveller Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/220

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 552 ada, 8 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına (Küçük Sanayi Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/221

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 734, 735, 799, 1427 ve 1034 adalar ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına (İbadet Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı ve Otopark Alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/222

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 34 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 64 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına (Ticaret + Konut Alanı ve İbadet Alanının düzenlenmesi) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/223

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesinde, muhtelif yerlere isabet eden Eğitim Alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliklerinde;

Ortaköy Mahallesi 110 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği teklifinin reddi,

Diğer muhtelif alanlara ilişkin tekliflerin ise yeniden düzenlendiğinin kabulü,

şeklinde Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/224

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 1974 ada 14 parsel de Park ve Rekreasyon Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/225

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada 11 parsel ve 111 ada 1 parsellerde Eğitim Alanı ve Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/226

Koruma amaçlı imar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde, Aziziye Camii doğusundaki Meydan Alanında “Trafo Alanı” düzenlenmesi ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/227

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 5442 parsel ve çevresinde yapılan konut alanları düzenlemesi ve yol düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/228

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 33594 ada 1, 2, 3 parseller ve çevresinin Terminal Alanı ve Rekreasyon Alanı olan imarının, Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/229

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 33437 ada 1 ve 2 parsellere isabet eden Ticaret Alanı ve Konut Alanı olan imarının Ticaret-Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/230

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 37316 ada, 1 parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Pazarı) olarak imar yolu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/231

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 3398 ada, 2 nolu parsele isabet eden Sağlık Alanı (Rehabilitasyon Eğitim Merkezi Alanı)nın Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tuğrullar Eğitim Öğr. Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/232

Koruma amaçlı imar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, Kapu Camii güneybatısında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili Koruma Amaçlı imar değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, bahse konu teklif Komisyonumuzca, Tarihi Bedesten Çarşısının ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, Şükran Mahallesindeki trafo alanı da dikkate alınarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilgili İlçe Belediye Başkanlığı ve ilgili yatırımcı kuruluşun ortak görüşleri doğrultusunda, söz konusu bölgenin yakın çevresinde trafo alanının belirlenmesine ve hazırlanan koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da uygun görüşünün alınması kaydıyla değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/233

Koruma Amaçlı İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Şükran (Sahibiata) Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Afet Riskli Alandaki tescilli yapıların 41641 nolu adaya taşınması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/234

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Yenicekaya Mahallesi, 1121 parselin Millet Bahçesi olarak düzenlemesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/235

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 436 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’nın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.05.2020

Sayı   : 2020/236

Koruma amaçlı imar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı plan hükümlerinin 20.9.Bodrumlar maddesine ilave yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.