11 Mayıs 2020 Karar Özetleri 

 1. Covid-19 salgını nedeni ile yaptırılan Cenaze Yıkama, Kefenleme ve Dezenfeksiyon Ünitesi bulunan gasilhanenin İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediyemiz ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Covid-19 salgını kapsamında Belediyemiz kiracılarının kira ve ecri-misil bedellerinin indirimi, ertelenmesi ve sosyal desteğe dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Covid-19 salgını nedeniyle umum servis araçlarının ve ticari hatlı minibüslerin ödeyecekleri yıllık işletme ruhsat ücretlerinin ertelenmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 4. Covid-19 salgını kapsamında 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tüm abone grupları borçlarının (eski ve yeni tahakkuklar dâhil) gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 5. 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 552 ada, 8 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 734, 735, 799, 1427 ve 1034 adalar ve çevresi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 34 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Akşehir İlçesi, muhtelif yerlerde Eğitim Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 1974 ada 14 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada 11 parsel ve 111 ada 1 parsellerde Eğitim Alanı ve Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde, Aziziye Camii doğusunda Trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 5442 parselde yol düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 33594 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 33437 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37316 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 3398 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, Kapu Camii güneybatısında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Afet Riskli Alandaki tescilli yapıların 41641 nolu adaya taşınması ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yenicekaya Mahallesi, 1121 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 436 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 24. 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporu Meclisin bilgisine sunulmuştur,
 25. Belediye Encümen Üyelerinin seçimi yapılmıştır,
 26. İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapılmıştır,
 27. Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için mali yardım programı (FRIT II) için Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkilendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 28. Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 29. Norm kadro iptal ve ihdasına dair teklifin aynen kabulüne,
 30. Kişiselleştirilmiş kayıp tam Elkart’lardan para iadesi yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 31. Bazı katı atık sahalarının rehabilitasyon işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kurumlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 32. Selçuklu İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince satın alınması ile bazı taşınmazların tasdikli imar planında imar yolu, resmi kurum alanı, eğitim tesis alanı ve spor tesis alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması için Encümene yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 33. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 34. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların Konya Hafif Raylı Sistem Hattı I. Etap. Metro kazı çalışmaları kapsamında yapım ve inşaat süresince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) ve 75. maddesinin (d) bendi gereğince tahsisine dair teklifin aynen kabulüne,
 35. Beyşehir Gölü ve Beyşehir İçerişehir Mahallesinde yapılacak altyapı yatırımları için Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beyşehir Belediyesi ve resmi kurum ve kuruluşlarla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) ve 75. maddesinin (a) bendi gereğince birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 36. Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğü iştirâki olan bazı şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında temsilci görevlendirilmesi ve yapılacak sermaye artışına katılınmasına dair tekliflerin aynen kabulüne,
 37. Şehir Hastanesi Tramvay Uzatma Hattı İnşaatı işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 38. Ahırlı İlçesi Çok Amaçlı Salon Yapım işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 39. Hadim İlçesi Kiraz Hali Dükkânları Yapım işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 15:00’de son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince ilan olunur.