11 Mayıs 2020 Olağanüstü Meclis Gündemi

 1.  Covid-19 salgını nedeni ile yaptırılan Cenaze Yıkama, Kefenleme ve Dezenfeksiyon Ünitesi bulunan gasilhanenin İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediyemiz ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    
 2. Covid-19 salgını kapsamında Belediyemiz kiracılarının kira ve ecri-misil bedellerinin indirimi, ertelenmesi ve sosyal desteğe dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Covid-19 salgını nedeniyle umum servis araçlarının ve ticari hatlı minibüslerin ödeyecekleri yıllık işletme ruhsat ücretlerinin ertelenmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Covid-19 salgını kapsamında 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tüm abone grupları borçlarının (eski ve yeni tahakkuklar dâhil) gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesine dair (KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait) teklifin görüşülmesi,
 5. 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 552 ada, 8 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 734, 735, 799, 1427 ve 1034 adalar ve çevresi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 34 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Akşehir İlçesi, muhtelif yerlerde Eğitim Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 1974 ada 14 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada 11 parsel ve 111 ada 1 parsellerde Eğitim Alanı ve Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde, Aziziye Camii doğusunda Trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 5442 parselde yol düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 33594 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 33437 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37316 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 3398 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, Kapu Camii güneybatısında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Afet Riskli Alandaki tescilli yapıların 41641 nolu adaya taşınması ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yenicekaya Mahallesi, 1121 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 436 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.
 24. 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
 25. Belediye Encümen Üyelerinin seçilmesine dair (Hukuk Müşavirliğine ait) teklifin görüşülmesi,
 26. İhtisas Komisyonlarına üye seçilmesine dair (Hukuk Müşavirliğine ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için mali yardım programı (FRIT II) için Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkilendirilmesine dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Norm kadro iptal ve ihdasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Kişiselleştirilmiş kayıp tam Elkart’lardan para iadesi yapılmasına dair (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Bazı katı atık sahalarının rehabilitasyon işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kurumlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Selçuklu İlçesinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince satın alınması ile bazı taşınmazların tasdikli imar planında imar yolu, resmi kurum alanı, eğitim tesis alanı ve spor tesis alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması için Encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların Konya Hafif Raylı Sistem Hattı I. Etap. Metro kazı çalışmaları kapsamında yapım ve inşaat süresince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) ve 75. maddesinin (d) bendi gereğince tahsisine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Beyşehir Gölü ve Beyşehir İçerişehir Mahallesinde yapılacak altyapı yatırımları için Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beyşehir Belediyesi ve resmi kurum ve kuruluşlarla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) ve 75. maddesinin (a) bendi gereğince birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğü iştirâki olan bazı şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında temsilci görevlendirilmesi ve yapılacak sermaye artışına katılınmasına dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Şehir Hastanesi Tramvay Uzatma Hattı İnşaatı işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Ahırlı İlçesi Çok Amaçlı Salon Yapım işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Hadim İlçesi Kiraz Hali Dükkânları Yapım işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

(KOSKİ Genel Kurulu Sıfatıyla)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

                 Gündem:

 1. Peşin satışı yapılmış bulunan su ve atıksu bedellerine dair (KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Olağanüstü durumlarda, abonelere mevcut tarifeleri üzerinden geçici süreliğine ticari indirim yapılması hususunda KOSKİ Yönetim Kuruluna yetkisi verilmesine dair (KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Konya / Seçme İçme Suyu Arıtma Tesislerine HES projelendirilmesi ve yapımı için yetki verilmesine dair (KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,
 4. 01.04.2020 tarihinden itibaren tüm abone gruplarının su fiyat tarifelerinde indirim yapılarak 2019 fiyatlarına dönülmesine dair (KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi.