1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/67

3.700 ton 160/220 Bitüm ile 3.700 ton MC 30 Astar Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/68

Sarayönü İlçe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında Tatlıcak Tesislerinde bulunan parke üretim ve buna bağlı beton tesisinin Sarayönü İlçe Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereği ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/69

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.'den kullanacağı Real-Otogar, Sille Ak Mahallesi-Barış Caddesi, Akıncılar Mahallesi-Kent Plaza Kanalizasyon Hattı İnşaatı işi, Bozkır Grup Sulan Islah Yapımı işi için, Erencik Caddesi ve Karatay Sanayi Kanalizasyon Hattı İnşaatı işi, İlçe ve Beldelerde İçmesuyu Şebeke Islah Yapımı işi, Karapınar Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi ve Keçili Kanalı Ana Kolektör Hattı Kanalizasyon İnşaatı Yapım işi için KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne garantörlük verilmesi ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/70

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince Türkiye genelinde oluşturulması planlanan Türkiye Kart (TRKART) Projesi’ne entegrasyon için çalışmaların yürütülmesi, teknik çalışmaların karşılıklı olarak başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra Elkart Sistemi’nde bu kartların da kullanılması, bu çerçevede PTT ve diğer kurumlarla çalışma yürütülmesi ve bu amaçla protokol imzalanması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/71

Büyükşehir Belediyemiz ile Konya Organize Sanayi Bölgesi arasında hazırlanan “Eğitim ve İşbirliği Protokol” taslağının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/72

Yaz döneminde uygulanacak “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi için Konya İl Müftülüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/73

Konya Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında; Konya Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Ürdün'de alacakları Arapça eğitimine destek olmak maksadıyla, ortak hizmet projesi yapılmasına ve bu amaçla ulaşım, iaşe, ibate ve eğitim ücretinin karşılanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/74

Ilgın Kafeteryası ikmal inşaatının yapımı için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (a) bendine istinaden ortak hizmet protokolü yapılması, yapılacak olan protokolün imza ve icrasında Başkanlık Makamına yetki verilmesi, bu amaç kapsamında ilgili belediyenin bağlı olduğu kanun ve mevzuatlara göre harcama yapabilmesi için Ilgın Belediyesi’ne 240.000,00 TL (KDV Dâhil) ödenek aktarılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/75

Dünyadaki mevcut koronavirüs hastalığı salgını (COVID-19) nedeni ile kamu personelinin yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması gerektiği düşünülerek söz konusu talebin ilgili birimine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/76

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olunması için üyelik işlemlerinin başlatılması, birlik tarafından talep edilecek olan üyelik aidatlarının ödenmesi, üyelik iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/77

Sarayönü İlçesi, Kadıoğlu Mahallesi (Yunus Emre Caddesi, No:1), 1966 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Eski Kadıoğlu Belediye Binası üst katında bulunan 3 odanın, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve sağlık evi olarak kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği, 5 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/78

Aşağıdaki listede ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yunak

Ortakışla

111

1

Meram

Dere

-

3909

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/79

Konya Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11. Beş Yıllık İmar Programı kapsamına alınarak kamulaştırılması planlanan Celalettin Karatay Caddesi kamulaştırma çalışmaları yine Büyükşehir Belediye Encümenimizin 10/12/2019 tarih ve 570 sayılı kararı ile başlatılmış olup bölgede imar yoluna isabet eden bazı yapıların (Ek1) 15 Nisan'a kadar tahliye edilerek yıkıma hazır hale getirilmesi Belediyemizce talep edilmiştir. Bu yapıların Karatay Belediyesi öncülüğünde devam eden Kooperatif kapsamında bulunmaları sebebiyle sözleşmelerinden kaynaklı kira, taşınma ve tazminat gibi Karatay Belediyesi’ne oluşturduğu mali yükümlülüklerin Belediyemizce karşılanarak Karatay Belediyesi’ne ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/80

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan m2

Karatay

Fevziçakmak

34357

1

84456.96

Karatay

Fevziçakmak

34358

1

485526.08

Karatay

Fevziçakmak

34359

1

43552.95

Karatay

Fevziçakmak

34360

1

21179.21

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/81

24/01/2020 Tarihli ve 2059 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. ve ek 1. maddeleri gereğince karar verilmiş olup 25 Ocak 2020 tarih ve 31019 Sayı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2.45 hektar alana ilişkin gerçekleştirilecek proje ve çalışmalara ilişkin işlemler için Kentsel Dönüşüm Uygulama Esaslarının ekteki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/82

24/01/2020 Tarihli ve 2059 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. ve ek 1. maddeleri gereğince karar verilmiş olup 25 Ocak 2020 Tarih ve 31019 Sayı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2.45 Hektar Alana ilişkin gerçekleştirilecek proje ve çalışmalara ilişkin işlemler için karar eki listede ada ve parselleri yazılı gayrimenkullerdeki tüm bağımsız birimlerin;

a)  Hak sahipliğinin tespitine,

b) Hak sahibi olanlarla anlaşma yapılması, anlaşma yapanların tapularının Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devirlerinin alınması,

c)  Anlaşma yapanların binalarının tahliyesine, tahliye yapan taşınmaz maliklerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kira yardım kılavuzunda belirlenen şartlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kira yardımının yapılması

d) Değer tespitlerinin yapılmasına,

e) Riskli alan içindeki yapıların tahliye ve yıkım işlemlerinin yapılmasına,

f) Riskli alanda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına ilişkin iş ve işlemleri 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nin 15 ve 15/A. Maddeleri kapsamında yapma, bu çerçevede zikredilen 15/A. Maddesi uyarınca kurulması gereken "Bedel Tespit Komisyonu" ile "Satış Komisyonu"nu Belediye bünyesinde teşkil etme ve satılacak hisselerin anlaşan diğer maliklerce alınmak istenilmemesi durumunda söz konusu hisseleri rayiç bedeli Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ödenmek kaydıyla satın alma,

g) Riskli alan, kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmaları kapsamında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince taşınmaz malikleri ile öncelikli olarak taşınmaz karşılığı anlaşma yapılmasına, taşınmaz karşılığı anlaşma yapmayan taşınmaz sahipleri ile aynı kanunun 8. ve 10. maddesi kapsamında işlem yapılmasına, tüm bu işlemlerin Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünce yürütülmesine; bu işlemlerinden doğacak tüm tapu vergi ve harçlarının Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi, teknik özelliklerin belirlenmesi amacı ile Encümenimize yetki verilmesi hususunu,

Söz konusu alanda vatandaş görüşmeleri, sözleşme (gayrimenkul devir sözleşmesi), takas, trampa, kamulaştırma, satın alma, plan, proje, harita uygulamaları, kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için; söz konusu taşınmazlarla ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişiliklerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/83

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden Ereğli, Akşehir ve Kulu İlçe Belediyelerine çekici-kurtarıcı araç verilmesi, verilecek çekici-kurtarıcı araçların kullanım haklarının Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na, Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Kulu Şoförler ve Nakliyeciler Odası’na devredilmesi için Ereğli İlçe Belediye Başkanlığı, Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, Akşehir İlçe Belediye Başkanlığı, Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Kulu İlçe Belediye Başkanlığı ve Kulu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı ile Belediyemiz arasında ilçe ilçe olmak üzere ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi amacıyla protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/84

Konya Büyükşehir Belediyesi "Ticari Taksi Çalışma", "Umum Servis Aracı Çalışma" ve "Ticari Hatlı Minibüs - Otobüs Çalışma" Yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle ilgili "Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/85

UKOME’nin 06.02.2020 tarih ve 2020/1/11 nolu kararı ile aşağıda hattı, güzergahı ve ara durakları belirtilen 11 adet taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 13 aracın 10 (on) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanun’un 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.” denilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu; Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 günlü birleşiminde okunarak, müzakereye açılmış ve söz konusu raporun kabulüne işaretle yapılan oylaması sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. Akören İlçesi Karatay Kırsal Terminali Hattı

Güzergah        : Akören – Çatören Mah. – Hatunsaray Mah. - Karaağaç Cad - Arapöldüren Cad - Pirebi Cad. - Söğütlü Sok. - Dr. Ahmet Özcan Cad. - Taş Camii Uzunharmanlar Cad. - Furgandede Cad. - Karatay Kırsal Terminali.

Ara Duraklar  : Çatören Mah. – Hatunsaray Mah.

Araç Sayısı     : 1 Araç

 1. Esence Mahallesi Beyşehir İlçesi Hattı

Güzergah        : Esence Mah. – Irmaklı Mah. – Bayafşar Mah. – D-350 Beyşehir Seydişehir Yolu – Gökçimen Mah. – D-350 Beyşehir Seydişehir Yolu - Seydişehir Cad. - Beyşehir Otogarı.

Ara Duraklar  : Irmaklı Mah. – Bayafşar Mah. - Gökçimen Mah.

Araç Sayısı     : 1 Araç

 1. Osmancık Mahallesi – Kadınhanı Otogar Hattı

Güzergah        : Osmancık Mah. – Yağlıca Mah. – Söğütözü Mah. – Hacıoflazlar Mah. – Demiroluk Mah. – Beykavağı Mah. – Şahören Mah. – D-300 Afyon Konya Yolu – Konya Cad. – Çevreyolu Cad. – Kadınhanı Otogarı.

Ara Duraklar  : Yağlıca Mah. – Söğütözü Mah. – Hacıoflazlar Mah. – Demiroluk Mah. – Beykavağı Mah. – Şahören Mah.

Araç Sayısı     : 1 Araç 

 1. Kuşça Mahallesi – Bozkır İlçesi Hattı

Güzergah        : Kuşça Mah. – D-350 Konya Bozkır Yolunu takiben Bozkır.

Ara Duraklar  :

Araç Sayısı     : 1 Araç

 1. Hatunsaray Mahallesi - Karatay Kırsal Terminali Hattı

Güzergah        : Hatunsaray Mah. – Kavak Mah. – Karaağaç Mah. Sarıkız Mah. Bayat Mah. - Arapöldüren Cad. - Pirebi Cad. - Söğütlü Sok – Dr. Ahmet Özcan Cad. - Taş Camii Uzunharmanlar Cad. - Furgandede Cad. - Karatay Kırsal Terminali.

Ara Duraklar  : Karacağaç Mah. - Sarıkız Mah. – Bayat Mah.

Araç Sayısı     : 1 Araç

 1. Sefaköy Mahallesi – Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı

Güzergah           : Sefaköy Mahallesinden Hareketle - Dereyayla Sokak - Antalya Çevreyolu Cad. - Adana Çevre Yolu Cad. - Sedirler Cad. - Hüdai Cad. - Aslım Cad. - Gülistan Cad. - Ankara Cad. - Dr. Sadık Ahmet Cad. - Halil Ürün Cad. - Sultan Sk. – Şehirlerarası Otobüs Terminali.

Ara Duraklar   : -

Araç Sayısı     : 2 Araç

 1. Sağlık Mahallesi – Cihanbeyli Otogar Hattı

Güzergah           : Sağlık Mah. – D-15 Ankara Konya Yolu – Damlakuyu Mah. – Cihanbeyli Otogarı.

Ara Duraklar   : Damlakuyu Mah.

Araç Sayısı     : 1 Araç

 1. Gevrekli Mahallesi – Seydişehir Otogar Hattı

Güzergah           : Gevrekli Mah. – Akçalar Mah. – D-350 Beyşehir Seydişehir Yolu – Bahçelievler Mah. – Saadetler Mah. – Atatürk Bulvarı – 105. Sk. – Milli Egemenlik Cad. – Seydişehir Otogarı.

Ara Duraklar   : Akçalar Mah. – Bahçelievler Mah. – Saadetler Mah.

Araç Sayısı     : 1 Araç

 1. Soğucak Mahallesi – Bozkır İlçesi Hattı

Güzergah           : Soğucak Mah.- Kovanlık Mah. – Kovanlık Karabayır Yolu - Karabayır  Mah.- Üçpınar Mah. - D-340 Bozkır Hadim Yolu – Yalnızca Mah. - D-340 Bozkır Hadim Yolunu Takiben Bozkır.

Ara Duraklar   : Kovanlık Mah. – Karabayır Mah. – Üçpınar Mah.

Araç Sayısı     : 2 Araç 

 1. Kayapınar Mahallesi – Bozkır İlçesi Hattı

Güzergah           : Kayapınar Köyü İçyolu - Tarlabaşı Mah.- Kozağaç Mah. - D-340 Bozkır Hadim Yolu - Bozkır Seydişehir Yolu - İsmet İnönü Caddesini takiben Bozkır İlçe Merkezi.

Ara Duraklar   : Tarlabaşı Mah. – Kozağaç Mah.

Araç Sayısı     : 1 Araç

 1. Afşar Mahallesi Karatay Kırsal Terminali Hattı

Güzergah           : Afşar Mah. - D-340-Devlet Kara Yolu - Taşkent D-340 Devlet Kara Yolu - Hadim D-705-Devlet Kara Yolu – Korualan Mah. – Dedemli Mah. – Yalınçevre –Bolat Mah. – Bağbaşı Mah. – Yeniköy Mah. – Sarıoğlan Mah. - D-705-Devlet Kara Yolu – Çiçekköy Mah. – Apa Mah. – Dineksaray Mah. - Karaman Çevre Yolu - B.Kumköprü Cad. - Karatay Kırsal Terminali.

Ara Duraklar   : Taşkent – Hadim ve Güzergahındaki Diğer Mahalleler

Araç Sayısı     : 1 Araç

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/86

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 16. ve 20. maddeleri ile Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü'nün 7. maddesinde yer alan görevler çerçevesinde Belediyemizin "İklime Duyarlı Şehir Planlama Kriterlerinin Belirlenmesi" adlı projesi ile akıllı şehir uygulamalarının protokol dâhilinde 500.000 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası) bedelle desteklenmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/159

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 8665, 8666 ve 8667 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 755 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/160

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 582 ada, 124, 144 ve 145 parseller ve 482 ada, 32 parsel ve 506 ada, 3 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 756 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/161

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Sorkun Mahallesi, 174 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/162

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çeltik İlçe merkezi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı ile ilgili Çeltik Belediye Başkanlığı’nın teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu revizyonun üst ölçekli plan kararlarını etkileyen kısımları için 1/5000 ölçekli imar plan değişiklikleri ile birlikte düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/163

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Göymen Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 881 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına (Tarım ve Hayvancılık Alanı, İbadet Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planı (PİN: UİP-40994) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/164

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 882 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı (PİN: UİP-40993) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/165

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 160 ada, 24 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/166

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 106 ada 2 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Depolama Alanının yeniden düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/167

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 38 ada, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 ve 35 parseller ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 883 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Ticaret Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/168

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Köşk Mahallesi, 5619 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanı ile 4145 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 968 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/169

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 198 ada, 28, 30 ve 32 parsellerde, 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1293 Esas sayılı, 2019/1235 karar sayılı kararına istinaden yapılan imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,78) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/170

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesinde, merkez mahallesinde revizyon imar planı yapılması ile ilgili tekliflerinde (PİN: UİP- 1511,79) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/171

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yavşançukuru yaylasında, 1076 ada, 1 ve 3 parsellerin içerisinden geçen 7 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/172

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Elmacı, Selimsultan, Hacıibali, Karakulak, Gaziosmanpaşa, Küçüksinan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri M29A16A1B, M29A16A2A, M29A16A2B, M29A16B1A, M29A16B1B, M29A16B2A, M29A16B2B, M29A11C4C, M29A11C3D, M29A11C3C, M29A16A1C, M29A16A2D, M29A16A2C, M29A16B1D, M29A16B1C, M29A16A3A, M29A16A3B, M29A16B4A, M29A16A3D, M29A11A1C ve M29A11B1C imar paftalarında sınırları belirlenen alanlarda revizyon ve uygulama imar planında yapı yoğunluğu artırılmadan kat artışına yönelik yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi ve plan notunun düzenlenmesi ile ilgili revizyon ve uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,438 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yençok:18 ve 20 metre olarak plan değişikliği yapılan alanlar haricinde yapılan plan değişikliklerinin, yürürlükte bulunan planlardaki haliyle korunduğu, plan notlarının yeniden düzenlendiği ve yençok:18 ve 20 metre olarak belirtilen değerin yençok:6 kat olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/173

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32499 ada, 1 parsel ve 32500 ada, 2 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 977 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Eğitim Tesisi, Sosyal Tesis ve İlkokul Alanları) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1707,6 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan değişikliğine konu alanların tamamının yükseklik değerinin yençok: 4 kat olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/174

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 33052 ada, 1 parsel, 33053 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 979 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Sosyal Tesis, Ticaret ve Sağlık Tesisleri Alanlarının düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,448) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/175

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32915 ada, 1 parsele isabet eden İbadet (Dini Eğitim Tesisi) Alanı olarak planlanan imarında plan notlarına “Emsal alanının %10'u kadar daha alan Çatı ve Bodrumda kullanılabilir.” plan notunun eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,449) teklifinde; E: 1.35, Taks: 0.30, Yençok: 4 Kat İbadet Alanı (Dini Eğitim Tesisi) ve “Emsalin 0.15’lik kısmı Çatı ve Bodrumda kullanılacaktır.” plan notu eklendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/176

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 37363 ada, 1 parsel, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 86 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine (Sanayi Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,294) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/177

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2436 ada, 299 nolu parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 92 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine (Ticaret Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,296) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/178

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar, Bahçeşehir ve Alakova Mahallelerinde; Bahçeşehir Uygulama İmar Plan Notlarının 3. maddesinde yer alan, ‘‘1000 m² ye 1 ev şartı olan konut adalarında yapılaşma yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 1000 m² olmalıdır. Uygulama imar planı sınırları içerisinde belirtilen ‘‘Bir ev ifadesi’’ bir yapıyı veya bir kütleyi ifade eder. Bir Yapı/ Kütle içerisinde maksimum (en fazla) dört (4) bağımsız bölüm yapılabilir.’’ plan notunun, ‘‘1000 m² ye 1 ev şartı olan konut adalarında, yapılaşma yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 1000 m² olmalıdır. Uygulama imar planı sınırları içerisinde belirtilen ‘‘Bir ev ifadesi’’ bir yapıyı veya bir kütleyi ifade eder.’’ şeklinde düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,297) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/179

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22846 ada, 1 nolu parsel mevcut Uygulama İmar Planında, Petrol İstasyonu Alanında kalmaktadır. Petrol İstasyonu Alanının, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,300) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/180

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22999 ada, 1 nolu parsel mevcut Uygulama İmar Planında, Petrol İstasyonu Alanında kalmaktadır. Petrol İstasyonu Alanının, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,301) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/181

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aymanas Mahallesi, 40354 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/182

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aydoğdu, Pirebi ve Uluırmak Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/183

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Konevi (eski: 1 mahalle) Mahallesi, 982 ada, 453 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 216 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/184

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 780 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan, karayolları kamulaştırma sınırına göre düzenleme yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,498) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/185

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1160 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 217 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Sosyal Tesis Alanı’nın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP-42753388) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/186

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 897 ada, 3 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 992 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının bir kısmının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi) değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2308,98) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/187

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesinde, Cihanbeyli–Sülüklü İl Yolu güzergâhının kamulaştırma sınırına göre imar planının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 903 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğe göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 17772,11) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/188

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Yeni Mahalle, 2615 ve 2645 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 75 sayılı kararı onaylanan nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN:UİP-42900162) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/189

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 117 ada, 1 ve 2 parsel, 144 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanan (Kamu Hizmet Alanı ile Ticaret Alanının düzenlenmesi) Nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/190

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 131 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 133 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller ve 10820 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi) nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/191

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 3318 ada, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği telifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/192

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesi, Karasınır, Mevlana ve Güneybağ Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 208 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/193

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, muhtelif yerlerde kavşak düzenlemesi yapılması ile ilgili tekliflerde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/194

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 1282 ada 100 parsel ve 1265 ada 95 parsellere isabet eden Konut ve Eğitim Alanlarında, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2019/407 Esas ve 2019/1168 karar sayılı kararında belirtilen hususlar kapsamında hazırlanan imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/195

Söz konusu 129 ada 5 numaralı parsel Kentsel Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesinde, Koruma Amaçlı İmar planında kalan, Altunkalem Mahallesi, 129 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının Park Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/196

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 1017 ada, 645 parselin kuzeybatısında tescil harici alanda bulunan Konut Alanının Anaokulu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/197

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 1 parsel ile 412 ada, 18 parsele Eğitim Tesisi Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/198

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 1148 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Sağlık Tesisi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/199

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Orta Mahallesi, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 683, 687, 688, 689 ve 8634 parsellere isabet eden Alanda yeniden düzenleme yapılması ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığı’nın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/200

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesinde, Kentsel Dönüşüm Alanında kalan ve Çetmi Camisi Tescilli Yapı Koruma Alanına isabet eden Park Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/201

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 23035 ada, 2 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Sanayi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/202

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 24 parselin meri 1/100.000 Konya Çevre Düzeni Planında; Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanında, mer’i 1/25.000 Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planında BHA (Belediye Hizmet Alanı)’nda, mer’i 1/5000 Nazım İmar Planında BHA (Belediye Hizmet Alanı)’nda ve mer’i 1/1000 uygulama imar planında; BHA (Belediye Hizmet Alanı) (İdari Tesis, Depolama Alanı ve Araç Makine Parkı) olan imarının üst ölçek planlardan başlayarak alt ölçeğe kadar Küçük Sanayi Alanı olacak şeklide ve uygunlukta 1/100.000, 1/25.000, 1/5000, 1/1000 imar planı değişiklikleri tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/203

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şeyhulemaçavuşoğlu Mahallesi, 1974 ada, 16, 18 ve 19 parseller ve 32946 ada, 1 parsele isabet eden Lise Alanı, Park ve Ticaret konaklama alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/204

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 4876 parselin Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/205

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 119 ada, 29 parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/206

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38668 ada, 145 parselin bir kısmında Belediye Hizmet Alanı (Otobüs Hareket Merkezi) ayrılması ile ilgili imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/207

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2019 tarih ve 951 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine (Hanefi Aytekin İlköğretim ve Çevresi) askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılan itiraz E:0.50, Taks:0.50 Yençok:10m olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca kısmen uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/208

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, Alay Caddesi ile Kazım Karabekir Caddelerinin kesişimindeki Park (Trafik Parkı) Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/209

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 21132 ada, 1 parselde yer alan konut adasının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/210

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, 330 ada, 176 ve 177 parsellerin Sanayi Alanı; Selçuk Mahallesi, 412 ada, 11 parselin Resmi Kurum ve Sağlık Tesisi Alanı; Fatih Mahallesi 25 ada 12 parselin bir kısmının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yunak Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/211

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Büyükburnak Mahallesi, L30C16A paftaya isabet eden tescil harici alanda, Belediye Hizmet Alanı (İdari ve Sosyal Tesis) ayrılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/212

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zincirli Mahallesi, L29C22C paftaya isabet eden tescil harici alanda, Belediye Hizmet Alanı (İdari ve Sosyal Tesis), Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı ayrılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/213

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesinde, Alaylar 1 Mahallesi, 158, 159 ve 172 adalara isabet eden Konut ve Ticaret-Konut Alanlarında imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/214

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 24556,15) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/215

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 352 ada, 1 parselin Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 41100) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/216

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararına ilişkin yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına yapılan itiraza istinaden; TCDD 6. Bölge Müdürlüğü’nün kurum görüşü doğrultusunda revizyon imar planları hazırlanması (PİN: NİP- 41107) teklifinin “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/217

Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 520 ada, 57 ve 92 parsele ilişkin 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1463 Esas ve 2019/1112 karar sayılı kararının görüşülmesi teklifinde Mahkeme kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak imar planlarının hazırlanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.03.2020

Sayı   : 2020/218

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 459 ada, 32 parsele isabet eden Ticaret Konut Alanının Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifi’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 3462,22) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.03.2020

Sayı   : 2020/219

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 42697 ada, 1, 2 ve 3 parseller (eski:29725 ada, 11 parsel) 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sanayi Alanına isabet etmekte olup; söz konusu parselde Binnaz ARICI adına Münir GÜNAY’ın imar planları ve değişiklik teklifleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.