1. Şehrimiz için önem arz eden yolların ivedi şekilde yapılması için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 2. Belediyemiz ile Sarayönü Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Koski Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan kullanacağı kredi için garantörlük verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Türkiye Kart Projesi’nin Elkart Sistemine entegrasyon çalışmaları için Belediyemiz ile PTT ve diğer kurumlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Belediyemiz ile Konya Organize Sanayi Bölgesi arasında hazırlanan Eğitim ve İşbirliği Protokol taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Güle Oynaya Camiye Gel projesi için Konya İl Müftülüğü ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Konya Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Ürdün'de alacakları Arapça eğitimine destek olmak maksadıyla, ortak hizmet projesi yapılması ve bu amaçla ulaşım, iaşe, ibate ve eğitim ücretinin karşılanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Ilgın kafeteryası ikmal inşaatı yapım işi için Ilgın Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, bu amaçla Ilgın Belediyesi’ne ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Almanya’da düzenlenecek Aileler Günü etkinlikleri için Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Sağlıklı Şehirler Projesi için Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunması ve üyelik iş ve işlemleri için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Mülkiyeti Belediyemize ait Sarayönü İlçesindeki taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Yunak ve Meram İlçelerinde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Celalettin Karatay Caddesi kamulaştırma çalışmalarında imar yoluna isabet eden bazı yapıların Karatay Belediyesi öncülüğünde devam eden kooperatif kapsamında bulunmaları sebebiyle sözleşmelerinden kaynaklı kira, taşınma ve tazminat gibi Karatay Belediyesi’ne oluşturduğu mali yükümlülüklerin Belediyemizce karşılanarak Karatay Belediyesi’ne ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2.45 hektar alana ilişkin gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili işlemler için kentsel dönüşüm uygulama esaslarının belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Riskli alan ilan edilen Aziziye Mahallesi ile ilgili vatandaşlarla, resmi kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişilerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Ereğli, Akşehir ve Kulu İlçe Belediyelerine çekici-kurtarıcı araç verilebilmesi ile verilecek çekici- kurtarıcı araçların kullanım hakları ile alakalı ilgili belediyeler ve oda başkanlıkları ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Belediyemize ait Ticari Hatlı Minibüs-Otobüs Çalışma Yönetmeliği, Ticari Taksi Çalışma Yönetmeliği ve Umum Servis Aracı Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. UKOME kararı ile 13 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. “İklime Duyarlı Şehir Planlama Kriterlerinin Belirlenmesi” projesi ile ilgili Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 8665, 8666 ve 8667 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 755 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 582 ada, 124, 144 ve 145 parseller ve 482 ada, 32 parseller ile ilgili uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Bozkır İlçesi, Sorkun Mahallesi, 174 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Çeltik İlçesinde, 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Derebucak İlçesi, Göymen Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 881 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına (Tarım ve Hayvancılık Alanı, İbadet Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 882 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 160 ada, 24 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 106 ada 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 38 ada, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 ve 35 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Hüyük İlçesi, Köşk Mahallesi, 5619 parsel ve 4145 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 968 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 198 ada, 28, 30 ve 32 parselle ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Ilgın İlçesi, merkez mahallesinde revizyon imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yavşançukuru yaylasında, 1076 ada, 1 ve 3 parsel içerisinden 7 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Karatay İlçesi, Elmacı, Selimsultan, Hacıibali, Karakulak, Gaziosmanpaşa, Küçüksinan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri M29A16A1B, M29A16A2A, M29A16A2B, M29A16B1A, M29A16B1B, M29A16B2A, M29A16B2B, M29A11C4C, M29A11C3D, M29A11C3C, M29A16A1C, M29A16A2D, M29A16A2C, M29A16B1D, M29A16B1C, M29A16A3A, M29A16A3B, M29A16B4A, M29A16A3D, M29A11A1C ve M29A11B1C imar paftalarında sınırları belirlenen alanlarda revizyon ve uygulama imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32499 ada, 1 parsel ve 32500 ada, 2 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 33052 ada, 1 parsel, 33053 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32915 ada, 1 parsele isabet eden İbadet (Dini Eğitim Tesisi) Alanına plan notunun eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 37363 ada, 1 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2436 ada, 299 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Meram İlçesi, Yaylapınar, Bahçeşehir ve Alakova Mahallelerinde; Bahçeşehir Uygulama İmar Plan Notlarının 3. Maddesinde yer alan, plan notunun düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22846 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliği dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22999 ada, 1 nolu ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Meram İlçesi, Aymanas Mahallesi, 40354 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Meram İlçesi, Aydoğdu, Pirebi ve Uluırmak Mahallelerinde, Nazım İmar Planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Meram İlçesi, Konevi (eski: 1 mahalle) Mahallesi, 982 ada, 453 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesinde, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan kamulaştırma planına göre yol koridoru ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1160 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 897 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesinde, Cihanbeyli – Sülüklü İl Yolu güzergâhının kamulaştırma sınırına göre imar planının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğe göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Kadınhanı İlçesi, Yeni Mahalle, 2615 ve 2645 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 117 ada, 1 ve 2 parsel, 144 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 131 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin, 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerin,133 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin ve 10820 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 3318 ada, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Güneysınır İlçesi, Karasınır, Mevlana ve Güneybağ Mahallelerinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Muhtelif yerlerde Kavşak düzenlemesi yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 1282 ada 100 parsel ve 1265 ada 95 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57.  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesinde, Koruma Amaçlı İmar planında kalan, Altunkalem Mahallesi, 129 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliği dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1017 ada, 645 parselin kuzeybatısında tescil harici alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 1 parsel ile 412 ada, 18 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 1148 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Orta Mahallesi, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 683, 687, 688, 689 ve 8634 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesinde, Koruma Amaçlı İmar planında kalan, Çetmi Mahallesi, 146 ve 147 adaların bir kısmına isabet eden alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 23035 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 24 parsel ile ilgili imar planı değişiklikleri yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemaçavuşoğlu Mahallesi, 1974 ada, 16, 18 ve 19 parseller ve 32946 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yarma mahallesi, 4876 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 119 ada, 29 parselde ilave imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38668 ada, 145 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2019 tarih ve 951 sayılı sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, Alay Caddesi ile Kazım Karabekir Caddelerinin kesişimindeki Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 21132 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, 330 ada, 176 ve 177 parseller ve Selçuk Mahallesi, 412 ada, 111 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Büyükburnak Mahallesi, L30C16A paftaya isabet eden tescil harici alanda, Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zincirli Mahallesi, L29C22C paftaya isabet eden tescil harici alanda, Belediye Hizmet Alanı (İdari ve Sosyal Tesis), Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. Seydişehir İlçesinde, Alaylar 1 Mahallesi, 158, 159 ve 172 adalara isabet eden Konut Alanlarında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 352 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararına ilişkin yapılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 520 ada, 57 ve 92 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2018/1463 Esas ve 2019/1112 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 459 ada, 32 parsele isabet eden Ticaret Konut Alanının Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 42697 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 83. Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 84. Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu Enerya Konya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Büyükşehir Belediye temsilcisi görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:42’de son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.