1. Şehrimiz için önem arz eden yolların ivedi şekilde yapılması için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Belediyemiz ile Sarayönü Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Koski Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan kullanacağı kredi için garantörlük verilmesine dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Türkiye Kart Projesi’nin Elkart Sistemine entegrasyon çalışmaları için Belediyemiz ile PTT ve diğer kurumlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Belediyemiz ile Konya Organize Sanayi Bölgesi arasında hazırlanan Eğitim ve İşbirliği Protokol taslağının görüşülmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Güle Oynaya Camiye Gel projesi için Konya İl Müftülüğü ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Gençlik ve Spor Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Konya Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Ürdün'de alacakları Arapça eğitimine destek olmak maksadıyla, ortak hizmet projesi yapılması ve bu amaçla ulaşım, iaşe, ibate ve eğitim ücretinin karşılanmasına dair (Gençlik ve Spor Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Ilgın kafeteryası ikmal inşaatı yapım işi için Ilgın Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, bu amaçla Ilgın Belediyesi’ne ödenek aktarılmasına dair (Park ve Bahçeler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Almanya’da düzenlenecek Aileler Günü etkinlikleri için Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının görevlendirilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Sağlıklı Şehirler Projesi için Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunması ve üyelik iş ve işlemleri için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Mülkiyeti Belediyemize ait Sarayönü İlçesindeki taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Yunak ve Meram İlçelerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Celalettin Karatay Caddesi kamulaştırma çalışmalarında imar yoluna isabet eden bazı yapıların Karatay Belediyesi öncülüğünde devam eden kooperatif kapsamında bulunmaları sebebiyle sözleşmelerinden kaynaklı kira, taşınma ve tazminat gibi Karatay Belediyesi’ne oluşturduğu mali yükümlülüklerin Belediyemizce karşılanarak Karatay Belediyesi’ne ödenmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2.45 hektar alana ilişkin gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili işlemler için kentsel dönüşüm uygulama esaslarının belirlenmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Riskli alan ilan edilen Aziziye Mahallesi ile ilgili vatandaşlarla, resmi kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişilerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Ereğli, Akşehir ve Kulu İlçe Belediyelerine çekici-kurtarıcı araç verilebilmesi ile verilecek çekici- kurtarıcı araçların kullanım hakları ile alakalı ilgili belediyeler ve oda başkanlıkları ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Belediyemize ait Ticari Hatlı Minibüs-Otobüs Çalışma Yönetmeliği, Ticari Taksi Çalışma Yönetmeliği ve Umum Servis Aracı Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. UKOME kararı ile 13 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sis. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. “İklime Duyarlı Şehir Planlama Kriterlerinin Belirlenmesi” projesi ile ilgili Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 8665, 8666 ve 8667 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 755 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 582 ada, 124, 144 ve 145 parseller ve 482 ada, 32 parseller ile ilgili uygulama imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Bozkır İlçesi, Sorkun Mahallesi, 174 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Çeltik İlçesinde, 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Derebucak İlçesi, Göymen Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 881 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına (Tarım ve Hayvancılık Alanı, İbadet Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 882 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 160 ada, 24 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 106 ada 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 38 ada, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 ve 35 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Hüyük İlçesi, Köşk Mahallesi, 5619 parsel ve 4145 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 968 sayılı kararı onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 198 ada, 28, 30 ve 32 parselle ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Ilgın İlçesi, merkez mahallesinde revizyon imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yavşançukuru yaylasında, 1076 ada, 1 ve 3 parsel içerisinden 7 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Karatay İlçesi, Elmacı, Selimsultan, Hacıibali, Karakulak, Gaziosmanpaşa, Küçüksinan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri M29A16A1B, M29A16A2A, M29A16A2B, M29A16B1A, M29A16B1B, M29A16B2A, M29A16B2B, M29A11C4C, M29A11C3D, M29A11C3C, M29A16A1C, M29A16A2D, M29A16A2C, M29A16B1D, M29A16B1C, M29A16A3A, M29A16A3B, M29A16B4A, M29A16A3D, M29A11A1C ve M29A11B1C imar paftalarında sınırları belirlenen alanlarda revizyon ve uygulama imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32499 ada, 1 parsel ve 32500 ada, 2 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 33052 ada, 1 parsel, 33053 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32915 ada, 1 parsele isabet eden İbadet (Dini Eğitim Tesisi) Alanına plan notunun eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 37363 ada, 1 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2436 ada, 299 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Meram İlçesi, Yaylapınar, Bahçeşehir ve Alakova Mahallelerinde; Bahçeşehir Uygulama İmar Plan Notlarının 3. Maddesinde yer alan, plan notunun düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22846 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliği dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22999 ada, 1 nolu ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. Meram İlçesi, Aymanas Mahallesi, 40354 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. Meram İlçesi, Aydoğdu, Pirebi ve Uluırmak Mahallelerinde, Nazım İmar Planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. Meram İlçesi, Konevi (eski: 1 mahalle) Mahallesi, 982 ada, 453 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesinde, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan kamulaştırma planına göre yol koridoru ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1160 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 897 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesinde, Cihanbeyli – Sülüklü İl Yolu güzergâhının kamulaştırma sınırına göre imar planının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğe göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Muhtelif yerlerde Kavşak düzenlemesi yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 1282 ada 100 parsel ve 1265 ada 95 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52.  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesinde, Koruma Amaçlı İmar planında kalan, Altunkalem Mahallesi, 129 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliği dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1017 ada, 645 parselin kuzeybatısında tescil harici alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 1 parsel ile 412 ada, 18 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 1148 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Orta Mahallesi, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 683, 687, 688, 689 ve 8634 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesinde, Koruma Amaçlı İmar planında kalan, Çetmi Mahallesi, 146 ve 147 adaların bir kısmına isabet eden alan ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 23035 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 24 parsel ile ilgili imar planı değişiklikleri yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemaçavuşoğlu Mahallesi, 1974 ada, 16, 18 ve 19 parseller ve 32946 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yarma mahallesi, 4876 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 119 ada, 29 parselde ilave imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38668 ada, 145 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.12.2019 tarih ve 951 sayılı sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, Alay Caddesi ile Kazım Karabekir Caddelerinin kesişimindeki Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 21132 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, 330 ada, 176 ve 177 parseller ve Selçuk Mahallesi, 412 ada, 111 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 68. Kadınhanı İlçesi, Yeni Mahalle, 2615 ve 2645 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 69. Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 117 ada, 1 ve 2 parsel, 144 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 70. Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 131 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin, 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerin,133 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin ve 10820 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.