1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/24

Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2020 Yılı Gelir Bütçesinin 04.4.2.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan) 338.709,00 TL gelir karşılığında; 2020 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğü’ne (İş Makinesi Alımı için) 338.709,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/25

5216 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/26

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince ekli (II) ve (III) kadroların değişikliklerinin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/27

5216 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince;

Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın isminin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı;

Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi Başkanlığı’nın isminin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı;

Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın isminin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı;

Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın isminin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi;

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı,

İsminde iki yeni birim kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/28

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde şehrimizde oluşturulması planlanan teknoloji geliştirme bölgesi için yürütülecek çalışmalara iştirak edilmesi, konu ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesi gereğince KTO Karatay Üniversitesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanması, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirkete ortak olunması ve bu amaçla Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/29

İlimizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine şartlı ve şartsız bağışların yapılabileceği ve yapılacak olan yardımların kabul edilebilmesi için Belediyemiz uhdesinde bir bağış hesabının açılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/30

Belediyemizce çalışmaları tamamlanan Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planı’nda acil eylem planı kapsamında yapılması önerilen bisiklet yollarına; “Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA)” IPA II kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve “Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu, Çevre Dostu Sokak ve Gürültü Bariyeri Projeleri” kapsamında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finansal destek sağlanmasına ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/31

Antalya’da düzenlenecek fuarlarda stant açılması için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aktüel Expo Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/g maddesi gereğince sözleşme yapılması ve sözleşmenin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/32

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince; Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya’ya gelişinin 792. Yılı Etkinlikleri kapsamında bu yıl "Yol ve Yolculuk" temalı fotoğraf yarışması düzenlenmesi, yarışmanın iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yarışma kapsamında muhtelif branşlarında dereceye girecek olan yarışmacılara ve jüri üyelerine ekli listedeki ödül ve ücret tutarlarının ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/33

Ankara Altındağ Mevlevihane’sinde yürütülecek faaliyetler için Büyükşehir Belediyemiz ile Ankara Altındağ Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince işbirliği protokolü yapılması, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/34

Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden olan şirketler için nakit ve gayri nakit (teminat mektubu ve akreditif) kredi limiti tespit edilmesi ve belediyemiz iştirakleri adına talep edilen/edilecek nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya ve kredi ile ilgili olarak kredi genel sözleşmesini, tüm talim ve taahhütnameleri imzalamasına, 6098 sayılı Kanun’un 583’üncü maddesi kapsamındaki şekil şartlarını yerine getirmeye mezun ve yetkili olmak üzere Başkanlık Makamı adına Genel Sekreter Ercan USLU’nun yetkili kılınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/35

KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün İştiraki olan Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 17.02.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Genel Müdürlüğü’müzü temsil etmek üzere Muammer Sami DEMİRHAN’ın görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/36

Büyükşehir Belediyemiz İştiraki Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 17.02.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsilen Kaynak Geliştirme Şube Müdürü Ezel ÇİMENOĞLU’nun ve yapılacak yönetim kurulu seçiminde Büyükşehir Belediyemizin tüzel kişiliğini temsil etmek üzere Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa YAZLIK’ın görevlendirilmeleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/37

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Bilsemfest’e ilişkin işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/38

Atabey Gençliği Ecdatla Buluşuyor Projesi kapsamında, Konya ilinde bulunan tüm Lise 10. Sınıf öğrencilerinin Çanakkale’ye uçakla gidiş-dönüş, tarihi alan gezisi, iaşe ve ulaşım giderleri organizasyonunun Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılarak bu kapsamda oluşacak giderlerin Belediyemizin ilgili bütçe kaleminden karşılanması için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/39

Atabey Gençliği Ecdatla Buluşuyor Projesi kapsamında, Konya İli Karatay, Meram Selçuklu İlçelerinde bulunan tüm Lise 10. Sınıf öğrencilerinin Çanakkale’ye uçakla gidiş-dönüş, tarihi alan gezisi, iaşe ve ulaşım giderleri hususunda ilgili Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/40

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2313 ada, 30 parsel numaralı taşınmazın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne, şantiye tesislerinin yapılması amacıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği, yapım ve inşaat süresince tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/41

Seydişehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi tapuda Taraşçı Mahallesine kayıtlı, 3188, 3098, 4191, 3099 nolu parsellerin, Seydişehir Belediyesi’ne ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında güneş enerji santrali kurmak   amacıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 20 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/42

Mülkiyeti Belediyemize ait, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20377 ada, 6, 7, 8 nolu parsellerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/43

Meram İlçesinde Ek-1 listede ada, parsel bilgileri verilen taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için; Ek-2 listede ada, parsel bilgileri verilen taşınmazların tasdikli imar planında, Kültürel Tesis, Park, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis, Pazar Alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/44

Mülkiyeti Belediyemize ait Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Merkez Mahallesi, 115 ada, 3 parselin mülkiyetinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi kapsamında Derebucak Belediyesi’ne 1,00 TL iz bedeli ile devri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/45

1. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/46

2. Bölge Şefliği Parke Taşı Alımı ve Uygulama işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/47

2. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/48

3. Bölge Şefliği Parke Taşı Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/49

3. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/50

4. Bölge Şefliği Parke Taşı Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/51

4. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/52

5. Bölge Şefliği Parke Taşı Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/53

5. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/54

6. Bölge Şefliği Parke Taşı Alımı ve Uygulama işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/55

6. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/56

7. Bölge Şefliği Parke Taşı Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/57

7. Bölge Şefliği 1. Kısım Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/58

7. Bölge Şefliği 2. Kısım Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/59

Karapınar Ticaret Merkezi ve Katlı Otopark İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/60

Akşehir Otogar İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/61

Cihanbeyli Otogar İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/62

Azerbaycan Yaya Üst Geçidi İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/63

Seydişehir Seyit Harun Veli Türbe Etrafı Çevre Düzenlemesi işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/64

Zafer Sanayi Yaya Üst Geçidi İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/65

İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2020

Sayı   : 2020/66

Mevlana Müzesi Gül Bahçesi Çevre Düzenlemesi işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/84

1-Doğanhisar Belediye Başkanlığı’nın 13.06.2019 tarihli ve E.19.1319 sayılı yazısı; İhsan ÖZTOKLU isminin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce Şehitlik Beratı verilmesine müteakip ilçemiz Prestij Caddesi olarak anılan İsmet Paşa Caddesi isminin Şehit Belediye Başkanı İhsan ÖZTOKLU olarak değiştirilmesi talebi Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup Doğanhisar ilçesinde imar planına göre açılan veya açılacak olan cadde/sokağa verilmesi,

2-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yazısında yer alan aziz şehitlerimiz Şehit Recep ÖZMEN, Şehit Fevzi ALTINAYAK isimlerinin imar uygulamasına göre açılacak cadde veya sokağa isim olarak verilmesi,

3-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bildirilen aziz şehitlerimizin isimleri meclise sorulmaksızın ilimiz sınırları içinde imar planına göre açılan ve açılacak olan cadde/sokaklara verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/85

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ahırlı İlçesi, Akkise, Çukurbucak, Hamzalar, Hengeme Mahallerini kapsayan alanda imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/86

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akören İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 209 ada, 5 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo Alanının mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/87

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi girişi hizasında, Konya - Afyon karayolu üzerinde, İstasyon Bulvarı Kavşağından Konya istikametine doğru 300 metre mesafede yapılması planlanan yaya üstgeçidinin imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 37009,23) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/88

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesinde, 1/1000 ölçekli revizyon + ilave uygulama imar planı plan notlarından 31. Maddesinin “ Mustafa Kemal Paşa, Lütfü Bostanoğlu, Gazi, Hıdırlık, Dr. Vahdi Yamalık, Şehit Şükrü Yıldız, Kuvai Milliye, Adnan Menderes, Şehit Turgut Makascı, Şarlak Paşa, Fatih Sultan Mehmet, Küçük Ağa, Mustafa Şarlak, Menderes, Ferhan Ballı Caddeleri ve 28618, 34102, 34078 Sokaklara mahreç alan parsellerin zemin katının tamamında veya zemin katın bu yollara bakan cephelerinde ticaret yapılabilir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 37009,15) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/89

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1024 ada, 2 ve 3 parsel ile 1025 ada, 1 parsellere isabet eden taşınmaz alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/90

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1399 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/91

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 936 ada, 7 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 37009,26) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/92

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 2572 ve 2574 parsellerin Üniversite Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 677 sayılı kararı onaylanan nazım imar planı göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/93

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1068 ada, 4 parselin kuzeyindeki tescil harici alanda bulunan Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/94

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 485 ada, 41 parsele isabet eden Sanayi Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/95

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 284 ada, 142 parselin batısında bulunan tescil harici alandaki Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/96

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 7511 parsele isabet eden Ticaret Alanının Ticaret + Konut Alanı olarak yapılaşma kararları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 14559,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/97

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesi, Sonsuz Şükran Köyü’nün bulunduğu alanda Tarım Kampı Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/98

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, İmrenler Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 570 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/99

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 594 ada, 1, 2, 3 nolu parseller, 595 ada, 5, 6 nolu parseller ve çevresinde hazırlanan Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde; “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/100

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sultanmesut Mahallesi, 922, 5604 ve 5608 adaya isabet eden Ticaret Alanı, Kapalı Halısaha Alanı ve Park Alanlarının yollar ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/101

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kırkpınar Mahallesinde, 203 ada, 1 parsel ile 204 ada, 1 parselin arasından geçen 10 metrelik yaya yolunun güney yönünde hâlihazırdaki bahçe duvarına uygun kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 40726) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/102

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 786 ada, 59 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2709,76) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/103

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kozanlı Mahallesi, 308 ada, 6 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 40727) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/104

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, 178 ada, 4 parselin doğusundaki tescil harici alana isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 40728) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/105

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 32 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanındaki kademe hattının kaldırılarak yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2709,78) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/106

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 2026 ada, 19 parsele isabet eden Konut Alanına “2026 ada bütününde, planlı alanlar imar yönetmeliğinde yer alan parsel derinlik şartı aranmayacaktır.’’ plan notunun ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,288) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/107

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 2748 ada, 68, 91, 92 ve 93 parsellere isabet eden Konut Alanlarının yapılaşma kararlarının belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,289) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/108

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40948 ada, 11 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 984 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Ticaret-Fırın) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,290) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/109

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 27266 ada, 1 ve 5 parsellere isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,291) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/110

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38588 ada 1, 2, 3 parseller ve 2663 parsel ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2019 tarih ve 985 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,292) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının ve plan notunun yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/111

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 40346 ada, 3 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 986 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,293) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/112

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi Köyceğiz Mahallesi, 2593 ada, 3 parsele isabet eden Yurt Alanında plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,302) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notu “emsalin %10’u kadar ticaret yapılabilir” şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/113

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 17012 ada, 1 parsele isabet eden ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,295) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/114

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18639 ada, 1 ve 12 parsellere isabet eden Konut Alanın yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN:UİP-311,496) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/115

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret Alanında trafo yerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,497) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/116

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18622 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,501) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/117

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 17451 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,502) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/118

İmar planı değişiklik teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 42812 ada, 1 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletimi Alanı) olan imarında, güney cephesinde taşıt yolu düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,503) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/119

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14606 ada, 8 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Özel Sosyal Tesis Alanı’nın E:1.05, TAKS:0.35, Yençok:3 Kat yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,505) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/120

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 16633 ada, 3, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,495) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/121

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Başkaraören Mahallesi, 1099 parsele isabet eden Hayvancılık Tesisi Alanında imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 4350,5) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/122

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 116 ada, 1 parsel, 122 ada, 1 parsel, 124 ada, 1 parsel, 125 ada, 1 parsel, 126 ada, 2 parsel, 127 ada, 2 parsel, 128 ada, 2 parsel, 129 ada, 1 parsel, 130 ada, 2 parsel, 131 ada, 2 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 895 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan, Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PIN:UİP-34311,6) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonun düzelttiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/123

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Karşıyaka Mahallesi, 223 ada, 51 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının (Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası) bir kısmının Hükümet Konağı yapılmak üzere kademe hattı ile ayrıldığı imar plan değişikliğinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/124

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 180 ada, 1 nolu parselin bir kısmında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın uygulama imar planı değişikliği teklifinde, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla, trafo alanında yapı yaklaşma mesafesi düzenlemesi yapılarak Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/125

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1047 ada, 2 parsel ve 1387 ada, 5 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 699 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan Sağlık Tesisi Alanı ve Konut Alanı olarak plan notu ilavesi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/126

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 24556,15) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/127

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Küçükavşar Mahallesi, 101 ada, 74 parselde toplu konut projesine ilişkin imar planı yapılması ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın teklifinde (PİN: NİP- 24556,14) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/128

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Karşıyaka Mahallesi, 370 ada, 18 ve 19 parsellerin Katı Atık Tesisleri Alanı olarak düzenlendiği ve “Enerji Üretim Tesisi yapılabilir.” plan notunun eklendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 41082) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/129

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 352 ada, 1 parselin Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifi’nin imar planı teklifinin (PİN: NİP- 41100) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/130

Ereğli İlçesi, Aşağı Göndelen Mahallesi, 107 ada, 4 parselin Akarayakıt Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 14. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, ilgili parsele kamu yararı kararı alınması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/131

İmar plan revizyon teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Güneysınır İlçesi, Karasınır, Mevlana ve Güneybağ Mahallelerinde hazırlanan kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifinde (PİN: NİP- 41098) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/132

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 459 ada, 32 parsele isabet eden Ticaret Konut Alanının Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tarım Kedi Kooperatifinin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 3462,22) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/133

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 145 ada, 1 parselin BHA(Katı Atık Transfer İstasyonu Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: NİP- 41094) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/134

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 63 ada, 97 ve 70 nolu parsellerde Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı, Pazar Alanı, Sağlık Alanı, Spor Alanı, Otopark Alanı ve Eğitim Alanı düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 4204,25) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/135

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 254 ada, 56 parsele isabet eden Rekreasyon Alanı ve Kamu Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 25183,10) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/136

Kamu yararı kararı alınması ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi 32968 ada 3 parselde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kamu yararı kararı alınması hakkındaki teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/137

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6064 ada, 8 parsele isabet eden Akaryakıt LPG İkmal İstasyonu Alanının 7 parsele isabet eden Konut alanı ile birlikte Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Naciye BOZKURT’un 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,261) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/138

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 15094 ada, 2, 3, 4 parseller, 15095 ada, 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Ticaret Alanı, Çarşı ve Otopark Alanının çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili Karatay Belediyesi’nin imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,262) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/139

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Konevi (eski: 1 mahalle) Mahallesi, 982 ada, 453 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cemiyeti Hayriye Vakfı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,197) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/140

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1160 parsele isabet eden Özel Sosyal Tesis Alanı’nın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Musa-İbrahim-Salih Özkan İnş. Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1093,316) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/141

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 28628 ada, 1 parsel ve çevresi il ilgili düzenlenen imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,310) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/142

İmar planı değişiklik teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 4587 ada, 5 parsele isabet eden 30 metrelik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,311) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/143

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 29137 ada, 9 parsele isabet eden Spor Tesisi Alanının batısında 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1093,312) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/144

İmar planı değişiklik teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahattin Eyyubi (Gülistan Parselleri bölgesi) Mahallesinde, imar planı düzenlemesi yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1093,315) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/145

İmar planı değişiklik teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 43111 ada, 4 parsel ve çevresinde imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,313) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/146

İmar plan değişiklik teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 43108 ada 2 parsel, 43109 ada 5 parsel ve çevresinde imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,314) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/147

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 534 ada, 3 ve 4 parsellere isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Orhan ve Nurdan DOĞAN’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 24558,6) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/148

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 290, 294, 297, 298, 300, 301, 302 ve 303 parsellere isabet eden Turizm Alanı ve Donatı Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 41093) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/149

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarih ve 1177 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itirazlardan;

 • 304 ada 20 parsel için yapılan itirazın reddi,
 • 279 ada 188 parsel için yapılan itirazın kabulü,
 • 279 ada 34 ve 35 parseller için yapılan itirazın değiştirilerek kabulü

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/150

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2018 tarih ve 511 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/151

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesinde, Alaylar 1 Mahallesi, 158, 159 ve 172 adalara isabet eden Konut Alanlarında imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/152

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararına ilişkin yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına itirazın görüşülmesi (PİN: NİP- 41107) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/153

Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 520 ada, 57 ve 92 parsele ilişkin 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1463 Esas ve 2019/1112 karar sayılı kararının görüşülmesi (PİN: NİP-41106) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/154

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 32722 ada, 1 parselin güneyindeki Otopark Alanının bir kısmının Sağlık Tesis Alanı, bir kısmının BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak düzenlendiği ve yol ile otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,256) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.02.2020

Sayı   : 2020/155

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 1 ve 9 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1152 Esas ve 2019/1440 karar sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,198) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/156

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 2 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/591 Esas ve 2019/1577 karar sayılı kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında (PİN: NİP- 41105) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/157

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 42697 ada, 1, 2 ve 3 parseller (eski:29725 ada, 11 parsel) 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sanayi Alanına isabet etmekte olup; söz konusu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ile ilgili Binnaz ARICI adına Münir GÜNAY’ın imar planı ve değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2020

Sayı   : 2020/158

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesinde, imar planı revizyonu yapılması ile ilgili Sızma Mahalle Muhtarlığının (PİN: NİP- 40303) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.